Academicianul Isaak B. Bersuker, profesor la Universitatea din Texas, SUA a susținut o prelegere publică la AȘM

2019-05-16
 


O prelegere publică, în cadrul lecturilor academice, inițiate și desfășurate sub auspiciile Academiei de Științe a Moldovei, a susținut la 16 mai 2019, academicianul Isaak B. Bersuker, profesor la Universitatea din Texas, SUA. Prelegerea a avut drept generic „De la teorii fundamentale către știința materialelor: originea nanoregiunilor polare și proprietățile relaxoare ale feroelectricilor”. Evenimentul a fost organizat de Secţia Ştiinţe Exacte şi Inginereşti a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Înainte de a trece la prelegerea propriu-zisă, preşedintele AŞM, acad. Ion Tighineanu, a ținut să-i mulțumească acad. Isaak Bersuker pentru că a acceptat susținerea unei prelegeri publice în incinta Academiei de Științe a Moldovei, completând galeria personalităților care s-au perindat la tribuna înaltului for științific, în cadrul lecturilor academice, inițiate de instituția academică. „Astăzi avem un oaspete scump, un înalt oaspete care de fapt a venit acasă. Acad. Isaak Bersuker, actualmente este unul din cei mai vestiți cercetători științifici, savanți ai RM, ne aduce și ne duce imaginea în toată lumea, dl academician continuă să activeze fructuos și demonstrează că cercetarea științifică este o activitate care poate fi realizată cu succes la orice vârstă. Dl academician, noi vă spunem bine ați venit acasă, bine ați venit la Academia de Științe a Moldovei. Dumneavoastră întotdeauna veniți cu rezultate noi și astăzi iarăși ne bucurați cu o serie de lucrări foarte și foarte interesante”, a menționat în cuvântul său de bun venit președintele AȘM. Totodată, academicianul a salutat și colegii chimiști care au venit atât de la Institutul de Chimie, cât și de la Universitatea de Stat din Moldova, ca să-l vadă și să-l asculte pe renumitul savant Isaak Bersuker, originar din Moldova, despre care știm că reușește în mod miraculos să transforme o conferință academică într-o discuție interactivă.
 
„Stimați colegi, sunt foarte bucuros ca încă o dată să vin acasă, încă o dată să vin la colegii mei, cu colaboratorii care continuăm să lucrăm împreună și să vă văd, să văd cum Chișinăul nostru se dezvoltă, la ce putem spera și aduce contribuție în dezvoltarea științei care a început aici în Moldova. Vreau încă odată să subliniez că realizările noastre, aici, în Moldova aparțin Moldovei. Eu am lucrat aici până la 65 de ani și tot ce am realizat, tot ce am descoperit, tot aparține republicii noastre, eu m-am născut aici și sunt moldovean”, a spus cu entuziasm acad. Bersuker.
 
În prelegerea pe care a susținut-o, academicianul Isaak B. Bersuker a relatat cum o descoperire, legată de pseudo-efectul Jahn-Teller și realizată mai bine de 50 de ani în urmă la Academia de Științe a Moldovei, explică originea și proprietățile feroelectrice principale ale cristalelor perovschite și, în mod special, ultimele realizări în acest domeniu – originea nanoregiunilor polare în fazele paraelectrice, care rămânea neclară în pofida cercetărilor intense din ultimii 60 de ani.
 
Acad. Bersuker a răspuns și la unele întrebări, adresate de acad. Sveatoslav Moscalenco, m.c. Ion Geru, dr.hab. Veaceslav Ursachi.
 
În numele celor prezenți, acad. Ion Tighineanu i-a mulțumit înaltului oaspete și coleg pentru vizită, pentru o comunicare foarte interesantă, subliniind că savantul Isaak Bersuker a demonstrat încă o dată că știința fundamentală este foarte importantă și necesară. I-a dorit academicianului sănătate, noi rezultate științifice, ca și în continuare să bucure cu lucrări excelente, pentru că Domnia Sa este un exemplu pe plan de colaborare cu colegii care lucrează în Republica Moldova. „Vă așteptăm din nou la Chișinău și vă mulțumim pentru colaborare”, a spus la finele prelegerii președintele AȘM.
 
Isaac Bersuker s-a născut la 12 februarie 1928. Este chimist, biochimist și fizician moldovean, membru al Academiei de Științe a Moldovei (1989). Din 1993 trăiește și activează în SUA. A fost decorat cu Ordinul de onoare al Republicii Moldova, Medalia Ciuguev a Academiei de științe din Rusia, Medalia Ben-Gurion a meritului științific, Israel, Laureat al Premiului de Stat din RSSM în domeniul științei și tehnicii.
           
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM