Planul de activități consacrate Centenarului UNIRII

2017-12-04

 

 
Nr./
 ord.
 
Titlul activități
 
Tipul activității
 
Perioada desfășurării
 
Responsabil
1.
Anul 1917 în destinul Basarabiei-consecințe juridice și politice
Masa rotundă
19 octombrie 2017
ICJP al AȘM, Centrul de Cultură și Istorie militară
2.
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educaţie, dedicată împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire
Conferința ştiinţifică cu participare internațională a tinerilor cercetători, ediţia a II-a
16 noiembrie 2017
Institutul Patrimoniului Cultural, dr. Adrian Dolghi
3.
„Atlasul Etnoistoric Ilustrat al Basarabiei (1812-1918)”
Prezentare
16 noiembrie 2017
Institutul Patrimoniului Cultural, dr. Adrian Dolghi,
dr. Alina Felea
4.
„Centenar Sfatul Țării”
Conferință Științifică Internațională, Institutul de Istorie al AȘM, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române, ICR „M. Eminescu” la Chișinău. Chișinău
21 noiembrie 2017
Institutul de Istorie, Institutul de Filologie, dr. hab. Gheorghe Cojocaru
5.
Proclamarea Republicii Democratice Moldoveneşti - premisă pentru Actul Unirii din 27 martie 2018
Colocviu
30 noiembrie 2017
ICJP al AȘM, Centrul de Cultură și Istorie militară
6.
Proclamarea Independenței Republicii Democratice Moldovenești la 24 ianuarie 1918 - consecințe juridice și politice
Masa rotundă
22 ianuarie 2018
ICJP al AȘM, Centrul de Cultură și Istorie militară
7.
Marea Unire a Românilor (1918). Istorie și actualitate
Conferință științifică internațională. Institutul de Istorie al AȘM, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române, în parteneriat cu alte instituțiii. Iași.
22-24 martie 2018
Institutul de Istorie,
dr. hab. Gheorghe Cojocaru
8.
Reintegrarea dreptului din Basarabia în sistemul juridic românesc după 27 martie 1918
 
Conferință științifică cu participare internațională
23-24 martie 2018
ICJP al AȘM, Facultatea de Drept, USM
9.
Anii 1917-1918 Istoria Basarabiei
Culegere de documente
Martie 2018
ICJP al AȘM, 
Mihai TașcăVitalie Ciobanu
10.
Marea Unire din 1918: pagină sublimă a istoriei româneşti
Conferinţă ştiinţifică
27 martie 2018, Sala mică
Institutul de Filologie al AŞM
11.
„100 de ani de la unirea Basarabiei cu România”
Conferință Științifică Internațională, Institutul de Istorie al AȘM, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române, ICR „M. Eminescu” la Chișinău. Chișinău
27 martie 2018
Institutul de Istorie, dr. hab. Gheorghe Cojocaru
12.
„In componența României Întregite. Basarabia și basarabenii de la Marea Unire la notele ultimative”
Lansare de carte, Academia Română, Institutul de Istorie al AȘM.
 Martie 2018
Institutul de Istorie,
dr. hab. Nicolae Enciu
13.
,,Centenarul Marii Uniri”
Expoziție tematică de carte
martie 2018 -septembrie 2018
Biblioteca Științifică (Institut) ,,Andrei Lupan”,
Celpan Tatiana, Babenco Tatiana