Expoziția „Noi, tineretul inventiv și creator” organizată la Academia de Științe a Moldovei de Ziua Științei

2019-11-20

 

La 11 noiembrie 2019, sălile Academiei de Ştiinţe a Moldovei au devenit neîncăpătoare pentru tinerii care au răspuns provocării şi au venit să-și etaleze realizările. Tradițional, de Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare, la AȘM sunt organizate mai multe acțiuni și evenimente, având ca obiectiv promovarea științei, a rezultatelor cercetărilor. Una dintre aceste acțiuni a fost și expoziția „Noi, tineretul inventiv și creator”, la care au participat tineri cercetători din mai multe organizații din sfera cercetării și inovării.

Ziua Științei a fost instituită în Republica Moldova prin Hotărârea Guvernului nr. 1083 din 2010 „Cu privire la instituirea sărbătorii profesionale a lucrătorilor din sfera ştiinţei şi inovării”, iar la nivel mondial, Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare a fost proclamată în anul 2001, în cadrul celei de-a 31-a sesiuni a Conferinței generale UNESCO, fiind sărbătorită la 10 noiembrie. Aflându-ne la intersecția a mai mult sărbători: Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare, Ziua Tineretului și Ziua Internațională a Studenților, buna intenție a tinerilor a fost de a-și prezenta rezultatele activității din centrele de cercetare de la universități și instituții anume în cadrul solemnităților dedicate Zilei Științei, organizate la Academia de Științe.

Răspunsul prompt al tinerilor cercetători a bucurat foarte mult, astfel ca în câteva ore Sala Aurie a AȘM, dar și holul Academiei au fost împânzite cu postere, bannere, reviste, diplome și cupe, prezentări de produse și filmulețe, softuri complicate de transliterare a scrierilor cu caractere chirilice în caractere latine, diverse plante și flori decorative care au creat o ambianță demnă de Grădina Botanică! Comunitatea academică a rămas mulțumită de zecile de lucrări expuse și tinerii veniți să-și prezinte rezultatele cercetărilor individuale sau ale celor obținute în comun cu echipele create în cadrul proiectelor tinerilor cercetători și proiectelor instituționale. A fost o demonstrare autentică a forței tinerilor inventivi și creatori, care își încearcă primii pași pe traseul deloc ușor al dezvoltării științei, un drum al căutărilor și al răspunsurilor, al urcușurilor și deseori al deziluziilor. Expoziția a fost mai degrabă o interpretare a științei pe înțelesul tinerilor, dar și o transpunere pentru tineri, un îndemn de a căuta, a cerceta, a merge înainte.

Expoziția realizată de AȘM de Ziua Științei a fost și o tatonare a subiectului, iar răspunsul ferm al tinerilor rezidă în dorința lor și necesitatea stringentă de a organiza asemenea întruniri, de a le oferi posibilitatea să se expună, să vorbească, să-și exprime punctul de vedere. Este un bun început pentru a reuni tinerii într-o asociație după modelul celor europene. Totodată, expoziția tinerilor a venit și cu un mesaj sincer pentru mentorii care i-au ghidat și continuă să-i îndrume la realizarea tezelor de masterat, doctorat, la elaborarea noilor produse, softuri, publicații, aducându-și astfel contribuția în promovarea valorilor științifice.

Ne bucurăm că expoziția tinerilor a fost vizitată de mai mulți membri ai Academiei și cercetători științifici, de reprezentanții agențiilor și instituțiilor invitați la evenimentul consacrat Zilei Științei, precum și de reprezentanții ambasadelor acreditate în Republica Moldova.

Pentru doritorii de a adulmeca din mireasma artei naționale, în Sala Aurie a AȘM a fost vernisată expoziția personală a artistului plastic Natalia Procop, doctor în studiul artelor și culturologie, secretar științific al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte.

Pe finalul evenimentului, am fost plăcut surprinși de un frumos concert, oferit generos de copiii talentați ce-și fac studiile la Școala de Muzică „Eugeniu Doga” din Chișinău și de studenții de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

Aducem sincere felicitări și mulțumiri atât participanților la prima ediție a expoziției tinerilor, organizate în cadrul Academiei de Științe, cât și conducerii organizațiilor din sfera cercetării-inovării, care au răspuns provocării de a sărbători Ziua Științei, unind eforturile și realizările profesorilor notorii și ale discipolilor săi:

Institutul de Matematică şi Informatică „Vladimir Andrunachievici”,
Institutul de Chimie,
Institutul de Energetică,
Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „D. Ghițu”,
Institutul de Zoologie,
Institutul de Microbiologie,
Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie,
Institutul de Ecologie și Geografie,
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor,
IMSP Institutul Oncologic,
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testimițanu”,
Grădina Botanică „A. Ciubotaru” (Institut),
Centrul Naţional de Studiu şi Testare a Materialelor și Departamentul Fizică a Facultății Electronică şi Telecomunicaţii a Universității Tehnice a Moldovei,
Departamentul Alimentaţie şi Nutriţie, Departamentul Oenologie şi Chimie a Facultății Tehnologia Alimentelor a Universității Tehnice a Moldovei.

Urmărind acești tineri entuziasmați, unii dintre care au pășit pentru prima dată în sălile Academiei de Științe, putem afirma cu certitudine că tinerii într-adevăr sunt viitorul țării, care merită să fie încurajați și trebuie susținuți în căutările sale, fiind cea mai importantă investiție a statului pentru o dezvoltare durabilă a societății.

 

Dr. hab. Liliana Condraticova