Festivalul cercetării și inovării la AȘM – o platformă contemporană de expunere a realizărilor științifice, de apreciere și colaborare de perspectivă

14.11.2023
Vizitatori unici: 1283

La 10 noiembrie 2023, Academia de Științe a Moldovei (AȘM) în parteneriat cu Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) a organizat Festivalul cercetării și inovării cu genericul „Știința pentru pace și dezvoltare: creativitate, experiență, perspective”.

Cea de-a doua ediție s-a desfășurat în contextul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare (10 noiembrie) și a avut loc în Sala Aurie a AȘM (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1), devenită pe bună dreptate o adevărată Sala de expoziții a AȘM.

La deschiderea oficială a Festivalului au participat organizatorii evenimentului de anvergură – mem. cor. Svetlana Cojocaru, președintele interimar al AȘM, vicepreședintele AȘM acad. Boris Gaina, secretarul științific general al AȘM dr. hab. Liliana Condraticova și Vadim Iațchevici, director general interimar al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare –, care au salutat prezența cercetătorilor tineri și experimentați, au subliniat importanța științei în viața cotidiană și în dezvoltarea societății care a ales calea integrării europene.

Noutatea și originalitatea ediției din anul 2023 a Festivalului cercetării a fost comunicarea rezultatelor atât în format fizic cât și în spațiul virtual. Sala Aurie a devenit gazda dronelor, produselor agricole, a instrumentarului medical, a dispozitivelor tehnice, toți doritorii având oportunitatea să facă cunoștință în baza filmelor și prezentărilor cu cercetările oamenilor de știință din Republica Moldova.

Rezultatele etalate în cadrul Festivalului cercetării sunt de-a dreptul impresionante și relevă conștiinciozitatea cercetărilor temeinice, atât teoretice cât și aplicative, realizate de școlile științifice din Republica Moldova, care demonstrează abilitatea cercetătorilor de a se integra în spațiul european de cercetare și de a fi competitivi pe plan național și internațional. Cu atât mai mult că Festivalul cercetării și inovării la AȘM s-a desfășurat în zilele când a fost enunțată propunerea multașteptată a Comisiei Europene de începere a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova și Ucraina.

Pe lângă rezultatele obținute în anii 2022–2023 în cadrul proiectelor științifice finanțate din bugetul de stat prin ANCD (Programe de stat, proiecte ale tinerilor cercetători, proiecte de inovare și transfer tehnologic, proiecte bi- și multilaterale, granturi postdoctorale), au fost reliefate în cadrul expoziției și lucrări individuale ale cercetătorilor, precum și numeroase materiale interactive, de valoare teoretică și practică. Cele trei secții de științe ale AȘM – Secția științe exacte și inginerești, Secția științe ale vieții, Secția științe sociale, economice, umanistice și arte – și-au adus contribuția la buna organizare a evenimentului prin coordonarea mai multor activități, selectarea materialului expozițional etc. Apreciem participarea activă la Festivalul cercetării a institutelor științifice, departamentelor, laboratoarelor, centrelor științifice de la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice și Institutul Patrimoniului Cultural al Ministerului Culturii, precum și a institutelor științifico-practice din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, a spitalelor și institutelor de cercetare a Ministerului Sănătății. Salutăm participarea la Festivalul Științei a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Muzeului Național de Istorie a Moldovei, Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, Muzeului de Istorie a Orașului Chișinău, Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova ș.a. instituții (lista integrală a participanților poate fi accesată aici).

Echipele proiectelor științifice au transmis înregistrările video și prezentările cu rezultatele proiectelor obținute în anii 2022–2023, care au fost difuzate online de către AȘM pe durata Festivalului științei și inovării din 10 noiembrie, suportul necesar fiind asigurat de Secția management academic și relații externe a AȘM.

De asemenea, în holul AȘM a fost amenajată o galerie a bannerelor și posterelor ce reflectă anumite rezultate cu valoare aplicativă a proiectelor științifice, fiecare doritor având posibilitatea de a face cunoștință cu activitatea cercetătorilor.

De menționat, că toate bannerele și posterele au fost prezentate atât în Sala Aurie a AȘM, cât și în format online, oferind date actualizate și informații despre știință expuse pe înțelesul tuturor. Materialele video și prezentările realizărilor științifice de valoare sunt disponibile în acces deschis la linkul: https://asm.md/lista-participantilor-la-festivalul-cercetarii-si-inovarii.

O expoziție de carte academică, a biobibliografiilor oamenilor de știință din Republica Moldova, a revistelor și monografiilor editate recent, realizată în baza publicațiilor aflate în custodia Sălii de Lectură a AȘM, a consemnat rodul muncii cercetătorilor și recunoașterea acestora.

Festivalul cercetării organizat de AȘM și ANCD reflectă realizările obținute mai ales din cadrul celor 166 de Programe de Stat finanțate din bugetul de stat, AȘM fiind responsabilă de audierea publică a rapoartelor științifice, exercițiu care urmează a fi efectuat de către AȘM odată cu finalizarea Programelor de Stat desfășurate în anii 2020–2023. Cu siguranță, în procesul de audieri publice vor fi organizate expoziții tematice pentru ca cercetătorii să-și expună rezultatele obținute.

În cadrul Festivalului am subliniat că arta și știința sunt în susținerea Păcii. Profesorii Catedrei Pictură, Facultatea Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, ne-au încântat de această dată cu lucrări noi (curator dr. Natalia Procop), expuse în Sala Aurie AȘM.

Studenții și profesorii Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice au expus o colecție interesantă de ceramică ancorată pe cultura cucuteniană (curator Elena Frunze).

Știința, dar și lumea înconjurătoare prin obiectivul fotografului profesionist Vladimir Colos, au impresionat prin delicatețe, culoare, formă, semnificații profunde și mesajul pe care îl poartă fiecare fotografie, de la portretul unui savant la apusul soarelui sau ochii plini de bucurie ai copilului.

Un loc aparte a revenit expoziției „Cercetătorul prin ochii copilului” (pregătită de dr. Rodica Cujba), organizată atât în format fizic, cât și în spațiul virtual. Desenele copiilor, având un subiect bine definitivat, au fost realizate cu prilejul Nopții Cercetătorilor Europeni, ediția anului 2023. Expuse în Sala AȘM, aceste desene au impresionat publicul din perspectiva mesajului evident.

Tot pentru tineri a fost organizată o Expoziție-concurs virtuală de fotografii „Sunt tânăr. Vreau să studiez lumea”, pentru care au fost transmise zeci de fotografii ale studenților de la Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, juriul încă urmând a selecta cele mai relevante fotografii.

Impresii inubliabile au avut elevii Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” din Chișinău, care au purtat discuții cu distinșii oameni de știință: acad. Ion Bostan, acad. Aurelian Gulea și acad. Tudor Lupașcu.

Transmisiunea online a Festivalului cercetării și inovării a fost asigurată de către partenerul fidel al AȘM, Institutul Pentru Dezvoltarea Societății Informaționale, și este disponibilă la link-ul https://www.youtube.com/watch?v=xK_LFowJ0C8&t=1333s. Reportajul video care a fost realizat cu suportul lui Andrei Țurcan (IDSI) a punctat mai multe aspecte semnificative, toți participanții la expoziție având posibilitatea să vorbească despre cercetările sale și rezultatele obținute în cadrul institutelor și centrelor de cercetare, laboratoarelor universitare.

Reflectarea în mass-media despre Festival este disponibilă la link-urile https://agepi.gov.md/ro/news/agepi-%C8%99i-%C8%98m-parteneriat-durabil-pentru-inova%C8%9Bie-%C8%99i-proprietate-intelectual%C4%83-%C3%AEn-republica; https://utm.md/blog/2023/11/11/dr-ecaterina-covaci-laureat-al-premiului-asm-in-domeniul-inginerie-boris-lazarenko/; https://www.facebook.com/usmf.md/ ș.a.

Galeria foto a Festivalului cercetării este realizată de Cristina Bancu (AMTAP), Liliana Condraticova ș.a.

Festivalul cercetării și inovării „Știința pentru pace și dezvoltare: creativitate, experiență, perspective” din 10 noiembrie 2023 ne-a oferit tuturor un bun prilej de a pune în valoare rezultatele cercetărilor din domeniile noastre de competență. Academia de Științe a Moldovei are o bogată experiență și tradiție de a organiza asemenea expoziții tematice științifice (în format fizic sau în spațiul virtual) cu prilejul Zilei AȘM, Zilei Științei, Zilei Internaționale a femeilor în cercetare, precum și în contextul totalizării anului științific.

Vă îndemnăm să vizitați expozițiile de artă plastică, fotografie și desene ale copiilor prezentate în sălile Academiei de Științe.

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online