Secţia de Ştiinţe Exacte şi Economice


Adresa:  bd. Ştefan cel Mare 1, mun. Chişinău, MD-2001, bir. 230
Telefon:  (373 22) 27 20 97
Fax:  (373 22) 27 20 97
E-mail:  ssee@asm.md
Coordonator:  Tighineanu Ion  Doctor habilitat  m.cor.
Secretarul ştiinţific al secţiei:  Raboşapca Irina     
 

Membrii instituţionali

1  Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D.Ghiţu"
2  Institutul Naţional de Cercetări Economice

Membrii de profil

1  Universitatea de Stat din Tiraspol
2  Universitatea Tehnică a Moldovei
3  Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
4  Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale

Membrii afiliaţi

1  Universitatea Cooperatist-Comercială din MoldovaMembrii Secţiei de ştiinţe

Membrii titulari

Membrii corespondenţi

1Ţucherblat Boris

Doctori habilitaţi