Academia de Științe a Moldovei și-a sărbătorit ziua de naștere printr-o discuție liberă și deschisă între știință și artă

2019-06-13
Academia de Științe a Moldovei și-a sărbătorit ziua de naștere. Cu acest prilej, la 12 iunie a avut loc o ședință festivă, la care au participat membri ai AȘM, reprezentanți ai institutelor științifice, cercetători, angajați ai Aparatului administrativ al AȘM.
 
Festivitatea a debutat cu vernisarea expoziției artiștilor plastici Emil Childescu și Tudor Zbârnea, membri ai Academiei Europene pentru Științe și Arte. Evenimentul de inaugurare a fost moderat de proaspătul conducător ales al Secției științe sociale, economice, umanistice și arte, m.c. Victor Moraru, care a accentuat că Academia de Științe întotdeauna a fost la straja valorilor morale, științifice, civice. Domnia Sa a precizat că, chiar și în zile marcate de tensiune social-politică, Academia de Științe este același promotor al valorilor, cu tentă democratică.
 
La vernisarea expoziției a luat cuvântul președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu. Președintele AȘM a remarcat că este un lucru absolut firesc și rațional ca omul contemporan să aspire spre frumos, întrucât omenirea a râvnit spre estetic de la primele picturi, rupestre și figurine din ceramică, cu atât mai mult azi, într-o epocă de robotizare, dezvoltare vertiginoasă a tehnologiilor, când intelectul artificial răspunde cu tenacitate la întrebările noastre, iar o clipă trăită în lumea artei se transformă într-un veritabil strop salvator de aer sau de apă. Președintele Tighineanu a subliniat și faptul că în ultima vreme se vorbește tot mai mult despre știința deschisă, care a devenit și una din strategiile prioritare pentru următorii patru  ani în dezvoltarea științei în spațiul european, iar prin vernisarea acestei expoziții de artă plastică Academia de Științe își propune să deschidă nu doar știința pentru societate, dar și arta pentru știință. „Să aducem arta în pereții Academiei pentru savanții care susțin și promovează rezultatele cercetărilor în plan național și internațional, afirmă în numele țării, depune eforturi considerabile pentru extinderea hotarelor și posibilitatea ieșirii cercetării autohtone dintr-un cadru închis. Deși în patrimoniul Academiei se află câteva capodopere semnate de ilustrul maestru Mihai Grecu, astăzi asistăm la o premieră, organizarea unei expoziții de o asemenea anvergură în incinta Academiei, într-o zi destină pentru instituția noastră, 12 iunie – Ziua Academiei de Științe a Moldovei”, a punctat președintele AȘM, evidențiind că artiștii plastici care și-au expus creațiile, dl Emil Childescu și Tudor Zbârnea, sunt incomparabili ca vârstă, formație, temperament și tehnică de lucru, tematică și subiecte abordate, și acest lucru creează privitorului, după vizionarea tablourilor, diferite sentimente și impresii.     
      
În context, acad. Tighineanu a exprimat convingerea că acea comuniune între știință și artă, inițiată de Academia de Științe, chiar de ziua ei, va avea o continuitate și în viitor, se vor vernisa noi expoziții cu ocazia diverselor evenimente organizate de AȘM, toate fiind întemeiate pe un mesaj unic și important - promovarea în plan național și internaționalizarea științei, culturii, artei, fără de care societatea contemporană riscă să transforme într-o mulțime a consumătorilor. „Astăzi, ca niciodată știința și arta, alături de educație, trebuie să fie pilonii care să se completeze reciproc și armonios pentru dezvoltarea unei societăți durabile, bazată pe cunoaștere, pe care o vrem construită la noi în RM. Aspirația că vom reuși să inițiem o discuție liberă și deschisă între știință și artă, vă îndemnăm să pătrundem împreună în misterele artei plastice autohtone, încifrare de maeștrii Emil Childescu și Tudor Zbârnea”, a spus președintele AȘM, dorind tuturor vizionare plăcută a expoziției de artă plastică deschisă la AȘM, urmată de un schimb de idei și opinii, reflecții și gânduri sincere asupra frumosului care se simte bine la el acasă.       
 
„Stimați prieteni, doar un gând de mulțumire aș vrea să adresez către acest for important și pentru faptul că această sală va deveni un centru al intereselor artelor vizuale, este un gând bun, a venit de aici. Vă mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc și în numele dlui Childescu, a fost o invitație care ne onorează și sper ca ulterior, în acest spațiu, să ajungă mari figuri ale artei românești. În primul rând, vom invita artiști de mare valoare din România, membri ai Academiei Române și din alte țări, pentru ca acest spațiu să fie unificat împreună cu știința Moldovei”, a spus autorul expoziției, Tudor Zbârnea, director general al Muzeului Național de Arte din RM.
 
