A fost convocată sesiunea a III-a a Adunării Generale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei

2019-04-23
 
Astăzi, 23 aprilie 2019, a fost convocată sesiunea a III-a a Adunării Generale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei. La sesiune au fost prezenți 74 de membri ai Adunării Generale – membri titulari, membri corespondenți și membri ai celor trei secții de științe ale AȘM, ceea ce constituie peste 2/3 din personalul scriptic al Adunării Generale a AȘM, conform prevederilor Statutului AȘM, Adunarea fiind considerată deliberativă.
 
La Adunarea Generală au fost prezenți consilierul prim-ministrului dr. Viorelia Moldovan-Bătrânac, directorul ANCD, Dumitru Parfentiev, directorul ANACEC, dr.hab. Andrei Chiciuc și Viorel Iustin, șef Direcțe brevete, AGEPI.
 
Pe agenda sesiunii au fost incluse trei subiecte. Primul subiect a vizat Raportul de activitate al Academiei de Științe a Moldovei în anul 2018, prezentat de dr. hab. Aurelia Hanganu, secretar ştiinţific general interimar al AŞM. Membrii Adunării Generale a AȘM au luat act de Raportul prezentat.
 
Cel de-al doilea subiect cu privire la Regulamentul de activitate al Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei a fost expus și propus pentru aprobare, de asemenea, de dr. hab. Aurelia Hanganu, secretar ştiinţific general interimar al AŞM.
 
Un alt subiect al sesiunii a fost cu referire la alegerea secretarului ştiinţific general, prezentat de acad. Ion Tighineanu, preşedinte al AŞM. În legătură cu expirarea mandatului de secretar ştiinţific general al AȘM, președintele AȘM a informat membrii Adunării că a discutat cu mai multe persoane, potențiali candidați la funcția respectivă, în consecință fiind propusă candidatura dnei Liliana Condraticova, doctor habilitat în studiul al artelor și doctor habilitat în istorie, actualmente, secretar științific la Institutul Patrimoniului Cultural.
 
În cadrul sesiunii de dezbateri au luat cuvântul acad, Mircea Bologa, acad. Gheorghe Rusnac, acad. Aurelian Gulea s.a.
 
Comisia de numărare a voturilor a fost constituită din 5 persoane, astfel încât să reprezinte fiecare secție de științe: m.c. Constantin Gaindric (președinte), m.c. Alexandru Stratan, dr. hab. Veaceslav Ursachi (secretar), dr. hab. Mihai Rapcea, dr.hab. prof., Leonid Voloşciuc.
 
Rezultatele votului secret:
Buletine distribuite - 74
Buletine extrase din urna de vot - 74
Voturi pro – 67
Voturi contra – 6
Un buletin declarat nevalabil
 
Astfel, noul secretar științific general al AȘM a devenit dr.hab. Liliana Condraticova. În numele Prezidiului AȘM și al său personal, președintele Ion Tighineanu a felicitat noul secretar științific general, exprimând mulțumiri dr. hab. Aurelia Hanganu pentru o intensă și prodigioasă activitate în cadrul Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică și Prezidiului AȘM. Pentru rezultatele relevante în activitatea de administrare a cercetării şi de promovare a ştiinţei autohtone pe plan naţional şi internaţional, prin Hotărârea Prezidiului AȘM dnei dr. hab. în filologie Aurelia Hanganu, secretar ştiinţific general interimar al AȘM, i-a fost conferită Medalia „Nicolae Milescu Spătarul”. 
 
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM