„Concurența cu alte instituții și provocările din societate doar ne consolidează puterile, ne inspiră spre noi realizări”

2018-04-19

DSC_0570.JPG

 

 

 

Interviu Pavel Cerbușcă, vicedirector al Liceului Teoretic Republican „Aristotel”

 
 
 
 
 
Marele filosof antic Aristotel spunea că o şcoală se mândreşte nu cu numărul de elevi, ci cu numărul de copii deştepţi. Aflăm recent că prin Hotărârea Guvernului R. Moldova nr. 197 din 22 februarie 2018, fondatorul Liceului Academiei de Științe a Moldovei devine Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al R. Moldova (MECC), ca și în cazul Universității AȘM, dar și a institutelor de cercetare. La 28 martie curent, MECC a emis Ordinul nr. 385, care prevede modificarea denumirii Liceului Academiei de Științe a Moldovei în Instituția Publică Liceul Teoretic Republican „ARISTOTEL”. 
 
Deciziile se execută, dar curiozitatea încă nu a anulat-o nimeni. În contextul modificărilor care au fost operate de către MECC, pentru a aduce puțină lumină  celor care cu adevărat sunt interesați, Serviciul de Presă al Academiei de Științe a Moldovei a solicitat un interviu vicedirectorului Liceului, doctor în pedagogie, dl Pavel Cerbușcă.
 
Dle vicedirector Pavel Cerbușcă, pentru început aș vrea să Vă întreb cum ați primit această noutate, cei din administrația liceului, cadrele didactice, cât și liceenii de fi urmași ai filosofului grec?
- Cu referire la schimbările din ultimul timp, privim acest lucru filosofic în stilul marelui gânditor antic Aristotel. Noi nu considerăm că odată cu schimbarea fondatorilor s-a produs o schimbare radicală, deoarece cu Ministerul Educației am colaborat fructuos și în anii precedenți. Am realizat Curricula națională și Planurile de învățământ de stat, iar elevii susțineau evaluările naționale ca și toți ceilalți tineri din alte instituții. 
Aș dori să remarc faptul că oricum relațiile cu Academia de Științe va fi păstrată și în continuare prin relațiile de parteneriat cu această prestigioasă instituție, dar și prin faptul că Aristotel a fost elev și profesor la Academia creată la Atena de către Platon. Oricum, sângele apă nu se face.
 
