Lecturi academice, membrul corespondent al AȘM Ion Dediu – 85 ani de la naștere

2019-06-13
 

Luni, 24 iunie 2019, ora 09:00, în Sala Azurie a AȘM (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1), vor avea loc Lecturi academice, susținute de  membrul corespondent al AȘM Ion Dediu – 85 ani de la naștere.

PROGRAM

Mesaje de salut
          
Ion Tighineanu, academician, preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
Teodor Furdui, academician, prim-vicepreşedinte de Onoare al AŞM             
Elena Belei, Secretar de Stat, MECC             
Boris Gaina, academician, adjunct Secţia Ştiinţe ale Vieţii, AȘM    
Maria Nedealcov, membru corespondent al AŞM, director Institutul de Ecologie şi Geografie, MECC
 
COMUNICĂRI       
Maria Nedealcov, m.c., dr. hab., prof. univ., director Institutul de Ecologie şi Geografie, MECC   
Schimbările climatice regionale - o adevărată ameninţare la adresa dezvoltării durabile 
           
Vasile Stegărescu, dr. conf. cerc., director adjunct pe ştiinţă, Institutul de Ecologie şi Geografie, MECC         
Impactul accidentului de la CAE Cernobîl asupra teritoriului Republicii Moldova: starea radiologică actuală 

Constantin Bulimaga, dr. hab., conf. cerc., şef laborator Ecourbanistică, Institutul de Ecologie şi Geografie   
Evaluarea impactului ecositemelor urbane asupra mediului în Regiunea de Dezvoltare Economică Centru       
           
Anatol Tărîţă, dr. conf. cerc., şef laborator Ecosisteme Naturale şi Antropizate, Institutul de Ecologie şi Geografie            
Bioacumularea metalelor grele în lemnul speciilor de arbori din ecosistemul forestier „Pădurea Hânceşti”      

Iurii Bejan, dr. conf. univ., şef laborator Geografia Peisajelor, Institutul de Ecologie şi Geografie        
Dinamica stării ecologice a peisajelor în Republica Moldova         

Petru Bacal, dr. conf. univ., şef laborator Impact Ecologic şi Reglementări de Mediu, Institutul de Ecologie şi Geografie       
Impactul activităţilor economice asupra aerului atmosferic în Regiunea de Dezvoltare Centru   

Ghennadie Sîrodoev, dr. conf. cerc. şef laborator Geomorfologie şi Ecopedologie, Institutul de Ecologie şi Geografie       
Vulnerabilitatea teritoriului Republicii Moldova către procesele geomorfologice şi pedologice nefavorabile.
 
La eveniment se invită reprezentanţii mass-media.     

Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AŞM