Întrevederea Președintelui AȘM, academician Ion Tighineanu, cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova, E.S. Masanobu Yoshii

2019-07-30
 
Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a avut, la 29 iulie 2019, o întrevedere cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova E.S. Masanobu Yoshii. La întrevedere au participat conducătorul Secției Științe ale Vieții a AȘM, acad. Boris Gaina, secretarul științific general al AȘM, dr. hab. Liliana Condraticova, reprezentanți ai secției MARE a AȘM.
 
În cadrul discuției, președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a informat diplomatul nipon despre activitățile actuale în cadrul Academiei de Științe a Moldovei, dar și despre posibilitățile de extindere a relațiilor de colaborare cu instituțiile și centrele de cercetare japoneze. În acest sens, președintele AȘM a reiterat necesitatea susținerii cercetătorilor noștri prin accesarea de fonduri din Japonia care ar putea fi realizată prin elaborarea proiectelor bilaterale. Excelența Sa a fost informat și în cadrul altor întâlniri, despre faptul că actualmente sunt în derulare proiecte comune cu Universitatea din Shizuoka, dar s-ar dori extinderea relațiilor prin elaborarea unor proiecte și cu alte universități din Țara Soarelui Răsare, adică cu instituții cu tradiții, care au contribuții impresionante la dezvoltarea științei, tehnologiilor etc. „Am dori să colaborăm și să preluăm acele tradiții, acele experiențe pe care le au echipele și instituțiile de cercetare din Japonia. Numai prin colaborări noi putem să dezvoltăm știința în Republica Moldova, numai prin colaborări noi putem să aducem excelența în cercetare la noi acasă. În contextul colaborărilor am dori să promovăm proiecte comune cu echipe din Japonia și Programul European Orizont 2020 permite acest lucru, adică să creăm consorții europene, dar în consorții să fie atrași și parteneri din Japonia. În cazul în care consorțiul câștigă, partenerul din Japonia primește finanțare de la guvernul japonez”, a menționat președintele AȘM.  
 
De asemenea, acad. Tighineanu a menționat că Academia de Științe va organiza platforme de comunicare cu participarea savanților, în cadrul cărora vor fi discutate cele mai stringente probleme ale societății și vor fi propuse soluții pertinente. Președintele Tighineanu a precizat că la aceste platforme vor fi invitați să participe și savanți de notorietate de peste hotare, în acest sens, academicianul exprimând doleanța ca la unele platforme să participe și experți din Japonia pentru a da un nou impuls colaborării cu instituțiile de cercetare nipone.
 
Cu titlu special,  președintele AȘM a subliniat participarea cercetătorilor din Japonia și Republica Moldova la cea de-a 4-a Conferință Internațională privind Nanotehnologiile și Ingineria Biomedicală, care își va ține lucrările la 18-21 septembrie, 2019, la Chișinău. În context,  academicianul a ținut să specifice că evenimentul științific internațional își propune să reunească cercetători și ingineri care se ocupă de cercetarea fundamentală și aplicată pentru a raporta ultimele evoluții în domeniile implicate. Președintele AȘM a relevat că în cadrul evenimentului va fi semnat un Acord pentru a pune bazele unei colaborări mai trainice, mai eficiente între Academia de Științe a Moldovei și alte instituții din RM cu Universitatea din Shizuoka. „Desigur, noi suntem foarte interesați în colaborarea cu universitățile și echipele de cercetare din Japonia, avem institute de cercetare, universități care au creat punți de colaborare, au fost tineri în Japonia în cadrul diverselor programe și acum scopul este de a consolida aceste colaborări și de a trece la altă calitate a colaborărilor. Cred că semnarea și acestui acord va lărgi aria colaborărilor pentru ca noi să inițiem pregătirea și promovarea proiectelor comune cu instituții de cercetare din Japonia”, a mai spus președintele AȘM, exprimând speranța ca prin participarea în programele și proiectele internaționale, comunitatea noastră științifică să reușească să se impună și să devină cât mai vizibilă la scară globală. Și chiar dacă suntem o țară mică, prin realizări de rezonanță Republica Moldova poate să-și promoveze o imagine bună, susține academicianul, fiindcă nivelul cercetării științifice reprezintă astăzi totuși principalul criteriu de evaluare a perspectivelor de dezvoltare a unei țări. Luând în considerare amploarea și importanța evenimentului, președintele Ion Tighineanu i-a făcut o invitație oficială Excelenței Sale de a participa la deschiderea lucrărilor Conferinței.
 
Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova E.S. Masanobu Yoshii a salutat inițiativa de dezvoltare și extindere a relațiilor de colaborare cu universitățile din Japonia, invocând experiența, tradițiile și bunele practici ale instituțiilor universitare și de cercetare din țara sa, inclusiv pentru derularea de noi proiecte de cercetare de importanță internațională. Excelența Sa a subliniat că nici Japonia și nici Republica Moldova nu dispun de resurse naturale bogate, dar ambele țări au resurse umane valoroase care trebuie valorificate. „Dumneavoastră trebuie să Vă iubiți țara dumneavoastră, iar autoritățile trebuie să creeze un cadru eficient pentru ca tinerii să facă știință. Concurența este foarte mare și este foarte important ca să faceți tot posibilul ca lumea să cunoască cât mai mult despre țara dumneavoastră. Nanotehnologiile și biochimia sunt două domenii foarte importante în Japonia, fiindcă la japonezi acestea fac tradiții deja și este foarte important că specialiștii din mai multe țări să se întâlnească la conferința din septembrie la Chișinău.
           
Șeful misiunii diplomatice nipone a reconfirmat sprijinul și deschiderea Ambasadei Japoniei în  oportunitățile de colaborare de perspectivă, precum și disponibilitatea țării sale de a susține și în continuare cercetătorii din Republica Moldova prim elaborarea de noi proiecte reciproc avantajoase, ce ar răspunde provocărilor actuale.
 
Președintele AȘM i-a mulțumit Excelenței Sale pentru demersurile de susținere, afirmând că Japonia este un lider recunoscut în domeniile tehnologiilor moderne. „De aceea, noi invităm cercetători din Japonia și dorim să dezvoltăm aceste colaborări. Desigur, că în procesul de internaționalizare știința nu are hotare”, a declarat acad. Tighineanu.
 
Și conducătorul Secției Științe ale Vieții a AȘM, acad. Boris Gaina, a exprimat mulțumiri Excelenței Sale pentru interesul și susținerea pe care le acordă științei, academicianul fiind și cel care coordonează activitatea științelor biologice, medicale și agricole din cadrul AȘM. Academicianul a exprimat recunoștință deosebită pentru ajutorul Guvernului Japoniei oferit țării noastre pe mai multe dimensiuni. Dat fiind că Japonia este un lider și are realizări notorii în cele mai diferite domenii, academicianul a menționat necesitatea susținerii unui schimb de experiență  privind cultura legumelor și fructelor, utilizarea materiei prime secundare agricole, precum și a preparatelor biologice, biochimice de protecție a culturilor agricole, în contextul apariției de noi boli aduse de pe continentul american.                      
Secretarul științific general, dr.hab. Liliana Condraticova, a expus doleanța de a prelua anumite modele economice, modele de studiere a populației, modele demografice, socio-demografice și efectuarea unui schimb de experiență pe aceste profiluri. Un lucru benefic ar fi preluarea experienței nipone privind istoria și studierea culturii care într-adevăr trebuie să fie și promovate. Ar fi oportună și organizarea unor festivaluri, concursuri comune, care să aducă un schimb de experiență culturală ca aceste două țări să se cunoască mai bine. Și chiar dacă sunt departe, ar putea fi mai aproape prin acest schimb de manifestări culturale comune.
 
În contextul celor expuse de colegi, președintele AȘM consideră oportună și utilizarea colaborării în spațiul virtual. „Astăzi nu e o problemă de organizat mese rotunde, conferințe, videoconferințe și eu cred că noi trebuie să ne apropiem și prin tehnologiile informaționale moderne, prin realizarea unor proiecte comune în baza cooperării la distanță”, a conchis academicianul Tighineanu.  
 
Eugenia Tofan,
                            Serviciul de Presă al AȘM