Schimb de experiență și implementarea rezultatelor științifice a diferitor culturi agricole, discutat cu savanți din Federația Rusă, la AȘM

2019-07-31
 
 
Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, a avut, la 31 iulie 2019, o întâlnire de lucru cu reprezentanții Academiei de Științe din Federația Rusă, academicianul Iakușev Victor și directorul Institutului de Agrofizică din Sankt-Petersburg, profesorul Cesnokov Iurie. La întâlnire au participat conducătorul Secției Științe ale Vieții a AȘM, acad. Boris Gaina, precum și secretarul științific general al AȘM, dr. hab. Liliana Condraticova, dr. hab. Vasile Botnari, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor.
 
Scopul vizitei a fost de a face cunoștință cu activitatea și rezultatele institutelor de cercetare din domeniul agriculturii, preponderent cu Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, schimbul de experiență pe anumite subiecte din domeniu de interes reciproc și identificarea modalităţilor de colaborare academică, stabilirea de parteneriate în domeniul agroalimentar.
 
În cadrul dialogului, părțile s-au informat reciproc asupra situației existente în instituțiile cu profil agricol, și-au împărtășit din experiența acumulată de-a lungul anilor, au venit cu aprecieri și anumite recomandări. Luând în considerare implementarea reformei în știință la noi în țară, acad. Ion Tighineanu a informat oaspeții referitor la schimbările care au intervenit în rezultatul reformei, impactul acestora asupra dezvoltării științei agricole, utilizarea tehnologiilor moderne în sistemul agroalimentar, adaptarea la noul format și noile condiții de lucru ale cercetătorilor, posibilitatea de a pune în practică rezultatele științifice, agenda curentă de activitate, precum și despre eventuale perspective de colaborare între institutele de cercetare de profil.
 
Acad. Boris Gaina a ținut să specifice că institutele din domeniul agroalimentar și-ar dori să facă schimb de hibrizi, soiuri noi, varietăți, care ar putea să fie bine cultivate în condițiile RM, precum și crosuri de animale și păsări, elaborare în Federația Rusă.  Totodată, au fost discutate aspecte privind schimbul de material genetic care s-a stopat în 2006. Academicianul a remarcat, de asemenea, că în Federația Rusă sunt mai multe companii care produc fertilizanți și produse pentru protecția plantelor care au un grad de degradare foarte înalt, care sunt active doar 10-15 zile. Acești fertilizanți ar fi potriviți și pentru complexul agroalimentar de la noi, astfel încât la stropirea viilor și livezilor să nu fie poluată apa. O altă problemă abordată în cadrul discuțiilor a fost revenirea la atestarea în comun cu colegii ruși a cadrelor la consilii specializate, acest schimb de experiență fiind foarte important pentru domeniu.
 
Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a mulțumit savanților ruși pentru vizita la AȘM și pentru interesul de a se documenta asupra activități instituțiilor de cercetare din domeniul agricol din țara noastră, asupra metodelor noi de cercetare aplicate și rezultatele obținute în ultimii ani de cercetătorii noștri, în condițiile pedoclimatice caracteristice Republicii Moldova. Cu referire la perspectivele de colaborare, președintele AȘM s-a arătat interesat de identificarea unor oportunități viabile de colaborare, de interes reciproc, în diferite domenii de cercetare de profil, în scopul implementării inovațiilor în sectorul real al economiei, experiența cercetătorilor ruși fiind dintotdeauna mult apreciată nu doar în Republica Moldova, dar și în lume. Președintele AȘM a menționat că în curând va fi semnat un nou Acord de colaborare cu Academia de Științe din Rusia, ceea ce va deschide noi oportunități pentru participarea savanților din Republica Moldova și Rusia la realizarea proiectelor comune.
 
La rândul lor savanții ruși au mulțumit conducerii AȘM pentru primire și pentru dialogul constructiv pe care l-au avut, cu atât mai mult că profesorul Cesnokov este originar din Republica Moldova, iar acest lucru îl determină și îl motivează să aibă colaborări cât mai multe și eficiente cu savanții din țara sa de baștină.
Menționăm și faptul că oaspeții au vizitat loturile experimentale și sistemele de monitorizare a parametrilor agrometeorologici și agrofizici din cadrul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, în rezultat fiind foarte impresionați de nivelul înalt al cercetărilor efectuate, dar și de cel tehnic, apreciind înalt implicarea și profesionalismul dr.hab. Vasile Botnari, care a condus IGFPP mai mulți ani.
 
Savanții din Federașia Rusă au susținut prelegeri publice privind tendințe actuale în tehnologia prelucrării și întreținerii solului cu tratări minime, la care au participat cercetători din cadrul IGFPP, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, precum și colaboratori invitați din cadrul altor instituții din domeniul agriculturii.
 
Mâine, colegii din Federația Rusă, însoțiți de dr.hab. Vasile Botnari, vor vizita sectoarele de implementare a rezultatelor științifice a diferitor culturi agricole în condiții de producere în s. Rădoaia, r. Sângerei, cu care IGFPP are o colaborare fructuoasă de mai mulți ani, despre care Academia de Științe a relatat în multiple comunicate de presă.
 
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM