Domeniile pentru concursul de alegere a cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale AȘM, aprobate de Prezidiul AŞM

2018-10-09

În temeiul art. 67, alin. (2), lit. c), art. 72, lit. h) ale Codului cu privire la știință și inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, p. 22 al Regulamentului privind alegerea cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 896 din 12.09.2018, precum și în vederea demarării Concursului de alegere a cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale AȘM, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, la ședința sa din 8 octombrie curent, a aprobat domeniile (profilurile științifice, specialitățile) pentru alegerea a câte 15 cercetători științifici în cadrul secțiilor de științe.

Secția științe ale vieții

1. Algologie (doctor habilitat)
2. Protecția plantelor (doctor habilitat)
3. Parazitologie (doctor habilitat)
4. Viticultură (doctor habilitat)
5. Legumicultură (doctor habilitat)
6. Fitotehnie (doctor habilitat)
7. Stomatologie (doctor habilitat)
8. Boli interne (doctor habilitat)
9. Biochimie clinică (doctor habilitat)
10. Management și economie în sănătate (doctor habilitat)
11. Genetică (doctor în științe)
12. Silvicultură (doctor în științe)
13. Fiziologia plantelor (doctor în științe)
14. Zootehnie și medicină veterinară (doctor în științe)
15. Farmacie (doctor în științe)

Secția științe exacte și inginerești

1. Matematică pură (doctor habilitat)
2. Matematică aplicată (doctor habilitat)
3. Statistică și probabilitate (doctor habilitat)
4. Chimie organică (doctor habilitat)
5. Chimie alimentară (doctor habilitat)
6. Fizica teoretică (doctor habilitat)
7. Fizica sistemelor macroscopice (doctor habilitat)
8. Fizica aplicată (doctor habilitat)
9. Maşinologie și tehnologia construcțiilor de mașini (doctor habilitat)
10. Tehnologia produselor farmaceutice și cosmetice (doctor habilitat)
11. Chimie ecologică (doctor în științe)
12. Geologie (doctor în științe)
13. Calculatoare și tehnologii informaționale (doctor în științe)
14. Energetică (doctor în științe)
15. Ingineria construcțiilor (doctor în științe)

Secția științe sociale, economice, umanistice și arte

1. Economie, business, administrare (doctor habilitat)
2. Istorie (doctor habilitat)
3. Sociologie (doctor habilitat)
4. Drept penal (doctor habilitat)
5. Relații internaționale (doctor habilitat)
6. Jurnalism și comunicare (doctor habilitat)
7. Informații și securitate națională (doctor habilitat)
8. Arheologie (doctor habilitat)
9. Științe ale limbajului (doctor habilitat)
10. Literatură (doctor habilitat)
11. Etnologie (doctor în științe)
12. Pedagogie generală (doctor în ştiinţe)
13. Teologie (doctor în științe) 
14. Arte audiovizuale (doctor în științe)
15. Culturologie (doctor în ştiinţe)