Secţia Ştiinţe Exacte şi Inginereşti


Adresa:  bd. Ştefan cel Mare 1, mun. Chişinău, MD-2001, bir. 230
Telefon:  (373 22) 27 20 97
Fax:  (373 22) 27 20 97
E-mail:  ssee@asm.md
Coordonator:  Tighineanu Ion  Doctor habilitat  m.cor.
Adjunct:  Raboşapca Irina    

Membrii secţiei

Rapoarte de activitate

Audieri publice