Noi împuterniciri pentru Academia de Științe a Moldovei în cadrul Federației Academiilor Europene

2018-09-10

La 6-7 septembrie curent a avut loc prima reuniune în componență nouă a Boardului de Administrare a Federației Academiilor Europene (ALLEA). Reuniunea a fost găzduită de către Uniunea Academiilor de Științe și Arte Germane și Academia Națională de Științe a Germaniei „Leopoldina”.

În cadrul primei reuniuni, membrii Boardului ALLEA au ales vicepreședinții organizației, au stabilit bugetul și agenda pentru 2019, precum și au delimitat responsabilitățile fiecărui membru al Boardului.

Academicianul Gheorghe Duca, președintele Academiei de Științe a Moldovei a fost nominalizat în calitate de responsabil de cooperarea și comunicarea ALLEA cu toate academiile non-europene, în special cele din spațiul est-european.

Tot în cadrul întrunirii, membrii Boardului au susținut inițiativa președintelui AȘM de a institui un grup de lucru pentru stabilirea unui mecanism de consultare și promovare a managementului academic și a modelelor de administrare aferente acestuia. Mecanismul urmează să activeze complementar inițiativei SAPEA, care oferă consultanță și suport științific pentru factorii de decizie europeni în politicile ce vizează cercetarea și inovarea.