Conducerea Academiei de Științe

 

Ion Tighineanu

Președintele Academiei de Științe a Moldovei
Academician, doctor habilitat în fizică, profesor universitar
Specialitatea - Nanotehnologii

Scrie în adresa Președintelui

 

 

 

Liliana Condraticova

Secretar științific general,
doctor habilitat în studiul artelor şi culturologie,
specialitatea - Teoria şi istoria artelor plastice,
doctor habilitat în istorie, specialitatea - istoria românilor,
conferenţiar cercetător

Scrie în adresa Secretarului ştiinţific general