Ca să revin la spusele ilustrului gânditor Aristotel, căci deja trebuie să facem trimiteri cât mai frecvent la el, dar și la lecțiile de viață lăsate de marele înțelept care sunt și vor rămâne atemporale, dar și, în general, la filosofia antică europeană, Liceul nu are mulţi elevi la număr, dar numeroşi la fapte, exact cum ne-am încadra în postulatul filosofului. La ce reforme radicale vă așteptați, ce perspective conturați odată cu schimbarea statutului, fondatorului, dar și noii denumiri a liceului?
- Fiind o instituție a Academiei de Științe, ne-am bucurat de o autonomie largă și de o susținere multilaterală. Accentele de bază s-au pus pe crearea condițiilor bune pentru elevi, într-o școală prietenoasă copilului, pe asigurarea performanțelor înalte și pregătirea tinerilor pentru integrare în viața socială, dar și pe calificarea profesională a cadrelor didactice. De aceea, am reușit să realizăm mai multe reforme, printre care implementarea unui Plan-cadru individualizat, care pune în valoare multiplele inteligente ale copilului. Astfel, Liceul AȘM a fost prima instituție din țară care a implementat un plan de învățământ original, unde elevii studiază mai puține discipline școlare: 7 discipline de bază (în loc de 14 pe care le studiau elevii din celelalte instituții din țară) și mai multe discipline la decizia elevului. Accentul am plasat pe pregătirea academică mai bună a elevilor, prin extensiile pe care le aveau la disciplinele selectate (unde elevii aveau posibilitate să exerseze practic cunoștințele acumulate și deprinderile formate), dar și pe discipline opționale mai variate.  
Ce-i drept și cadrele didactice au fost nevoite să muncească mai mult, fiindcă trebuia să elaboreze noi curricule la disciplinele selectate de elevi și la extensiile selectate de elevi, deși remunerarea a rămas neschimbată. Dar aceasta nu a fost o problemă, așa cum la LAȘM activează cei mai buni dascăli: 8 doctori în științe, 9 profesori care dețin gardul didactic superior, 4 – gradul didactic I și 5 – gradul didactic II, 6 profesori universitari, 7 colaboratori științifici superiori, experți în domenii educaționale, membri ai comisiilor și consiliilor republicane. Țin să menționez cu deosebită considerație numele multor dascăli, care s-au dedicat cauzei liceului, printre care Valeriu Baltag (profesor de matematică), Tamara Cristei (profesoară de limbă și literatură română), Maria Harea (pedagog social), Angela Ciorici (profesoară de istorie), Ala Craveț (profesoară de geografie), Raisa Miron (profesoară de informatică); Svetlana Codreanu și Diana Coșcodan (profesoare de biologie), Larisa Grinciuc (profesoară de chimie), Sergiu Cârlig (profesor de fizică), precum și managerilor școlari, dl Iurie Cristea (director) și Galina Filip (vicedirector instruire).
Un element de noutate este și faptul că elevii de la Liceul AȘM au beneficiat de un program vocațional excelent, având posibilitatea să se implice în acțiuni de voluntariat, să se ocupe cu activitatea de cercetare sau culturală. Este important faptul că elevii pot realiza aceste activități nu doar în incinta liceului, dar și în comunitate, prin acorduri de parteneriat cu alte instituții de stat sau private, ONG, biblioteci, instituții culturale sau academice. Liceul AȘM este prima instituție de învățământ din republică care a fost acreditată, obținând dreptul de a gestiona activități de voluntariat, în care elevii se implică cu plăcere. Ne bucurăm de faptul că începând cu anul trecut MECC a promovat la nivel național proiectul nostru al Planului-cadru individualizat, iar acum se implementează în peste 30 de instituții din republică. Proiectele educaționale ale liceului sunt privite cu invidie albă și în alte state, despre care au menționat mai multe mijloace mass-media.
În continuare dorim să realizăm un șir de alte reforme, așa cum MECC este deschis și ne susține pe larg. Este vorba de implementarea proiectelor educaționale destinate elevilor, mai puține teme pentru acasă și mai multe sarcini menite să asigure pregătirea elevilor pentru cariera pe care o împărtășesc. De asemenea vom pune accent pe dezvoltarea competențelor-cheie și transversale, vom dezvolta trei competențe de bază, de care au nevoie tinerii, recunoscute la nivel internațional: a) inter-personale și de comunicare (prin implicarea mai activ în discuții publice, organizarea dezbaterilor, participarea la trening-uri, ateliere de lucru etc.); b) practice (prin dezvoltarea abilităților de informare, demonstrare, exersare, simulare, lucrări de laborator, implicare civică și socială, proiecte în comunitate, voluntariat și mentorat etc.); c) academice (prin dezvoltarea abilităților de cunoaștere, înțelegere, studii, cercetare, investigații, participare la olimpiade și concursuri, conferințe și simpozioane etc.).
Suntem o instituție care avem cu ce ne mândri: a) LAȘM este o instituție de stat care asigură procesul educațional, fără anumite taxe suplimentare sau plăți în Asociația părinților; b) în LAȘM activează cu succes Senatul tinerilor, organ ales de către elevi prin concurs și care organizează de sine stătător activitățile planificate prin intermediul celor 10 departamente din care fac parte toți liceenii; c) în LAȘM elevii poartă uniformă școlară (costum de culoare albastră, cămașă albă), care este apreciată ca fiind o afirmare distinctă a liceenilor, în special simbolul principal – cravata de culoare azurie; d) în LAȘM activează cu succes radioul școlar și TV-Media, unde sunt plasate informații utile, iar la fiecare pauză există un fon muzical în hol și pe coridoare, piese muzicale selectate conform doleanțelor adolescenților; e) LAȘM implementează un program specific de mentorat, unde liceenii acordă suport altor elevi, organizează activități extrașcolare prin intermediul cercurilor și a cluburilor pe interese; f) în LAȘM există o sală specială destinată evaluărilor sumative, există un grafic conceptual al tuturor evaluărilor planificate pe parcursul semestrului, iar elevii știu din timp când au loc acestea. Testele sunt apreciate obiectiv în baza unor criterii cunoscute din timp de către elevi; g) în LAȘM practic nu sunt acordate teme pentru acasă, doar sarcini de extindere pe termen lung destinate pregătirii evaluărilor sumative și a tezelor semestriale, precum și proiecte practice; j) în LAȘM a fost amenajată o cantină cu alimentație gratuită pentru elevii din localitățile rurale și un cămin cu condiții decente de trai, precum și o sală de odihnă și pentru lucru independent destinată elevilor din mun. Chișinău; l) în holul LAȘM activează o bibliotecă vie, unde tradițional se realizează schimburi liber de cărți, fără implicarea nemijlocită a bibliotecarului; m) la LAȘM elevii se organizează pe clase sau grupe de interese în pregătirea și desfășurarea activităților tematice planificate și cele ad-hoc, bazate pe autoconducere și punerii în valoare a inteligențelor multiple ale participanților; n) în LAȘM există o concurență sănătoasă între elevi, pentru atingerea performanțelor academice, locuri la olimpiade republicane, conferințe științifice și concursuri tematice; o) la LAȘM elevii își pot organiza un orar flexibil, planificând totodată în timpul liber activități de dezvoltare personală și orientare în carieră.
 
Sunteți un liceu înzestrat cu un sediu în stil european, cu o echipă pedagogică înalt calificată, cu laboratoare performante, ați fost tutelați de Academia de Științe, dar și de nume sonore din cadrul corpului academic. Cum va despărțiți de această imagine și de acest gând că nu veți mai fi parte a acelui Cluster, despre care atâta s-a vorbit și atât de mult s-a investit?
- Cu siguranță, vom fi recunoscători pentru totdeauna, în primul rând, președintelui AȘM, dlui academician Gheorghe Duca, multor academicieni din cadrul forului științific suprem, precum și unor personalități din țară și de peste hotare care ne-au susținut în diverse proiecte educaționale și științifice, dar și pentru sprijinul și inițiativa de a deschide în R. Moldova un liceu pentru copii dotați, unde au fost create condiții excelente pentru studii și activități creative. Voi aminti și faptul că președintele Academiei de Științe a Moldovei a fost inițiatorul mai multor proiecte implementate în liceu, precum introducerea unformei școlare pentru elevi, studierea limbii engleze drept limba I, învățarea unor discipline școlare în limbile străine, consolidarea parteneriatului educațional în cadrul Cluster-ului Univer Science. Cei mai buni elevi, care au demonstrat performanțe academice înalte au primit și o bursă din banii proprii ai dlui Gh. Duca.
Suntem recunoscători și Dvs, dna Eugenia Tofan, care ne-ați vizitat la diverse evenimente și ați realizat o multitudine de articole și reportaje, poze calitative despre cele întâmplate în instituție, promovând cu succes imaginea instituției în comunitate.
Practic, lunar, liceul este vizitat de oameni de știință și de cultură din țară și de peste hotare, am realizat și câteva publicații în care am descris experiența personalităților notorii și bunele practici pe care le-au prezentat elevilor. De exemplu poetul și artistul plastic Iulian Filip a devenit un mentor excelent și un bun prieten al liceului, organizând în cadrul Clubului „Miercurea pe la chindii” întâlniri cu peste o sută de personalități notorii.
Astfel, liceul a devenit în scurt timp recunoscut în țară, dar și peste hotare prin proiectele inovative educaționale implementate, prin performanțele elevilor obținute la olimpiade, concursuri și conferințe, dar și prin cultura organizațională a instituției. Am colaborat eficient cu Universitatea AȘM și cele 18 institute academice, am realizat împreună sute de proiecte, au fost organizate concursuri și conferințe științifice.
 
