Congresul Mondial al Eminescologilor, ediţia a VIII-a

2019-08-29
 

În perioada 1-2 septembrie 2019, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, vă invită să participaţi la Congresul Mondial al Eminescologilor, ediția a VIII-a.     

PROGRAM 

1 septembrie 2019
Academia de Ştiinţe a Moldovei, Sala Azurie (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, parter)
9.30-10.00 – Înregistrarea participanților
10.00 – Inaugurarea lucrărilor Congresului Mondial al Eminescologilor

Cuvânt de deschidere:
acad. Ion TIGHINEANU, președintele AȘM

Mesaje de salut:
Maia SANDU, prim-ministrul Republicii Moldova
Maria GRAPINI, europarlamentar
Liliana NICOLAESCU-ONOFREI, ministrul educației, culturii și cercetării
Excelența Sa Daniel IONIȚĂ, Ambasadorul României
Acad. Valeriu MATEI, directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău
Adrian TALMACI, primarul general interimar al municipiului Chișinău
Prof. Mihai STAN, directorul Editurii Bibliotheca, Târgoviște
   
Prezentarea edițiilor speciale:
Ioan PAVĂL, primar al comunei Dumbrăveni, România
Mihai CHIRIAC, secretar al Primăriei
      
Moderatori:
acad. Mihai CIMPOI, președinte al Congresului Mondial al Eminescologilor
dr. hab. Nina CORCINSCHI, director al Institutului de Filologie Română „B. P.-Hașdeu”
 
Comunicări  
Prof. Pompiliu CRĂCIUNESCU Transcosmologia eminesciană sau despre Regia gândirii poetice
Prof. Ion HOLBAN Viața fenomen cosmic (în viziunea lui Eminescu)  
Prof. Theodor CODREANU Eminescu între fizică și poezie Prof. Florian COPCEA Viziunea cosmică eminesciană   
Adrian Dinu RACHIERU Discursul publicistic eminescian        
George COANDĂ Geniul Cosmic. Drumul lui Eminescu în Absolut       
Prof. Dumitru COPILU-COPILLIN Supertema timp – spațiu în opera poetică a lui Eminescu
Prof. Vasile BARDAN Cosmos și cunoaștere în poezia lui Mihai Eminescu și a lui Nichita Stănescu   
Dr. Viorica CHIORAN Imaginea zidirii lumii în „Scrisoarea I”
Dr. hab. Maria ȘLEAHTIȚCHI „Și din a chaosului văi”: mișcări în câmpul semnificațiilor eminesciene
Prof. Vasile BAHNARU Cosmosul social în publicistica lui Eminescu
Prof. Ștefan CHIFA Eminescu și Maramureșul
Lucia OLARU-NENATI „Muzica sferelor”         
Ana SÂRBU Cuanta de aur eminesciană   
Dan VEREJANU „Veșnicia” lui Blaga și „ne-murirea” lui Eminescu
Cristina POPESCU Eminescu în filatelie   

Moment muzical:
acad. Eugen DOGA

Film documentar „Eminescu” (durata 1:10), regie: Anatol CODRU
 
A doua zi, la 2 septembrie, ora 10.00, lucrările Congresului vor continua la Centrul Academic Internaţional Mihai Eminescu (bd. Dacia nr. 20)
 
Microrecital de poezie la bustul lui Mihai Eminescu:
Valeriu MATEI, Ion WAIGNER CIUREA, Ion MĂRGINEANU,
Viorel DINESCU, Marco CARPENTARI
(Italia)          

LANSĂRI DE CĂRȚI       
Aurel ȘTEFANACHI Prezentarea reproducerii celor 200 de ediții ale operei lui Mihai Eminescu
Lucian VASILIU Cărți noi apărute în colecția „Eminesciana” la Editura Junimea din Iași
Pompiliu CRĂCIUNESCU Eminescu. Paradisul infernal și transcosmologia    
Daniel CORBU Noi cărți apărute la Editura Princeps Edit – Iași
Ion GORGAN Ediții ale lui Eminescu pentru copii
Prof. Mihai STAN Noi apariții la Editura Bibliotheca
Mihai PAPUC Mihai Eminescu „Mărgăritar prețios al Țării, Basarabia” (ed. Știința)  

La  eveniment se invită reprezentanții mass-media. 

Invitație-Program
 
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AŞM