Prioritățile cercetării în domeniul medical, discutate în cadrul unei vizite la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

2019-11-30
 

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu și vicepreședintele Academiei Române, acad, Bogdan C. Simionescu, au avut o întrevedere, la 29 noiembrie 2019, cu ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu. La întâlnire au participat directorul IMSP Institutul Mamei și Copilului, dr. Sergiu Gladun, director al IMSP Institutul Mamei și Copilului, acad. Eva Gudumac și dr. Călin Deleanu, cercetător al Institutului de Chimie Macromoleculară „P. Poni” din Iași.

Președintele AȘM a prezentat o informație generală asupra situației actuale în Academia de Științe, despre intențiile și eforturile conjugate întreprinse în scopul readucerii instituțiilor de cercetare sub auspiciile AȘM, despre riscul iminent de pierdere a potențialului științific în rezultatul finanțării neadecvate etc. Totodată, președintele AȘM a informat oficialul despre colaborările pe care le are Academia de Științe a Moldovei cu instituții similare din alte țări, centre de cercetare, precum și participările cercetătorilor noștri în programele europene de cercetare. Subliniind importanța cercetării în Republica Moldova și a colaborării moldo-române în acest domeniu, președintele Tighineanu a accentuat în context importanța proiectelor bilaterale, care au construit multe punți de colaborare între cercetători, un exemplu elocvent fiind cazul de succes, înregistrat la Institutul Mamei și Copilului, grație unei colaborări a echipelor de cercetători de la Institut și celei de la Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iași. „Programele bilaterale implementate până acum au permis dezvoltarea științei spre o directivă sigură, cu rezultate înalte, realizarea lucrărilor comune de valoare, accesul tinerilor cercetători din Republica Moldova la infrastructura instituțiilor de profil din România”, a remarcat președintele AȘM.

Despre importanța proiectelor comune de cercetare a vorbit și acad. Eva Gudumac, invocând semnificația acestora în dezvoltarea științei din sectorul medical. Academicianul a atras atenția asupra efectuării cercetărilor la nivel molecular, celular și la nivel de prenaștere, care permit creșterea natalității și reducerea dizabilității, toate acestea fiind posibile grație unor colaborări cu echipe de cercetători din România, care au echipament modern ce corespunde exigențelor și specificului cercetărilor.

Vicepreședintele Academiei Române a apreciat înalt nivelul de cercetare al institutelor de cercetare din Republica Moldova, specificând că pe anumite domenii Republica Moldova devansează România, drept pentru care Republica Moldova este apreciată la nivel internațional. Totodată, acad. Simionescu a relevat că cercetarea științifică are însă nevoie de sprijin din partea Guvernului. Știința este o carte de vizită, dacă este de calitate, cercetarea poate fi un ambasador bun al țării, dacă este de calitate”, a punctat vicepreședintele Academiei Române.

La rândul său, ministrul Viorica Dumbrăveanu a exprimat onoarea de a fi vizitați, mulțumind pentru suportul necondiționat acordat de partea română. Oficialul a exprimat întreaga disponibilitate pentru colaborare eficientă și promovare a cercetării științifice care se află pe agenda sistemului de sănătate. De asemenea, demnitarul a încredințat că Ministerul, pe care are onoarea să-l conducă, va depune maxim efort pentru a susține cercetătorii din sectorul medical, precum și inițiativele și pledoariile Academiei de Științe a Moldovei în dezvoltarea științei.

Și dacă tot au fost menționate institutele și rezultatele obținute de cercetători, chiar în condițiile unei finanțări modeste, de cele mai multe ori, bazate pe entuziasm, vicepreședintele Academiei Române a intervenit cu rugămintea de a păstra institutele și cercetătorii, iar acest lucru poate fi posibil doar dacă acestea vor reveni sub egida Academiei de Științe a Moldovei.

Părțile au discutat și alte probleme ce vizează prioritățile cercetării în domeniul medical, în particular, proximele acțiuni de interes reciproc în consolidarea cooperării științifice moldo-române.

Amintim, că pe parcursul vizitei de două zile a vicepreședintelui Academiei Române la Chișinău, acad. Bogdan C. Simionescu și președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu au avut o serie de vizite și întrevederi la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, IMSP Institutul Mamei și Copilului, Institutul de Chimie din Chișinău.

Eugenia Tofan,
Serviciul de Presa al AȘM