Mesaj de felicitare, adresat președintelui Academiei Române acad. Ionel Valentin Vlad

2017-12-01

Stimate Domnule Președinte al Academiei Române, Academician Ionel Valentin Vlad 

 
Academia de Științe a Moldovei adresează, în numele întregii comunități științifice, un mesaj de felicitare tuturor românilor, cu ocazia Zilei Naționale a României.
 
Acest secol de unitate românească care se apropie, să ne impulsioneze spre noi realizări și progrese  întru unitate și prosperare. Împreună cu alte instituții culturale, științifice și de învățământ, Academia de Științe a Moldovei aduce omagii personalităților de pe ambele maluri ale Prutului, care au contribuit la dezvoltarea și consolidarea neamului românesc. În acest context, precum și apreciind bunele relații stabilite dintre Academia Română și Academia de Științe a Moldovei și mizând pe posibilitatea de a aprofunda colaborarea dintre comunitatea științifică din Republica Moldova și cea din România, propunem organizarea unei conferințe științifice, care va avea o importanță specială pentru ambele academii.
 
În contextul acțiunilor consacrate centenarului Marii Uniri (1918-2018), extindem invitația Academiei Române să consemnăm la Chișinău, în ziua de 27 martie 2018, o sută de ani de la votarea, în Parlamentul Republicii Democratice Moldovenești independente - „Sfatul Țării” - a Declarației de Unire a Basarabiei cu România.
 
Suntem convinși că organizarea unei sesiuni științifice comune, sub egida ambelor academii, în ziua de 27 martie, la Chișinău, care să consemneze acest moment istoric, este o datorie a comunității științifice din Republica Moldova și România și va reprezenta o recuperare a adevărului istoric privind evenimentele unirii Basarabiei cu România.
 
În această ordine de idei, sperăm că Academia Română va susține inițiativa descrisă în scrisoarea de față. În speranța unei colaborări frumoase, primiți, Domnule Președinte al Academiei Române, asigurările noastre de aleasă gratitudine și înaltă considerațiune.
  
Președinte, academician
Gheorghe Duca