Conferința științifico-practică internațională „Relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană: 10 ani de la lansarea parteneriatului estic”

2019-05-04
 


Miercuri, 8 mai, 2019, ora 10:00, în Sala Mică a AȘM (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.1), va avea loc Conferința științifico-practică internațională, dedicată Zilei Europei, cu genericul „Relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană: 10 ani de la lansarea parteneriatului estic”.           

PROGRAM
 
Cuvânt de salut        
Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, director al ICJPS
 
Alocuțiuni și mesaje 
Ion Tighineanu
, academician, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Elena Belei, doctor în drept, Secretar de stat, Ministerul Educației, Culturi și Cercetării
Gheorghe Cojocaru, doctor habilitat în istorie, conferențiar universitar, director al Institutului de Istorie
Nina Corcinschi, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar, director al Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hașdeu”
 
Conferința internațională include următoarele sesiuni: 
Sesiunea în plen
Moderator     
Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, director al ICJPS     

Secțiunea I – Științe politice și relații internaționale        
Moderatori
Roșca Alexandru, doctor în științe politice, director al Centrului Cercetări Politice si Relații Internaționale al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Rusandu Ion, doctor în filosofie, conferențiar cercetător, cercetător științific coordonator al Centrului Cercetări Politice și Relații Internaționale al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice         

Secțiunea II– economie și sociologie          
Moderatori
Bădileanu Marina
, doctor în economie, CŞ I al Centrului de Economia Industriei şi Serviciilor din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române
Ciumac Svetlana, doctor în economie, conferențiar cercetător, cercetător științific coordonator al Centrului Cercetări Politice și Relații Internaționale al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 
Secțiunea III – Cercetări filosofice
Moderatori
Braga Lilia, doctor în filosofie, conferențiar cercetător, cercetător științific coordonator al Centrului Cercetări Politice și Relații Internaționale al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Cervinskii Alexandr doctor în filosofie, conferențiar universitar, cercetător științific superior al Institutului de Filosofie al Academiei Naționale de Științe din Belarus
 
 
La eveniment se invită reprezentanţii mass-media.     

Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AŞM