Secția științe medicale, la ora de totalizare a rezultatelor științifice

2018-01-20
 

La 19 ianuarie curent, Secția științe medicale a AȘM s-a întrunit în cadrul Adunării generale pentru a-și raportat activitatea ştiinţifică şi inovaţională pentru anul 2017.

La ședință a participat conducerea Academiei de Științe, dna Valentina Stratan, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru protecție socială, sănătate și familie, dl Boris Gîlcă, secretarul general de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 

Adunarea a fost moderată de m.c. Viorel Prisacari, vicepreședinte al AȘM, care a exprimat doleanța ca, în pofida tuturor reformelor, întâlnirile de genul acesta să devină tradiționale, iar darea de seamă să nu fie o povară, dar un motiv în plus de a veni la o sărbătoare, unde ai posibilitatea de a te lăuda, dar și a ridica probleme cu care se confruntă comunitatea medicală din țară.
 
Membrii Secției au fost salutați de președintele AȘM, acad. Gheorghe Duca, care a mulțumit reprezentanților Parlamentului și Guvernului pentru prezența la raportarea activității Secției științe medicale, care constituie un domeniu prioritar al țării. Președintele Duca i-a asigurat pe cercetătorii științei medicale că Academia de Științe a fost, este și va exista în continuare, iar conducerea va fi alături și-i va susține pe toate căile posibile, chiar dacă statutul AȘM, în rezultatul reformelor, se schimbă radical. Președintele AȘM a îndemnat colegii în halate albe să nu se plaseze pe baricade, dar să se consolideze în jurul nobilei idei de a ajuta țara și cetățeanul. „Eu vreau să vă spun că toate reformele au un singur scop, îmbunătățirea activității acelor actori care activează în sectorul corespunzător. În caz contrar, reforma devine doar o formalitate. Noi vrem ca țara noastră să fie o țară bună, ca țara noastră să fie o țară recunoscută și, în primul rând, prin creațiile noastre, dar creațiile noastre sunt rezultatele științifice, știința pe care noi o promovăm”, a menționat președintele Duca.
 
Cu un cuvânt de salut din partea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari, a fost prezent dl Boris Gîlcă, secretarul general de stat al Ministerului. Oficialul a menționat că ministrul Cebotari  a exprimat încrederea că știința, cercetarea, trebuie să fie susținută de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, iar mesajul este următorul: acolo unde există educație, există civilizație și acolo unde există cercetare, există progres și noi asta ne dorim. Secretarul general de stat a dat asigurări că, în timpul cel mai apropiat posibil, ministrul se va întâlni într-un alt format cu reprezentanții științei medicale, considerând că domeniul de sănătate trebuie să fie unul prioritar, iar domeniul de cercetare trebuie să fie fortificat.
 
Valentina Stratan, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru protecție socială, sănătate și familie a remarcat că a rămas foarte impresionată demunca titanică pe care o fac zi de zi cercetătorii, o muncă care este bazată preponderent pe entuziasm. Și pentru că anul este sub semnul reformelor, legislatorul a subliniat că e dureroasă reforma în știință, dar că aceasta a fost necesară, chiar dacă este conștientă de faptul că o mare armată de oameni vor fi  nemulțumiți, vor pierde și salarizarea și mândria de a fi cu o diplomă după o muncă mare. În contextul salarizării,  parlamentarul i-a mulțumit vicepreședintelui AȘM, Viorel Prisăcari pentru pachetul de documente oferit, care le va fi de mare ajutor la elaborarea documentelor legislative. „Noi trebuie să luptăm pentru toți cercetătorii care sunt în domeniul sănătății. Din acest considerent, eu am înaintat cerința publică să ne întâlnim, să discutăm și să căutăm soluții. Noi trebuie să perfecționăm metodele, trebuie să dezvoltăm sistemul de sănătate, dar să cerem de la toți colegii să nu uite de etică și ontologie și de bunul simț. Eu sper să comunicăm și să rezolvăm mult mai eficient toate problemele”, a spus parlamentarul Valentina Stratan, dorindu-le colegilor un an bun și succese în cercetare.
 
Conducătorii sau reprezentanții celor nouă instituții din cadrul Secției au raportat performanțele anului de referință, dar și problemele existente din domeniu. Raportorii au răspuns la întrebările adresate, care au vizat preponderent situația cadrelor tinere, modalitățile de atragere a tinerilor în cercetare, posibilitatea pregătirii cadrelor prin cotutelă a doctoranzilor etc. A fost remarcat faptul că mulți doctoranzi sunt nevoiți să plece până la susținerea tezelor, invocând, fie, încadrarea în alte centre europene de prestigiu, fie aspectul subfinanțării. Acestea, dar și alte aspecte fac ca cercetarea  să devină neatractivă pentru ei, deși, conducătorii de doctorat, susțin că depun eforturi susținute pentru a le trezi interesul, a-i responsabiliza. Situația, de fapt, este una cunoscută, or, acest subiect este discutat de la an la an.
 
Avizele la fiecare raport au fost expuse de președinții comisiilor de experţi care au  apreciat pozitiv activitatea ştiinţifică, inovaţională şi managerială. În cadrul sesiunii de dezbateri, au răsunat mai multe propuneri care vor face conținutul unei rezoluții, pe care au elaborat-o și redactat-o membrii Secției. Rezoluția a fost votată cu unanimitate de către Adunarea generală a Secției științe medicale.
 
Toate rapoartele prezentate pot fi accesate aici:              
USMF „Nicolae Testemiţanu”, prorector, dr. hab. Gheorghe Rojnoveanu
Institutul Mamei şi Copilului, vicedirector pentru știință, prof. Nina Revenco      
Institutul Oncologic, director Larisa Catrinici         
Institutul de Medicină Urgentă, director, dr. hab. Mihail Ciocanu             
Institutul de Cardiologie, director, dr. Vitalie Moscalu                  
Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”, vicedirector, dr. vicedirector           
Centrul Naţional de Sănătate Publică, director, dr. Iurie Pînzaru   
Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie, vicedirector, dr. hab. Valeriu Timirgaz          
Spitalul Clinic Republican, vicedirector, prof. Aurel Bodiu
Pentru merite deosebite, rezultate remarcabile în știință, președintele AȘM, acad. Gheorghe Duca a înmânat mai multor cercetători distincții academice.        

Președintele AȘM a felicitat cercetătorii din cadrul Secției pentru rezultatele foarte bune cu care au încheiat anul și conducătorii instituțiilor pentru prezentarea performanțelor la cel mai înalt nivel. „Noi ne schimbăm, dar rămânem cercetători. Noi trebuie să facem ca lucrurile să fie mai bune. Țara noastră cere ca știința să participe și mai efectiv în procesul de cercetare. Guvernarea își asumă responsabilitatea de administrare a științei, să fie salarii mai mari, să fie create condițiile, iar noi cu dumneavoastră trebuie să fim mai efectivi”, a conchis președintele Duca.
 
Secția științe medicale are 404 cercetători, dintre care 55 dr. hab. și 158  doctori, 95 de cercetători cu vârsta de până la 35 de ani, au activat în anul 2017, ceea ce constituie 24%.

Galerie foto
Eugenia Tofan,
Centrul Media al AȘM