Am adresat această întrebare, gândindu-mă la faptul că în lume poate sunt sute de licee care poartă numele filosofului antic. Și pentru a nu ne amăgi memoria, nu v-ați gândit că ați putut fi mai originali, având și noi în țară nume de glorie de oameni de știință, academicieni, care au plecat, dar au lăsat un tezaur uluitor pentru urmași sau au fost niște uriași ai culturii noastre, dar ați mers pe niște căi bătute?
- Odată cu modificarea denumirii fondatorului liceului am fost în căutarea unui nume pe care să-l poarte instituția cu demnitate. Elevii și profesorii au propus nume notorii de savanți și academicieni. Primele inițiative au fost denumirile: Liceul Academic „Gheorghe Duca” și „Academos”. Au fost propuse și alte denumiri: Regele Mihai, Dar aceste inițiative nu au fost aprobate din mai multe motive. De aceea am considerat că ar trebui să optăm pentru un nume clasic, dar care să fie și semnificativ.
Considerăm că „Aristotel” este cu adevărat unul semnificativ.Aristotel a fost cel mai mare gânditor al lumii antice, ideile lui au rămas actuale și astăzi. Activând în Atena, marele savant a deschis (în anul 335 î.e.n.) primul liceu din lume (Lyceum). În școala sa elevii învățau puține teorii, în schimb se punea accent pe activități practice, pe experimentare și comunicare eficientă. Aceste idei au devenit foarte actuale astăzi. El nu a fost niciodată mistic şi nicicând extremist, ci s-a ghidat după normele bunului-simţ. El confirma că soarta statului și a culturii oamenilor depinde de educația cetățenilor. Elevii lui au fost întotdeauna un imbold pentru descoperirile sale.
Totodată, prin numele „Aristotel”, purtat de liceu, vom păstra legăturile de parteneriat și apropierea de Academia de Științe și de institutele sale. Într-o oarecare măsură dl președinte Gheorghe Duca este apropiat de ideile marelui filosof, iar pentru viitor am putea să revenim la numele pe care ar trebui să-l poarte instituția.
 
În ce relații de colaborare veți fi cu Universitatea AȘM, astăzi și ea cu o nouă denumire de „Dimitrie Cantemir”?
- Liceul se află la o distanță mică de Universitatea AȘM, în același cartier. Mulți profesori din liceu activează și în cadrul Universității. Unele ore studenții le realizează în incinta liceului, dar și elevii continuă să frecventeze laboratoarele Universității sau a institutelor academice, unde desfășoară activități practice în cadrul extensiilor la disciplinele de bază.
Cu siguranță vom continua și pe viitor relațiile de parteneriat cu Universitatea, deoarece avem deja create anumite tradiții, precum organizarea Concursurilor republicane („Cel mai bun elev inovator”) conferințe științifico-practice (Conferința științifică a studenților și masteranzilor „Viitorul ne aparține”), dezbateri publice (studenții sunt mentori sau arbitri în formatele World Schools Style), concursuri intelectuale (Ce? Unde? Când?), acțiuni de voluntariat și altele.
 
Știm cu toții că atunci când s-au lansat primele Academii Pitagora, Platon, Aristotel, dimineața, acolo mai întâi cântau imn Soarelui, apoi se desfășurau activităţile propriu-zise, care erau activități de cunoaştere a lumii, a existenţei, a omului, a tot ce ne înconjoară. Ca urmași demni de numele unuia din cei trei reprezentanți fundamentali ai filosofiei din Grecia Antică, sunteți gata să începeți diminețile cu un imn Soarelui, dar și să readuceți sănătatea spirituală în stilul dialecticii aristoteliene?  
- De câțiva ani avem o frumoasă tradiție la liceu. Este vorba de o idee, venită tot de la dl academician Gheorghe Duca. În fiecare zi de luni, dimineața, săptămâna o începem cu un careu solemn, unde interpretăm imnul de stat al R. Moldova. Pentru noi imnul „Limba noastră” are semnificația pe care o avea imnul Soarelui pentru antici. Consider însă că mai avem mult de lucru pentru a educa elevii în spiritul valorilor naționale, pentru a fi buni patrioți și a demonstra o conștiință de neam, tineri cu demnitate și verticalitate cu gândire critică și reflexivă.
Elevii din liceu cunosc despre filosofii antici, deoarece studiază în cadrul cursului de Filosofie, care se predă în clasele a XI-a, operele și ideile marilor gânditori, iar Aristotel ne va inspira în diverse acțiuni, deoarece a lăsat o moștenire vastă și prețioasă pentru umanitate.
Aristotel este părintele a 18 științe, pe care le-a fondat și le-a dezvoltat. El a întemeiat Politica (arta de a conduce), Metafizica, Logica, Retorica, Etica, Economia. Aceste științe au fost predate de el la Lyceul pe care l-a creat. Uimitor prin diversitate, Aristotel a dezvoltat Geografia, Embriologia, Teologia, Estetica, Fizica, Astronomia, Zoologia, Biologia, Anatomia, Fiziologia, Justiția, Psihologia. El a influențat apariția religiei creștine și islamice. Am putea spune că a fost un mare academician, de la care am putea învăța multe lucruri utile.
Aristotel a scris 170 de lucrări, cum ar fi „Poetica”, „Diogenes Laertios”, „Elogiul lui Platon”, „Istoria animalelor”, „Despre tinerețe și bătrânețe”, „Despre suflet (Anima)”, „Fizica”, „Metafizica”, „Politica”, „Poetica”, „Despre Univers, „Scurte tratate naturale”, „Fizionomica” și altele. Uluitor este însă nu atât numărul cărților, cât paleta extrem de largă a erudiției sale. Lucrările lui științifice constituie practic o enciclopedie a cunoștințelor științifice din vremea sa. Lucrările lui au fost traduse aproape în toate limbile lumii.
Aristotel a fost și autorul Constituției ateniene. A fost un bun cetățean al Atenei, îndemnându-i pe locuitorii cetății să fie Demni, Curajoși, Inteligenți și Optimiști. Acum Aristotel este personalitatea, numele căruia îl poartă liceul nostru. Fiind insuflați de ideile marelui gânditor, vom fi întotdeauna o comunitate a profesorilor și a elevilor, dezvoltând ceea ce a fost bun la Liceul AȘM  și în continuare.
 
