Conferința științifică internațională consacrată Centenarului Marii Uniri „Revenirea Basarabiei în spațiul juridic românesc”

2018-03-19
 

În perioada 22-23 martie 2018, la Academia de Științe a Moldovei va avea loc Conferința științifică internațională consacrată Centenarului Marii Uniri cu genericul „Revenirea Basarabiei în spațiul juridic românesc”.                

PROGRAM 
22 MARTIE 2018
ORA 9:30 - Sala Azurie a AȘM (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1)
 
INAUGURARE EXPOZIȚIE 
DESCHIDERE SESIUNE FESTIVĂ
 
CUVÂNT DE SALUT:      
Gheorghe DUCA, academician, Președintele Academiei de Științe a Moldovei 
Adrian CANDU, Președintele Parlamentului Republicii Moldova           
Monica BABUC, Ministru al Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova      
Tudorel TOADER, prof. univ. dr. Rectorul Universității „Al. Ioan Cuza” Iași, ministrul Justiției al României 
Gheorghe CIOCAN, prof. univ. dr. hab. Rectorul Universității de Stat din Moldova
Flavius Antoniu BAIAS, prof. univ. dr. Decanul Facultății de Drept, Universitatea București  
Valeriu CUȘNIR, prof. univ. dr. hab. Directorul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM  
Sergiu BĂIEȘU, prof. univ. dr. Decanul Facultății de Drept, Universitatea de Stat din Moldova         
Mircea DUȚU, prof. univ. dr. dr. hc. Directorul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române   
Valeriu MATEI, Directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău
Nicolae VOLONCIU, prof. univ. dr. Facultatea de Drept, Universitatea București, decanul de vârstă al Conferinței
 
COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE
Sesiunea I     
Premise și necesitatea unirii Basarabiei cu România
Sesiunea II    
Romanitatea dreptului – componentă determinantă a identității naționale 
Sesiunea III  
Unificarea legislativă a Basarabiei cu cea din vechiul regat – o consecință a unirii politice          
Sesiunea IV              
Perspective în evoluția instituțiilor juridice românești după unificarea teritorială și  legislativă

DEZBATERI
LANSARE ȘI PREZENTARE CARTE

23 MARTIE 2018
ORA 9:30 - Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept (str. Mihail Kogălniceanu nr. 67) Sala de conferințe nr. 119
 
COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE
Sesiunea I     
Opera unirii în context internațional 
Sesiunea II    
Proiecte și realizări legislative românești după Marea Unire

DISCUȚII FINALE
ADOPTARE REZOLUȚIE          

ORGANIZATORI
Academia de Științe a Moldovei
Institutul de Cercetări Juridice și Politice
Academia Română
Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
Asociația „Promo-Lex”
Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, 
Universitatea București, Facultatea de Drept
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu”, Chișinău      

PROGRAM

La eveniment sunt invitați reprezentanții mass-media.
 
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM