Concursul pentru suplinirea postului vacant de director al Bibliotecii Științifice Centrale „Andrei Lupan”

2016-07-07

Concursul se va desfășura pentru următoarea organizație:

1. Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut);

Comisia de concurs:

1) Președintele comisiei - academician Gheorghe DUCA;
2) Secretarul comisiei – Igor SEROTILA;
3) Membrii comisie:
- academician Ion TIGHINEANU;
- m. c. Ion GUCEAC;
- dr.hab. Victor ȚVIRCUN;
- dr. hab. Aurelia HANGANU;
- Angela BELINSCHI.

Criterii și condiții de eligibilitate:

Postul de conducere al organizației de drept public poate fi ocupată pe un termen de 4 ani, de orice persoană selectată pe bază de concurs, care are:

 • capacitate de exercițiu și vârstă (până la 65 de ani, în conformitate cu art. 82 litera i) al Codului Muncii);
 • statutul de rezident al Republicii Moldova;
 • calități profesionale și morale remarcabile;
 • grad științific de doctor sau doctor habilitat;
 • vechime în munca științifică enciclopedică și în activitatea managerială la nivel de laborator, sector ori catedră, de cel puțin 4 ani.

Conform Codului cu privire la știință și inovare (alin. (2) și (5) ale art. 134):

 • În organizațiile de drept public din sfera științei și inovării una și aceeași persoană nu poate ocupa funcția de director, de director adjunct sau de secretar științific mai mult de două termene consecutive.
 • Una și aceeași persoană nu poate ocupa concomitent două posturi de conducere în organizația de drept public din sfera științei și inovării.

Dosarul personal trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente:

 • cererea de participare;
 • copia diplomei de doctor sau doctor habilitat;
 • copia actului de identitate;
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor științifice din ultimii 5 ani;
 • proiectul programului de activitate pentru următorii 4 ani.

 Calendarul concursului:

Activitatea Termen limită
Lansarea concursului pentru Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut) 7 iulie 2016
Depunerea dosarelor de către candidați Până la 30 de zile de la lansarea concursului
Expunerea pentru examinare Adunării cercetătorilor științifici ai organizației, a proiectului programului de activitate pentru următorii 4 ani Până la 15 zile de la înregistrare
Organizarea audierii concomitente la Adunarea secției de științe a candidaților la postul de director al organizației În termen de 15 zile de la alegerea candidatului de Adunarea cercetătorilor științifici ai organizației
Examinarea și adoptarea hotărârii CSȘDT privind confirmarea în funcție a directorului ales de către Adunarea secției de științe În cadrul ședinței ordinare a CSȘDT
Contestațiile privind desfășurarea alegerilor și rezultatele concursului cu privire la alegerea personalului de conducere al organizațiilor În termen de 10 zile de la expirarea termenului concursului (intrarea în vigoare a hotărârii CSȘDT)
Soluționarea de către CSȘDT a contestațiilor În termen de 30 de zile de la data depunerii