A fost lansat Atlasul „Factorii Naturali și Antropici de Risc”

2019-09-13

  
 

Institutul de Ecologie și Geografie a lansat, la 13 septembrie 2019, Atlasul „Factorii Naturali și Antropici de Risc”. Potrivit autorilor, Atlasul se dedică primei femei academician din Republica Moldova, Tatiana Constantinov, profesor universitar, fondatorul Institutului de Geografie, a Sistemelor Geografice Informaționale Regionale, a climatologiei autohtone, una din puținele doamne care și-a consacrat întreaga viață activității științifice, fiind pilonul menținerii, dezvoltării și modernizării geografiei ca știință. Volumul aduce un omagiu și regretaților profesori, doctori habilitați Ioan Donisă, fondatorul Sistemelor Geografice Informaționale Regionale, Valentin Sofroni și Alexandru Lungu, promotori ai cunoștințelor în domeniul riscurilor geografice.
 
La evenimentul de lansare a participat conducerea Academiei de Științe a Moldovei, academicieni, directori de institute de cercetare, reprezentanți ai mediului universitar, precum și dna Violeta Ivanov, dr. în științe geonomice, președintele Comisiei Parlamentare Mediul și Dezvoltarea Durabilă. 
 
Directorul Institutului de Ecologie şi Geografie, m.c. Maria Nedealcov, având și calitatea de redactor științific principal al Atlasului, a mulțumit tuturor celor care au dat curs invitației de a fi prezenți la un eveniment de bucurie, dar, din păcate și trist, pentru că timpul este necruțător și, uneori, răpune viața mult prea devreme a oamenilor dragi, invocând plecarea regretatului academician, om de știință consacrat, Tatiana Constantinov. Trecând la prezentarea Atlasului, directorul a subliniat că elaborarea acestuia este condiționată de modificările accelerate de mediu, fapt ce comporta un grad sporit de riscuri naturale și antropice. „În ultima perioadă de timp, se fac tot mai mari eforturi, orientate spere studiul riscurilor naturale și antropice, deoarece acestea înregistrează o magnitudine și o frecvență sporită de riscuri, în contextul modificărilor accelerate de mediu, în speță a schimbărilor climatice”, a remarcat m.c. Maria Nedealcov. Savantul a specificat că în procesul de elaborare a lucrării, drept material de studiu au servit datele inițiale colectate de la diverse organizații responsabile de efectuarea monitoringului operativ, inclusiv, datele Serviciului Hidrometeorologic de Stat, a Departamentului Situații Excepționale, Cadastrul Funciar etc. 
 
Ulterior, directorul Nedealcov a invitat asistența să vizioneze un film In Memoriam academician Tatiana Constantinov, Despre viața, activitatea științifică, eforturile depuse pe dimensiunea managerială, contribuția regretatului savant în domeniul geografiei ca știință, în filmul proiectat, au vorbit cu căldură și recunoștință colegii și discipolii, inclusiv, m.c. Maria Nedealcov, acad. Andrei Ursu, acad. Boris Gaina, dr. Maria Sandu ș.a.
 
În cadrul evenimentului, un mesaj de felicitare autorilor lucrării a adresat acad. Boris Gaina, conducătorul Secției Științe ale Vieții a AȘM. „Este o sărbătoare mare când se lansează munca de mulți ani a mai multor laboratoare colective pe care o așteaptă specialiștii, savanții, doctoranzii, cei care proiectează, înființează plantații. Pe de altă parte, este o zi când acești minunați colegi ai noștri care ne-au fost atât de aproape și atât de dragi și pe care i-am respectat sunt comemorați. Noi mulțumim colectivului institutului, în frunte cu dna Nedealcov pentru această generoasă consacrare a lucrării și memoriei colegilor noștri care și-au adus aportul său la această știință importantă”, a remarcat în luarea sa de cuvânt acad. Boris Gaina, felicitând colectivul pentru acest important material științific. 
 
La frumoasele cuvinte de felicitare s-a raliat și m.c. Svetlana Cojocaru, conducătorul Secției Științe Exacte și Inginerești a AȘM. Domnia Sa a felicitat colectivul pentru extraordinara realizare, care a lucrat la această ediție, cuvinte de apreciere adresând, în primul rând, directorului institutului,  m.c. Maria Nedealcov, pentru eforturile depuse, pentru sufletul și emoțiile cu care s-a lucrat, dar după cum s-a văzut, nimic nu a fost în zadar, fiindcă rezultatul este minunat. În context, m.c. Cojocaru a exprimat recunoștință pentru filmulețul proiectat despre acad. Tatiana Constantinov, care a sensibilizat-o până la lacrimi. Poate și de atât că și acad. Constantinov este originară din Transnistria, patria mică pe care dumneaei a iubit-o foarte mult, a insistat pentru odihnă veșnică să meargă înapoi încolo. „Frunzărind Atlasul, am simțit așa o durere în suflet că pe unele hărți acea regiune reprezintă o pată albă”, a spus dna Cojocaru, exprimând speranța că în proximele ediții  vor mai fi aceste pete albe.
 
