Mesaj de felicitare, adresat membrului corespondent Boris Tsukerblat, cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani

2019-07-24
 


Stimate Domnule Membru corespondent Boris TSUKERBLAT,

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe Exacte și Inginerești Vă aduc sincere felicitări cu ocazia onoratei aniversări de 80 de ani şi Vă exprimă cordiale sentimente de consideraţiune şi respect pentru realizările Dumneavoastră în știință.
 
V-ați format ca profesionist în școala renumitului profesor Yury E. Perlin, susținând cu brio teza de doctor la vârsta de 28 de ani și teza de doctor habilitat la 36 de ani. Ați dezvoltat cu dăruire de sine şcoala de teorie în domeniul interacțiunilor vibronice, magnetismului molecular și spectroscopiei din Moldova și Israel. Sub conducerea științifică a Dumneavoastră au fost susținute 21 teze de doctor în științe fizice și matematice și 5 teze de doctor habilitat. Ați activat și activați cu abnegație în calitate de profesor universitar și cercetător la Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Chimie și Institutul de Fizică Aplicată ale Academiei de Științe a Moldovei, Universitatea Ben-Gurion din Negev, Beer-Sheva, Israel și în calitate de profesor invitat la numeroase instituții de cercetare și universități din Polonia, Bulgaria, Italia, SUA, Franța și Spania. Activitatea didactică și de cercetare științifică a fost recunoscută și înalt apreciată, fiind ales în calitate de membru corespondent al AȘM în anul 1995.
 
Este înalt apreciată și activitatea Dumneavoastră în calitate de membru al numeroaselor comisii, societăți științifice, colegii de redacție ale revistelor, comitete de program ale conferințelor internaționale etc. Graţie consacrării şi muncii asidue ați devenit unul dintre specialiștii lideri în domeniul magnetismului molecular și magneților mono-moleculari, interacțiunilor vibronice și efectului Jahn-Teller, teoriei grupurilor în chimie și spectroscopie. Meritele Dumneavoastră în dezvoltarea acestor domenii științifice au fost apreciate cu Premiul de Stat al Republicii Moldova în domeniul Științei și Tehnicii.
 
Cu prilejul aniversării, Vă dorim multă sănătate, inspirație, energie creatoare și noi realizări, stimate Domnule membru corespondent Boris TSUKERBLAT!