LAŞM-ul a fost și instituţia care a generat multă concurenţă și invidie, pe alocuri. Acest factor, care este unul deloc de neglijat, va rămâne în continuare unul care să vă facă și mai puternici și mai căliți în faţa provocărilor de viitor?
- Concurența cu alte instituții și provocările din societate doar ne consolidează puterile, ne inspiră spre noi realizări. Noi avem o concurență sănătoasă cu multe licee din țară și de peste hotare. Tinerii au azi o altă mentalitate, se confruntă nu prin lupte ostile, ci prin argumente și performanțele demonstrate în cadrul concursurilor și olimpiadelor. În cadrul liceului se organizează sute de competiții de dezbateri, concursuri republicane și locale, activități culturale și de voluntariat. Liceenii sunt invitați la alte instituții, alături de semenii lor. Foarte eficiente sunt întâlnirile cu Senatele elevilor, dar și cu multe organizații neguvernamentale. Mai puțin plăcut este faptul că deseori maturii, provoacă discuții inutile și chiar invidie, dar acestea nu ne deranjează. Noi suntem deschiși să colaborăm cu acele persoane și instituții care ne consideră parteneri și, credeți-mă, avem cu cine realiza proiecte educaționale, științifice sau culturale în comunitate. Cadrele didactice și manageriale din republică cunosc bine instituția noastră, participând la numeroase cursuri de formare profesională. În incinta Liceului AȘM a fost constituită Asociația Generală a Învățătorilor, care implementează sute de proiecte educaționale în întreaga republică, dar și cu implicare activă în foruri internaționale, în parteneriat cu colegii din România și Ucraina.
În LAȘM există o concurență sănătoasă între elevi, pentru atingerea performanțelor academice, locuri la olimpiade republicane, conferințe științifice și concursuri tematice. Elevii și profesorii se simt în cadrul unei familii mari și unite. Relațiile interpersonale deschise de colaborare create între elevi cu profesorii și administrația liceului, continuă și după absolvirea instituției.
Am studiat atent bunele practic în domeniul educațional din alte țări și suntem deschiși și dorim implementarea acestora în liceul nostru și în alte instituții, cum ar fi:
1.  Consolidarea imaginii liceului și a pedagogilor în societate, aflată în raport direct cu responsabilitatea înaltă și exigențe clare față de îndeplinirea obligațiunilor funcționale;
2.  Pregătirea multilaterală a elevilor prin metode formale, informale și nonformale, pentru a-și dezvolta competențele cu caracter de integrare;
3.  Elevii ar trebui să învețe nu doar după modele standardizate, să rezolve problemele după modelul din manuale, dar să aibă posibilitatea să creeze, să descopere și să-și valorifice multiplele inteligențe, să aibă posibilitate să-și dezvolte gândirea critică și reflexivă, rezolvând probleme, inclusiv prin propria metodă;
4.  Eficientizarea evaluării, pornind de la creșterea rolului autoevaluării și organizarea aprecierii randamentului școlar, axat pe evaluarea competențelor, mai puțin a cunoștințelor;
5.  Atitudinea serioasă și conștientă a tuturor factorilor de decizie, dar și a elevilor în organizarea unei evaluări corecte, bazată pe teste de gândire critică și capacități de analiză;
6.  Elevii ar trebui să realizeze mai puține evaluări standardizate și mai puține teme pentru acasă, în schimb să aibă posibilitate să elaboreze proiecte cu implementare în comunitate, împreună cu părinții și prietenii, să li se deschidă orizonturi de dezvoltare personală prin programe realizate la școală, în familie sau în localitate;
7.  Este necesară consolidarea autonomiei instituției de învățământ și stimularea creării unei culturi organizaționale proprii, care să asigure performanțe mai înalte;
8.  Liceul ar trebui să devină un centru educațional comunitar, care să propună nu doar servicii educative, dar şi să asigure servicii sociale pentru elevi, părinți și membrii din localitate;
9.  Reducerea disciplinelor de studii obligatorii și creșterea ponderii disciplinelor opționale la decizia școlii, precum și propunerea unor discipline vocaționale, în baza intereselor elevilor;
10. Dezvoltarea învățământului liceal, bazat pe licee clasice (clasele a X-XII) și crearea condițiilor de concurență la admitere prin teste bazate pe itemi cu caracter multe-disciplinari;
11. Rolul voluntariatului și a mentoratului în cadrul instituțiilor de învățământ, precum și în comunitate, ar trebui să crească și să aibă un caracter preponderent practic;
12. Creșterea rolului organelor autoconducerii școlare a elevilor și implicarea lor mai activă în crearea culturii organizaționale a instituției de învățământ, planul activităților extrașcolare, posibilități de implementare a proiectelor educaționale în școală sau comunitate.
 
Dle vicedirector, Vă mulțumesc pentru acest interviu și pentru această amplă informație, care sper să fie citită cu interes deosebit. Și pentru că am fost și eu alături de Liceul AȘM  încă de la amenajarea parcelelor pentru inaugurarea sa, trăiesc acum și eu anumite emoții legate de toate aceste transformări. O să vă urmăresc activitatea și de acum încolo, chiar dacă nu o să mai pot să scriu despre reușitele voastre. Vă doresc mult succes și să auzim doar de bine de Liceu, să nu uitați de cei care v-au dat aripi, indiferent cum s-ar numi.
       
- Vă mulțumesc și eu.
 
A consemnat:
Eugenia Tofan,
Șef al Serviciului de Presă al AȘM