Conferința Internațională în domeniul Nanotehnologiilor și Ingineriei Biomedicale

2019-09-10

În perioada 18-21 septembrie 2019, la Chișinău, își va desfășuira lucrările cea de-a IV-a ediție a Conferinței Internaționale în domeniul Nanotehnologiilor și Ingineriei Biomedicale (ICNBME-2019).

Evenimentul va întruni savanți din cca 20 de țări ale lumii, implicați în cercetări fundamentale și aplicative în domeniile de cercetare respective, pentru prezentarea celor mai recente elaborări nanotehnologice, de noi materiale și dispozitive în baza lor.   

Conferința este organizată de Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și Societatea de Inginerie Biomedicală din Moldova.
 
Forul internațional va fi precedat de Școala de toamnă „Nanotehnologii și Inginerie Biomedicală 2019”, care va oferi oportunități tinerilor cercetători, studenților, masteranzilor și doctoranzilor de a-și aprofunda cunoștințele, având în calitate de profesori experți atât din Republica Moldova, cât și de peste hotare. Ambele evenimente sunt susținute financiar prin proiectul Orizont-2020 „NanoMedTwin” (http://nanomedtwin.eu/).

Detalii despre conferință ICNBME-2019 și programul prezentărilor sunt disponibile la pagina web http://www.icnbme.sibm.md/
Detalii despre Școala de toamnă sunt disponibile la pagina web
 
Deschiderea oficială a Conferinței ICNBME-2019 va avea loc la 18 septembrie 2019, ora 9:30, în incinta Institutului Muncii (or. Chișinău, str. Zimbrului, 10).          

La eveniment sunt invitați reprezentanții mass-media.

Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM