Masa rotundă „Evoluția în dinamică și starea actuală a florei și faunei în Republica Moldova”

2019-12-03
 

Academia de Științe a Moldovei, în comun cu Institutul de Ecologie și Geografie, Institutul de Zoologie și Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în cadrul platformei AȘM „Securitatea ecologică”, organizează Masa rotundă cu genericul „Evoluția în dinamică și starea actuală a florei și faunei în Republica Moldova”, care va avea loc Joi, 5 decembrie 2019, ora 14.00, Sala mică a AȘM, et. II, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1.

Rapoarte:
Evaluarea integrată a impactului antropic asupra ecosistemelor reprezentative în scopul conservării și extinderii ariilor naționale protejate de stat – m.c. Maria NEDEALCOV

Starea şi evoluţia florei şi vegetaţiei din Republica Moldova în contextul impactului antropic – dr. Ion ROȘCA

Diversitatea și vulnerabilitatea faunei pe teritoriul Republicii Moldova - dr. hab. Laurenția UNGUREANU

Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM