Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, a avut o întrevedere cu cel mai mare seismolog român, prof. Gheorghe Mărmureanu

2019-09-12

 

În contextul Școlii Internaționale de Seismologie, pe care o găzduiește, timp de cinci zile, Academia de Științe a Moldovei, președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a avut o întrevedere cu prof. Gheorghe Mărmureanu, reputat seismolog, directorul onorific al Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), care a venit special pentru acest eveniment de anvergură. La întrevedere au participat și m.c. Svetlana Cojocaru, conducătorul Secției științe exacte și inginerești a AȘM, acad. Mitrofan Ciobanu, precum și dr. Igor Nicoară, director al Institutului de Geologie și Seismologie și dr. Ion Ilieș, șef Centru de seismologie experimentală în cadrul aceluiași institut. 
 
Subiectele puse în discuție au vizat preponderent opinia profesorului Gheorghe Mărmureanu, considerat cel mai mare seismolog din România, privind procesele seismice, structura pământului în zonă, care sunt posibilitățile de a prezice cutremure de pământ. De asemenea, a fost solicitată opinia savantului român cu referire la ultimele cutremure care au avut loc la începutul lunii septembrie, resimțite și la Chișinău și, bineînțeles, despre lansarea celui mai grav avertisment de către specialiști, potrivit căruia în viitorul apropiat România va fi zguduită de un cutremur de mare intensitate, în zona seismică Vrancea, de care se tem nu doar în țara vecină, dar și noi toți. 
 
În opinia renumitului seismolog, cunoscut ca fiind mai rezervat sau mai sceptic în materie de declarații despre cutremure, acestea vor fi, dar nu poate fi vorba de un cutremur major mai devreme de anul 2040. Toate cutremurele, susține savantul, au o anumită periodicitate, se poate stabili o periodicitate a cutremurelor majore, profesorul vorbind chiar de un algoritm. Aceasta este concluzia la care a ajuns savantul după zeci de ani de studii și cercetări. Conform observațiilor, prof. Mărmureanu a făcut anumite considerații asupra faptului că perioada la care s-au produs cutremurele în ultimii 300 de ani, au avut loc la intervale de 36-37 de ani și 64 de ani. Mai mult ca atât, celebrul seismolog concretizează că există o realitate fizică, iar fizica este fantastică în toate, de fapt. Și dacă calculăm 64 de ani de la cutremurul din 1977, rezultă că acesta fa fi  anul 2041. În acest sens, cunoscutul seismolog a spus că atunci îi va fi realmente greu directorului care se va afla la timona Institutului de Fizică a Pământului, pe care nu-l invidiază. 
 
Schimbând registrul, savantul român a trecut în revistă itinerarul parcurs până aici în ceea ce privește cariera sa în domeniu, studiile de doctorat pe care le-a efectuat în SUA, vorbind cu o anumită doză de mândrie că  a fost studentul renumitului Feynman, laureat al Premiului Nobel. Cu aceeași mândrie și onoare a reliefat experiența sa internațională în acest domeniu, dar și parcursul activității sale după ce a revenit în România, până a devenit o autoritate în țara sa în acest domeniu, inclusiv director de Institut de Fizică a Pământului, de la începutul anilor 1980 până în 2014. Deși se pregătește să intre în familia octogenarilor, profesorul este foarte energic, lucrează activ, chiar dacă regretă, pe alocuri, că nu a fost prea econom cu eforturile. Cu toate acestea, profesorul spune că în timpul cel mai apropiat posibil, poate chiar săptămâna viitoare, îi va apare o lucrare nou-nouță despre ultimele studii asupra cutremurelor, care, bineînțeles, va ajunge prioritar și la colegii din RM.  
 
Dr. Ion Ilieș, Şeful Centrului de Seismologie Experimentală al Institutului de Geologie şi Seismologie, care activează de-o viață în cadrul institutului, a adus mulțumiri prof. Mărmureanu, grație căruia, printr-un concurs de împrejurări favorabil, aflați la un for științific european, mai mulți ani în urmă, au stabilit relații de colaborare și care continuă până acum. Încă în 2007 au fost puse bazele unei colaborări, fiind semnat un memorandumul de colaborare pe un termen de 10 ani între cele două institute, iar în 2017, memorandumul a fost prelungit încă pe 10 ani. În cadrul acestui memorandum Institutului Geologie şi Seismologie i-au fost alocate echipamente de înregistrare a cutremurelor de pământ, digitale, foarte moderne, în sumă de peste 1,5 mln lei. Grație aceluiași document, institutele activează în comun în ceea ce ține de studierea focarelor de cutremure Vrancea, memorandumul stipulând în prevederile sale și schimb de experiență, publicarea în comun a articolelor etc. Plus la toate, există și un sistem unic de monitorizare seismică, care permite înregistrarea în timp real cu date care parvin la ambele rețele - și în România și în RM.  
 
Președintele AȘM a exprimat recunoștință renumitului seismolog Gheorghe Mărmureanu, pentru vizita efectuată în Republica Moldova, pentru participarea cu informații utile la Școala Internațională de Seismologie care are loc pentru prima dată la Chișinău, precum și pentru susținerea necondiționată a colegilor de la Institutul de Geologie și Seismologie. Academicianul a exprimat speranța că grație notorietății de care se bucură savantul atât în România, cât și în Republica Moldova, această colaborare și susținere își va avea o continuitate firească. Totodată, președintele Tighineanu i-a propus profesorului Mărmureanu să vină cu o viziune proprie privind procesele seismice și pe paginile Revistei Akademos a Academiei noastre.  
 
Eugenia Tofan, 
Serviciul de Presă al AȘM