Mesaj de felicitare, adresat academicianului Cristian HERA, cu prilejul zilei de naștere

2018-12-18
 

Stimate Domnule Academician Cristian HERA,

Prezidiul şi membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei Vă exprimă sincere felicitări, însoțite de urări de sănătate şi prosperare, cu ocazia zilei Dumneavoastră de naştere.
 
Astăzi, pășiți încă un prag al vieții, cel de-al 85-lea, un an încărcat nu atât de povara anilor, cât de bucuria lucrurilor făcute bine, pe tot parcursul vieții dovedind a fi o personalitate de excepție a științei agrochimice românești contemporane, dar și un exemplu de modestie fără echivoc, un model uman oferit celor din jur, toate acestea plasându-Vă în galeria savanților de renume, dar și personalităților de înaltă ţinută academică.
 
V-aţi dedicat totalmente cercetării științifice şi aţi venit în sprijinul agriculturii peste șase decenii de viață, făcând cunoscută România în întreaga lume prin cercetările fundamentale în domeniul ştiinţei solurilor şi agriculturii. Știind din copilărie că vreți să deveniți inginer agronom, ați simțit încă de atunci chemarea pământului, devenind între timp un mare iubitor şi un bun cunoscător al pământului, solurilor, dar și cel mai pătimaş al expresiei, atunci când vine vorba despre pământ, despre bogăția care ne-o oferă, iar graţie studiilor avansate în domeniul ştiinţelor agricole, profesionalismului cu care aţi abordat importanţa protecţiei solurilor, cunoştinţelor aplicate în domeniu, Dumneavoastră sunteţi numit pe bună dreptate și „doctor al Pământului”, lucru ce, cu siguranță Vă onorează.
 
Dincolo de toată activitatea de cercetare, V-ați dedicat o parte din timpul Dumneavoastră actului de conducere şi coordonare, iar respectul colegilor pentru profesionalismul de care ați dat dovadă în cariera de cercetare, atitudinea echilibrată și binevoitoare V-au recomandat în cele mai prestigioase funcții, director de institut, coordonator al secției de științe, culminând cu cea de vicepreședinte și președinte al Academiei Române. Vă cunoaştem ca o personalitate notorie, un om cu cele mai alese calităţi, care a dus faima neamului românesc pe toate continentele. Aţi acumulat o experienţă internaţională de excepţie, vizitând majoritatea ţărilor lumii, astfel încât devine mult mai uşor să enumeri ţările unde nu ați fost, decât şirul ţărilor vizitate în contextul activităților pe care le-ați realizat.
 
Comunitatea științifică din Republica Moldova apreciază înalt aportul Dumneavoastră în extinderea și aprofundarea relațiilor de colaborare dintre instituțiile de cercetare de pe ambele maluri ale Prutului, în antrenarea cercetătorilor în spațiul științific european. Exprimând admiraţia şi preţuirea faţă de o personalitate marcantă a ştiinţei contemporane, precum sunteți Dumneavoastră, stimate Domnule Academician Cristian Hera, în semn de apreciere și recunoaştere a valorii profesionale, academice şi prestigiului ştiinţific, Academia de Științe a Moldovei V-a acordat titlul de Membru de Onoare, iar acceptarea acestui titlu de către Dumneavoastră a fost un gest onorant atât pentru Academia de Științe, cât și pentru întreaga comunitate științifică din Republica Moldova.
 
Cu prilejul aniversării pe care o marcați, în numele Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei, Vă adresez cele mai sincere felicitări, însoțite de urări de sănătate deplină și ani de viață lungă, bucurii care să vină atât din realizările profesionale, cât mai ales din partea familiei, la care știm că țineți foarte mult.
 
La Mulți Ani!

Academician Ion TIGHINEANU,
Președinte interimar al Academiei de Științe a Moldovei