Anul tineretului este susţinut de o conferinţă ştiinţifico-practică

2008-04-21

Institutul de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Asociaţia Sociologilor şi Demografilor din Republica Moldova organizează la 24 aprilie curent, începînd cu ora 10.00, în Sala Mică a A.Ş.M. (bd. Ştefan cel Mare, 1, et. II) Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu genericul „Probleme ale sporirii activităţii tineretului în societatea contemporană”. Obiectivele pe care şi le propune acest for ştiinţific ţin de strategia politicii de stat pentru tineret la etapa actuală; integrarea socială a tinerilor din Moldova în contextul noii vecinătăţi cu Uniunea Europeană; tineretul şi piaţa muncii: mecanismele economice ale adaptării tinerilor la condiţiile de piaţă; problemele sociale ale muncii şi migraţiunii; statutul social şi drepturile tineretului în societatea contemporană, învăţămîntul general şi profesional: probleme sociale ale accesibilităţii şi autoafirmării tinerilor în muncă şi creaţie; protecţia socială a tineretului etc.

Conform programului de lucru, cu un cuvînt de salut se va adresa către participanţii  la Conferinţa internaţională acad. Gheorghe Duca, preşedintele A.Ş.M., dl. Ion Ceban, viceministru al educaţiei şi tineretului, care în cadrul şedinţei plenare va prezenta şi un raport întitulat „Anul tineretului – perspective durabile ale dezvoltării politicii de tineret în Republica Moldova”.

Autorul unui alt raport din cadrul şedinţei plenare cu titlul  „Aspiraţiile, orientările tineretului spre cunoştinţe, dreptate şi progres – imperativul social al timpului” este profesorul Andrei Timuş, membrul corespondent al A.Ş.M. Materialul pregătit de savant are la bază rezultatele investigaţiilor şi a cercetărilor sociologice, realizate pe un eşantion de 953 tineri pînă la 35 de ani, număr reprezentativ în acest sens. Interesul public faţă de aceste date este mare.

În total, la Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu tema „Probleme ale sporirii activităţii tineretului în societatea contemporană” vor fi prezentate 3 rapoarte la şedinţa plenară şi 94 de comunicări la dezbateri  în cadrul  secţiunilor - filozofie şi ştiinţe politice; sociologie. Cercetătorii, care şi-au confirmat participarea la această manifestare ştiinţifică, sunt din Republica Moldova, România, Rusia şi Germania.
 

La eveniment sunt invitaţi reprezentanţii mass-media.

Relaţii la tel.: 27-15-61; 27-23-60, Institutul de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice al A.Ş.M., coordonator, dr. Victor Mocanu, şeful secţiei sociologie.

      Serviciul de presă al A.Ş.M.