În numele Comisiei parlamentare mediul și dezvoltarea durabilă, un mesaj a adresat și dr. în științe geonomice Violeta Ivanov, președintele Comisiei. Parlamentarul a exprimat onoarea de a participa la un eveniment atât de frumos de lansare a Atlasului, dar care este și o dedicație acad. Tatiana Constantinov, personalitate excepțională, pe care nu doar a avut privilegiu să o cunoască, dar și onoarea de a activa cu dumneaei și să-și înceapă teza de doctor sub mentoratul reputatului savant. Cu referire la evenimentul lansării Atlasului, oficialul a menționat că astăzi întreaga omenire este îngrijorată de ceea ce se întâmplă cu mediul înconjurător, de schimbările climatice, de încălzirea globală, epuizarea stratului de ozon, depunerile acide, deșertificarea, reducerea diversității biologice, problema dispariției resurselor de apă, care nu sunt altceva decât consecințele poluării mediului. Cu părere de rău, a accentuat deputatul, mediul nu cunoaște frontiere, iar poluarea acestuia este o problemă mult mai gravă decât războaiele, decât bolile, sau alte stigmate ale omului. În context, oficialul a specificat că problematica mediului a devenit un subiect central pe agenda internațională, de aceea se impune o atenție considerabilă acestui domeniu, deoarece de acesta depinde sănătatea fiecăruia din noi, precum și dezvoltarea social economică. „Anume din aceste considerente lansăm astăzi Atlasul Factorii Naturali și Antropici de Risc, care se înscrie perfect prin tematica abordată și maniera elaborată în conceptul mondial de asigurare a securității ecologice și prevenirii impactului negativ asupra mediului”, a punctat dr. Violeta Ivanov, exprimând speranța că această lucrare să devină o carte de căpătâi atât pentru studenți, doctoranzi care au nevoie de informație, cât și pentru autoritățile publice centrale în elaborarea politicii statului în domeniu, pentru autoritățile publice locale, pentru a putea elabora acele planuri de acțiuni și a cunoaște informația despre posibilele impacte.
 
Pe marginea Atlasului s-a pronunțat și acad. Teodor Furdui, prim-vicepreședinte de onoare al AȘM. Distinsul academician a apreciat eforturile colectivului de autori, care a lucrat cu determinare la o lucrare de căpătâi, aducând și un omagiu oamenilor de știință care și-au adus contribuția la dezvoltarea geografiei și ecologiei ca știință. „Noi rar ne aducem aminte de cei care de acum nu mai sunt printre noi, dar care și-au adus aportul lor esențial în dezvoltarea științei”, a spus acad. Furdui, apreciind atitudinea pe care o manifestă doamna director Nedealcov față de cei care au avut contribuții semnificative în știință. În acest sens, savantul consideră că Atlasul are semnificație și educativă, pentru că a cinsti memoria colegilor care și-au dedicat viața științei este un act de înaltă morală și o lecție de viață pentru care vin din urmă.
 
„Aceasta nu este doar o carte, ci rezultatul unei munci colosale, fără a cunoaște matematica și informatica este imposibil să editezi această carte. Consider că politicienii trebuie să asculte știința”, a menționat acad. Mitrofan Ciobanu. Și dacă apariția Atlasului are tangențe cu memoria, aceasta însemnă că are legătură directă și cu Universitatea din Tiraspol, unde a activat toată viața împreună cu acad. Tatiana Constantinov. Mai mult,  în aceeași zi au fost aleși cu dna Constantinov membri corespondenți și, ulterior, în aceeași zi au devenit membri titulari. Făcând o trimitere la filosofi, acad. Ciobanu a relevat că torentele timpului distrug orice urmă, însă pentru a păstra ceea ce au creat savanții, oamenii de știință, este necesar de a continua  cercetările lor, iar acest Atlas este anume o continuare a cercetărilor, care a început de acad. Constantinov, Sofroni, Proca, Lungu etc.
 
În intervenția sa, dr. în științe geografice Ion Mironov, decan al facultății Geografice a Universității de Stat din Tiraspol, discipol, a mulțumit conducerii Institutului de Geografie pentru organizarea și desfășurarea evenimentului de lansare a acestui Atlas. Decanul a specificat că acesta este un produs cartografic care include o serie de hărți bine structurate ce pot fi utilizate atât comunității științifice, cât și domeniului economic, nu în ultimul rând, materialul poate fi utilizat și în procesul constructiv educativ, la disciplină ce ține de domeniul geografiei. Dl Mironov a felicitat colectivul de autori pentru elaborarea acestei opere, dedicate celor care au contribuit esențial la dezvoltarea științei geografice și, în primul rând, acad. Tatiana Constantinov, dar și prof. Ioan Donisă, Valentin Sofroni, Alexandru Lungu, care au activat în educația tinerii generații la Universitatea din Tiraspol, unul din discipoli fiind și el. Decanul In Mironov a ținut să mulțumească, totodată, pentru donațiile care s-au făcut Facultății, în speranța că acest Atlas va fi utilizat după destinație.
 
Colectivul de autori a fost felicitat și de m.c. Elena Zubcov șef al Laboratorului de Hidrobiologie şi Ecotoxicologie al Institutului de Zoologie care a estimat că orice lucrare de acest gen este o ferestruică peste hotare a țării noastre. „Cu doi ani în urmă, atunci când analizam raportul anual al institutului, am spus că geografii trebuie să țină minte că obiectivul lor principal este să facă hărți, să fie digitale, să le vadă toată lumea, pentru că avem specialiști care apreciază toate compartimentele geografice care sunt în țara noastră”, a menționat savantul, precizând că lucrarea lansată este anume o promovare a științei geografice, dar este și o lucrare frumoasă care face cinste tuturor institutelor de cercetare. 
 
Cuvinte de felicitare și aprecieri colectivului de autori au adresat și dr. Andrei Munteanu, dr.hab. Mihai Rapcea ș.a.
 
Elaborarea Atlasului are la bază utilizarea Sistemelor Informaționale Geografice - instrument modern de cercetare în știința geografică, dezvoltat continuu pe parcursul a mai multor decenii în cadrul Institutului de Ecologie și Geografie.
 
Eugenia Tofan, 
Serviciul de Presă al AȘM