A fost constituit noul Sindicat „Știința” și ales un nou președinte al Consiliului Sindical

2018-04-21
 

La 19 aprilie 2018 s-a desfășurat Conferința de constituire a Sindicatului „Știința”, care reunește 19 organizații din fosta organizație sindicală a Academiei de Științe a Moldovei, respectiv instituțiile de cercetare, Liceul AȘM și Biblioteca Științifică Centrală (Institut) „A. Lupan”. Din partea Federației Sindicale Educație și Știință, la eveniment au participat președintele, dl Ghenadie Donos și vicepreședintele, dna Nadejda Lavric.   

În cadrul Conferinței a fost audiată informaţia cu privire la activitatea Consiliului Sindical al AŞM în perioada decembrie 2014 - aprilie 2018, raportor dr. Andrei Bujoreanu, președintele CS al AȘM. De asemenea, a fost audiat raportul Comisiei de cenzori, prezentat de dna Angela Belinschi, președintele comisiei, precum și raportul privind activitatea financiară a Consiliului Sindical al AŞM.

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul dr. Vadim Druță, președintele Comitetului Sindical (Institutului de Chimie), dr. Oleg Chihai, președintele Comitetului Sindical (Institutul de Zoologie), dr.Violeta Tipa, președintele Comitetului Sindical (Institutul Patrimoniul Cultural), precum și dl Donos Ghenadie, președintele Federației Sindicale, Educației și Științei din RM. În luările de cuvânt, vorbitorii au apreciat cu calificativul satisfăcătoare activitatea consiliului sindical, venind totodată și cu anumite sugestii de îmbunătățire a activității sindicatului care să vină în susținerea și protejarea, sub toate aspectele, a cercetătorului, în special, în contextul reformelor demarate.
 
În același context, a fost examinat și subiectul cu privire la dizolvarea organizației sindicale a AȘM și aprobarea hotărârii privind constituirea Sindicatului „Știința”. În acest sens, președintele Consiliului Sindical al AȘM, a informat delegații la conferință, că împreună cu colegii au elaborat un Regulament al noului Sindicat „Știința”.
 
În continuare, potrivit agendei de lucru a demarat procedura de alegere la funcția de președinte al Consiliului Sindical „Știința”. Pentru aceasta au fost înaintate două candidaturi – cea a actualului președinte, dl Andrei Bujoreanu și a dr. Oleg Chihai. Dl Andrei Bujoreanu și-a retras candidatura, dl Oleg Chihai acumulând 51 de voturi din 61. Astfel, dr. Oleg Chihai a fost ales în funcția de președinte al Consiliului Sindical „Știința”.
 
În perioada imediat următoare sindicaliștii se vor convoca într-o altă ședință, în cadrul căreia vor fi aleși secretarul general, vicepreședinții. De asemenea, va fi elaborată și o Strategie cu privire la activitatea Sindicatului „Știința” pentru anii 2018-2020.

Galerie foto
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM