Mesaj de felicitare adresat acad. Gheorghe Ghidirim, cu ocazia zilei de naștere

2019-04-22

La mulți ani, onorate domnule Academician !

Stimate domnule academician Gheorghe Ghidirim,
Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei Vă exprimă sincere și cordiale felicitări cu prilejul împlinirii onorabilei vârste de 80 de ani din ziua nașterii.
 
Grație capacităților profesionale excepționale, consacrării și perseverenței, ați devenit o personalitate notorie de talie internaţională în domeniul chirurgiei și medicinei moderne, iar numele Dumneavoastră completează acea pleiadă de medici, savanţi iluştri, pedagogi şi manageri, cu nume și fapte  de o rezonanță considerabilă.
 
Activitatea Dumneavoastră multilaterală (şef de catedră chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi”, preşedinte al Ligii medicilor din republică, deputat în ultimul parlament al URSS, membru al guvernului, ministru al sănătăţii, coordonator al secției medicale a AȘM), precum și aportul considerabil la organizarea și modernizarea ştiinţei medicale au fost înalt apreciate cu distincții, titluri onorifice, ordine și medalii: „Ordinul Republicii”, „Gloria Muncii”, Premiul Naţional pentru Ştiinţă, Medalia „Nicolae Testemițanu”, Medalia ,,Dimitrie Cantemir’’, Om Emerit al Republicii Moldova. 
 
În calitate de ministru al sănătății, ați adus o contribuţie semnificativă la restructurarea sistemului de sănătate şi învăţământului medical superior, raliindu-l la rigorile timpului. Sunteți promotor fidel al renaşterii naţionale, luptător pentru valorile autentice, personalitate marcantă a culturii naţionale, un adevărat patriot al plaiului, îndrăgostit de cultură, istorie şi limbă română, altoind în permanență această dragoste și generaţiilor tinere.
 
Cu această frumoasă ocazie, Vă urăm tradiționalul ”La mulți ani!” și Vă dorim multă sănătate, prosperitate, forță de muncă creativă și realizări de valoare în activitatea Dumneavoastră nobilă.