Academicianul Gheorghe Ghidirim, purtătorul torței de chirurg, a marcat treapta octogenară ca un învingător în cursa vieţii

2019-06-03Academicianul Gheorghe Ghidirim, doctor habilitat în medicină, profesor universitar a fost omagiat cu prilejul celei de-a 80-a treaptă a vieții. Evenimentul de omagiere a savantului Gheorghe Ghidirim, fondator al Școlii științifice de pancreatologie, fost șef al Catedrei de chirurgie, nr. 1, președinte al Ligii medicilor din republică, Omul perseverenței și datoriei profesionale, personalitate marcantă a culturii naționale, deputat și ministru, a avut loc la 31 mai 2019 și a fost organizat de Asociația Chirurgilor „N. Anestiadi”.
 
Au venit să-i aducă omagiul recunoștinței elitarului octogenar reprezentanții Senatului Universității de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”, Academiei de Științe a Moldovei, Asociației Chirurgilor „N. Anestiadi”, oameni de cultură și artă, oficiali, colegi, prieteni, discipoli, rude, care au făcut neîncăpătoare Sala Senatului USMF.
 
Manifestarea de omagiere a fost inaugurată printr-un Laudatio rostit de rectorul USMF, acad. Ion Ababii, în care a remarcat meritele academicianului Ghidirim, trasând evoluția în ascensiune pe drumul lung și anevoios al cunoașterii profesiei – de la student, doctorand, asistent, conferențiar, profesor universitar, șef catedră, ministru, evidențiind concomitent ascensiunea vertiginoasă în domeniul științei medicale a savantului, care a cucerit treaptă cu treaptă titlurile științifice de doctor, doctor habilitat. „Academicianul Gheorghe Ghidirim este printre acele personalități notorii care au făurit istoria medicinii naționale, care au contribuit la menținerea și îmbogățirea frumoaselor tradiții și, totodată, la restructurarea și reformarea sistemului național de sănătate și a învățământului superior medical, în conformitate cu rigorile timpului. Această pleiadă de personalități remarcabile constituie mândria noastră națională, cărora le datorăm bunul nume de care se bucură Universitatea în țară și departe de hotarele ei. Sub îndrumarea înţeleaptă a prof. Gheorghe Ghidirim au fost susţinute 14 teze de doctor habilitat şi 19 de doctor în științe medicăle. Academicianul Gheorghe Ghidirim este fondatorul şcolii ştiinţifice de pancreatologie din RM, o şcoală de entuziaşti, care, continuând ideile mentorului spiritual, au realizat succese importante atât în ştiinţă, cât şi în activitatea profesională”, a subliniat rectorul Ion Ababii, specificând că de multe ori cuvintele sunt puține pentru a prezenta meritele la dimensiunile reale și a încadra un Om cu atâtea valențe, calități, virtuți, haruri, cum este acad. Gheorghe Ghidirim. Rectorul a ținut să menționeze și calitățile umane deosebite ale academicianului, îmbinate armonios cu harul organizatoric, energia de invidiat, rămânând fidel celor mai frumoase principii și norme morale, de care s-a călăuzit întreaga viață. Asigurându-l de înaltă prețuire și respect, acad. Ion Ababii, împreună cu colegii, i-au dorit octogenarului multă sănătate, mulți ani și realizări în activitatea nobilă, noroc, prosperitate și fericire alături de cei dragi.
 
Prezent la festivitatea de omagiere a acad. Gheorghe Ghidirim, președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a remarcat că este o mare sărbătoare nu doar pentru marea familie de medici din Republica Moldova, dar și pentru comunitatea științifică și nu doar din țara noastră, dar și cea internațională. „Chiar în dimineața zilei, la Liceul „Aristotel”, am menționat că reușesc în viață doar acei care fac din profesie o pasiune, o vocație și eu cred că acest lucru l-a demonstrat cu prisosință academicianul Gheorghe Ghidirim. A atins cele mai înalte culmi în mai multe domenii de activitate și ca om politic, și ca om de știință, și ca lucrător în domeniul medicinii, și ca profesor. Întotdeauna a muncit cu cea mai mare dăruire de dine, cu pasiune, demonstrând devotament. Sunt cifre care vorbesc de la sine, am atras atenția că a pregătit 20 de doctori în știință și 15 doctori habilitați, aceștia  sunt discipolii de pe prima orbită, dar dacă luăm a doua orbită, a treia, nepoții, strănepoții științifici ne vom convinge că este vorba nu de o școală științifică, dar de o rețea a școlilor științifice, este vorba de un impact colosal asupra dezvoltării medicinii în Republica Moldova”, a punctat președintele AȘM. Totodată, acad. Tighineanu a accentuat contribuția savantului Ghidirim în dezvoltarea Academiei de Științe, inclusiv, prin fondarea Secției de Științe Medicale, fiind conducătorul acesteia, calitatea de membru al Prezidiului AȘM, membru al CSȘDT al AȘM, în toate aceste calități abordând probleme de mare actualitate și demonstrând întotdeauna verticalitate. „În multiplele activități s-a evidențiat ca o personalitate notorie a neamului și ne-a dus vestea în toată lumea. Aș vrea să accentuez, în primul rând, omul, personalitatea, Gheorghe Ghidirim. Tratamentul celor care se adresează începe chiar din primele secunde, domnul academician permanent te întâlnește cu o atitudine, cu o energie pozitivă, tămăduiește cu zâmbetul, insuflă energie, speranță, este un fenomen și recunosc că personal visam să ating acele culmi pe care le-a atins acad. Ghidirim și cred că a fost nu doar visul meu”, a mărturisit președintele Tighineanu, dorindu-i omagiatului sănătate și să fie o stea călăuzitoare încă mulți, mulți ani. Pentru realizări remarcabile științifico-practice, manageriale și didactice și cu prilejul aniversării a 80-a de la naștere, Prezidiul AȘM i-a conferit academicianului Gheorghe Ghidirim Medalia „Nicolae Milescu Spătarul”. La felicitările președintelui AȘM s-au alăturat și membrii Academiei de Științe, prezenți la omagiere - m.c. Viorel Prisacari, acad. Boris Gaina, acad. Eva Gudumac, acad. Vladimir Hotineanu, acad. Mihai Popovici, acad, Ion Bostan, acad. Gheorghe Cimpoieș ș.a. Acad. Gheorghe Țîbîrnă i-a înmânat sărbătoritului Medalia Academiei de Științe Medicale din Republica Moldova, instituită special pentru fondatorii chirurgiei. Prima medalie fiind conferită renumitului chirurg, Constantin Țîbîrnă, iar acad. Ion Bostan i-a spus academicianului că este inginerul sufletelor.

La rândul său, acad. Gheogrhe Ghidirim a exprimat gratitudine conducerii AȘM și Academiei Medicale pentru acordarea acestor distincții care îl onorează. „Marele savant român Nicolae Milescu Spătarul, este cel care în 1670 a fost rectorul Academiei Greco-Latino-Slavone din Moscova, Academia unde peste vreo 30 de ani a venit să învețe cel mai mare savant rus Mihail Vasilievici Lomonosov. Această Academie a fost înființată din inițiativa altui mare român, Mitropolitul Kievului, Petru Movilă, care a înființat prima Academie de acest fel în Kiev și a doua în Moscova și nu pot să nu-i mulțumesc dlui acad. Gheorghe Țîbîrnă, prietenului meu, pentru această medalie, care mă onorează, aliniindu-mă la figuri emblematice a chirurgiei noastre, cum este Constantin Țîbîrnă. Vă mulțumesc”, a spus cu emoții octogenarul.
 
Acad. Gheorghe Ghidirim a fost felicitat de Secretarul General de Stat al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al RM. Oficialul a adresat un mesaj de felicitare în numele Ministerului, oferindu-i din partea prim-ministrului Pavel Filip Diploma de Onoare a Guvernului RM, pentru activitate prodigioasă și îndelungată în domeniul ocrotirii sănătății, devotament și contribuție personală la dezvoltarea științei, învățământului superior și practicii medicale din RM.

Cu ocazia frumoase aniversări, prof. Gheorghe Rojnoveanu, prorector pentru activitate ştiinţifică, USMF, șef de Catedră de Chirurgie „Nicolae Anestiadi”, discipolul distinsului savant Gheorghe Ghidirim a prezentat personalitatea deosebitului chirurg al neamului, pedagog și savant, manager în sănătate, calea profesională a căruia se desfășoară deja de 56 de ani. Prorectorul a remarcat că în viața academică și medicală jubileul dl academician Gheorghe Ghidirim, omul de cultură, chirurgul și savantul cu renume, se înscrie ca o sărbătoare a medicinii moldave pe care o slujește cu devotament, pasiune și domenii exemplare, adăugând noi valorii și tradiții intrate în istoria medicinii autohtone. În succinta, dar foarte profundă comunicare, discipolul Rojnoveanu a cuprins toate orizonturile activităţii dascălului său, prezentând într-o manieră deosebită Arborele genealogic ştiinţific, în care a fost evidenţiată educaţia a peste 50 de promoţii de studenţi ai Alma Mater. În incursiunea sa, academicianul a fost prezentat ca purtător de nume, exemplu şi făuritor de şcoală, inegalabil şi incomparabil, purtătorul torței de chirurg, coleg şi dascăl, acestea fiind doar câteva din titlurile comunicării, dar suficiente pentru a contura personalitatea „marelui învingător în cursa vieţii”, acad. Gheorghe Ghidirim. Discipolii l-au felicitat pe mentorul său, urându-i multă sănătate, energie și bucuria realizărilor descendenților care urmează. Se consideră norocoși, pentru că soarta i-a adus aproape de Domnia Sa să-i învețe lecțiile de chirurgie și de viață, căci în toate ce face le demonstrează întotdeauna valorile lumilor și, nu în ultimul rând, bunătatea și simplitatea de Om mare din care este construită întreaga știință și de care au parte toți cei din jur care comunică cu academicianul, fie pacienți, studenți.       
Ani de viață lungă și sănătate deplină i-a urat și președintele Asociației Chirurgilor din Moldova „Nicolae Anestiadi”, prof. Eugen Guțu, șef Catedra Chirurgie Generală și Semiologie nr.3. Domnia Sa a și destăinuit cauza omagierii academicianului la 31 mai si nu la 22 aprilie. 31 mai este ultima vinere a lunii, iar aceasta este tradiționala ședință a Asociației Chirurgilor din RM, academicianul urmând a fi omagiat în cadrul ședinței festive a Asociației. „Este o ședință și o mare sărbătoare pentru noi toți, pentru că activitatea academicianului Gheorghe Ghidirim reprezintă o amplă ilustrare a faptului că un chirurg și un savant poate influența asupra unei întregi generații a chirurgilor sau din domeniul chirurgiei”, a spus prof. Eugen Guțu.       
 
Scriitorul şi publicistul Nicolae Dabija, m.c. al AŞM, membru de onoare al Academiei Române, a relevat că acad. Gheorghe Ghidirim este cel cu vocaţia medicinii, deși ar fi putut fi de toate - și scriitor, și aviator, și interpret de romanțe, și traducător, dar a devenit ceea ce trebuia să devină, cum ar spune un înțelept. „Gheorghe Ghidirim trebuia să devină Gheorghe Ghidirim. El este de la Palanca, dar Palanca înseamnă Cetate”, a spus scriitorul, amintind că, cu votul lui Ghidirim, fiind deputat în Sovietul Suprem al Uniunii Sovietice, s-a schimbat fața lumii. Cu votul lui Ghidirim s-a prăbușit Uniunea Sovietică, a căzut comunismul, a căzut lagărul mondial al socialismului. Meritele politicianului Ghidirim, a remarcat publicistul, sunt enorme, considerând că, chiar și politicienii au ce învăța de la medici.
 
Evenimentul omagial a inclus lansarea unei cărți dedicată acad. Gheorghe Ghidirim, realizată de conf. Romeo Șcerbina, precum și proiectarea unui film intitulat „Cu rost și noblețe de-o viață”, realizat de Petru Craveț. Și pentru că omagiatul este o fire îndrăgostită de cântec și poezie, un moment de revelație a fost oferit sărbătoritului, dar și tuturor invitaților, de Ansamblul Etnofolcloric „Ștefan Vodă”, condus de neobositul și patriotul Tudor Ungureanu, care, împreună cu prietenii săi temerari, au susținut un recital muzical de toată splendoarea.
 
Atmosfera de sărbătoare, dar și de aleasă trăire spirituală, a răzbătut şi în mărturisirea de final a aniversarului Gheorghe Ghidirim, care nu a obosit să mulţumească tuturor celor care i-au adresat cuvinte calde de felicitare și de apreciere, colegilor, discipolilor și, nu în ultimul rând, familiei sale, care i-a fost punctul său de reper în destinul anevoios pe care l-a parcurs pe calea chirurgiei, dar şi tuturor celor care au venit și i-au dedicat acest această zi, ca un omagiu de recunoştinţă, încriindu-i încă o filă de amintiri prețioase în albumul vieţii sale.
 
Întrebat când a fost cel mai fericit, omagiatul Gheorghe Ghidirim a spus că a fost de mai de multe ori fericit, dar cel mai fericit a fost în 1959, atunci când, îndrăgostit fiind de viitoarea sa soție, a primit magicul răspuns „Da”, apoi când a absolvit facultatea, când a susținut teza de doctor, apoi cea de habilitat, când s-a născut fiica, apoi feciorul. Este fericit și acum până acum că i s-a împlinit un vis „Nutream în mine o poveste - să-mi creez o familie pe care s-o iubesc, precum ne-a iubit Tata și să fac tot posibilul ca sa-i creez acestei familii o bunăstare și o bună educație. Astăzi, mă închin zilnic Domnului că m-a auzit și visul meu s-a împlinit”.
 
Academicianul Gheorghe Ghidirim s-a născut la 22 aprilie 1939, la Olăneşti, raionul Ștefan Vodă.
 
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM