Masa rotundă „Antreprenor cu dizabilități - un potențial nevalorificat pentru economia națională”

2018-09-06
 

Vineri, 14 septembrie 2018, ora 10:00, în  sediul Bibliotecii Municipale Centrale „B.P.Hajdeu”, (bd. Stefan cel Mare și Sfânt, 148), Institutul Naţional de Cercetări Economice în comun cu Asociația antreprenorilor cu dizabilități din Republica Moldova ”Abilități europene fără limite” organizează Masa rotundă cu genericul Antreprenor cu dizabilitati -  un potențial  nevalorificat pentru economia națională”. 

Necesitatea dezvoltării antreprenoriatului în rândul persoanelor cu dizabilități este promovată în ultimul timp tot mai frecvent la nivel național și internaţional, obținând suport atât din partea guvernelor multor țări europene, cât și la nivelul UE. În special, în Small Business Act for Europa – principalul document cadru, care definește direcțiile prioritare ale IMM-urilor în UE – problemelor antreprenoriatului în rândul persoanelor cu dizabilități li se acordă o importanță deosebită.

În Republica Moldova în sens practic lipsesc mecanismele de susținere a antreprenorilor în rândul persoanelor cu dizabilități, deși aceste grupuri sunt destul de reprezentative și o parte din aceste persoane dispun de potențial antreprenorial. În articolele științifice și rapoartele privind susținerea antreprenorilor din categoriile social-vulnerabile ale populației, acestora, de asemenea, li se acordă o atenție insuficientă.

Masa rotundă este organizată în vederea identificării particularităţilor activității antreprenoriale a persoanelor cu dizabilități, precum și a barierelor specifice, cu care se confruntă antreprenorii cu dizabilități la etapa înființării și dezvoltării afacerilor.

În cadrul evenimentului se vor pune îndiscuție rezultatele cercetărilor, desfășurate de către INCE în anul 2017 în  cadrul  proiectului  instituțional: "Perfecționarea  politicii  de  susținere a  IMM-urilor  în Republica  Moldova:  îmbunătățirea  posibilităților  pentru dezvoltarea  antreprenorilor  din  categoriile social-vulnerabile ale  populației". Cercetarea s-a axat pe persoanele cu dizabilitați, ponderea cărora constituie  peste  5% din  populația  totală  a țării, dar care foarte puțin sunt implicate în activitatea antreprenorială. Concluziile cercetării se bazează pe chestionarea antreprenorilor din rândul persoanelor cu dizabilități, organizată de Asociația Antreprenorilor cu Dizabilități din Republica Moldova "Abilități  europene  fără  limite".
 
La eveniment vor participa reprezentanţi ai comunităţii de afaceri, societății civile, mediului academic, organizaţiilor internaţionale, ai autorităţilor publice centrale şi locale, presei.
 
Evenimentul este organizat în ajunul Zilei Internaționale a Democrației, care prin hotărârea Adunării Generale a Națiunilor Unite se celebrează în fiecare an pe data de 15 septembrie.

Invitație-Program
 
La eveniment sunt invitați reprezentanții mass-media.
 
Eugenia Tofan,
 Serviciul de Presă AȘM