După inaugurarea expoziției, în Sala Azurie, a avut loc ședința festivă dedicată Zilei Academiei de Științe a Moldovei, prezidată de conducerea forului științific suprem. Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, a adresat un mesaj de felicitare distinșilor membri ai AȘM, cercetătorilor științifici, oaspeților. În mesajul său, președintele AȘM a menționat că ziua de 12 iunie are o semnificație aparte pentru istoria științei din spațiul actual al Republicii Moldova. Este ziua Academiei de Științe a Moldovei, fondată în 1961, adică 58 ani în urmă. În decursul anilor, Academia de Științe s-a impus prin cercetări de anvergură, au fost inițiate noi direcții de cercetare și fondate veritabile școli științifice care, prin intermediul liderilor, ne-au dus faima în toată lumea. Mai mult, anume Academia de Științe a reprezentat acea locomotivă, care a asociat Republica Moldova la programele europene de cercetare și inovare, eveniment care a deschis multe oportunități pentru cercetătorii științifici din țara noastră. „La etapa actuală, ne aflăm în fața unui moment de o importanță majoră – elaborarea Raportului asupra stării științei din Republica Moldova pentru anul 2018, raport ce are ca scop reflectarea politicilor elaborate în domeniul științei și inovării şi modul lor de implementare. Acest raport, asupra căruia se lucrează intens la diferite nivele și care reprezintă un exercițiu de maturitate, de profesionalism și de competență, este axat pe oglindirea obiectivă a principalelor rezultate științifice și inovaționale, calitatea și impactul cercetărilor, dinamica în timp și în spațiu (comparativ cu alte țări), situația în sistemul național de cercetare și inovare, inclusiv, condițiile oferite pentru generarea de noi cunoștințe obținute, nivelul investițiilor actuale în dezvoltarea infrastructurii de cercetare și inovare, nivelul de dezvoltare a e-infrastructurii, integrarea în spațiul european de cercetare și internaționalizarea științei, alte criterii și indicatori (de progres, de rezultat, de impact). În temeiul rezultatelor obținute pe diverse paliere, vor fi propuse recomandări, sugestii care vor elucida tendințele de dezvoltare a sectorului de cercetare în Republica Moldova, vor contribui la creșterea calității cercetării științifice și rolului ştiinţei în societate, la stimularea competitivității, la atragerea tinerilor în cercetare etc.”, a subliniat acad. Tighineanu.
 
În contextul sărbătorii, președintele AȘM a înmânat o serie de distincții academice unor savanți, cercetători științifici, pentru realizări științifice remarcabile:
Alexandru Roșca, academician – medalia „Meritul științific” clasa II        
Veaceslav Moșin, doctor habilitat în medicină, profesor – medalia „Dimitrie Cantemir”  
Victor Vovc, doctor habilitat în medicină, profesor – medalia „Dimitrie Cantemir”
Aculina Arîcu, doctor habilitat, profesor – medalia „Nicolae Milescu Spătarul”   
Silvia Corlăteanu-Granciuc, doctor în istorie – medalia „Nicolae Milescu Spătarul”
Valentin Burlacu, doctor în istorie – medalia „Nicolae Milescu Spătarul” 
Svetlana Procop, doctor în filologie – Diploma de Onoare a AȘM
 
Ulterior, participanții la festivitate au asistat la o prelegere publică, susținută de artistul plastic Tudor Zbârnea, Director general al MNAM, intitulată „Provocări și perspective de promovare a valorilor artistice naționale în context internațional”. În prelegerea sa, artistul a făcut un succint recurs la istoria artelor plastice de la noi, referindu-se în special la modul de promovare a valorilor naționale în context internațional, la bienala internațională de pictură. „Am acceptat cu mare emoție această provocare de a veni în fața dumneavoastră cu o scurtă prelegere și mă gândeam despre ce aș putea vorbi în fața dumneavoastră, altă dată mă orientam către discursul meu artistic sau către tendințele artelor vizuale care au loc la noi. De această dată am zis că ar fi potrivit să vă vorbesc, pe de o parte despre Muzeul Național de Artă a Moldovei, o instituție pe care noi am îndrăgit-o, împreună cu colegii mei și o instituție care a trecut ca multe altele prin mari dificultăți economice cu care s-a confruntat și care și-a revendicat în cele din urmă un drept de a fi una dintre instituțiile de valoare din Moldova, pe de altă parte, această manifestare pe care o găsim importantă în acest spațiu cultural.
 
Ședința festivă a finalizat cu un program artistic, susținut de interpretul Vitalie Dani.
 
De menționat și faptul că pe holul Academiei a fost vernisată și o expoziție de carte ce a inclus cele mai recente și relevante lucrări ale cercetătorilor științifici, realizată de Biblioteca Științifică (Institut) „A. Lupan”, director, dr.hab., Constantin Manolache.
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM