Arhiva pentru categoria: Noutăți ale AȘM

16.04.2024 |
Vizualizări: 170
Conform Planului de acțiuni comune, reactualizat pentru anul 2024, Academia Română și Academia de Științe a Moldovei organizează la 8 mai curent, cu începere de la ora 11:00, Conferința academică cu genericul „Consolidarea spațiului științific românesc în context european". 11.00-11.25 Mesaje de salut Acad. Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Române Acad. Ion Tighineanu, Președintele Academiei de Științe a Moldovei Prof. Randy Schekman, Universitatea California/Berkeley, Laureat al Premiului Nobel 11.25-12.10 Comunicări Acad. Bogdan Simionescu: “Rolul și importanța institutelor Academiei...
14.04.2024 |
Vizualizări: 165
La 12 aprilie 2024, doctorul habilitat în științe tehnice Valerian Cerempei, conferențiar universitar în Departamentul bazele proiectării mașinilor din cadrul Facultății Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi a UTM, a prezentat la Academia de Științe a Moldovei prelegerea publică cu genericul „Ingineria agrară: măsuri de adaptare și opțiuni de atenuare a schimbărilor climatice“. Avem în agendă o problemă de rezonanță dat fiind că sectorul agricol din economia mondială și cea națională este cel mai puternic influențat de starea climei, care în ultima perioadă de timp suferă cu...
12.04.2024 |
Vizualizări: 82
În perioada 8 – 9 aprilie 2024, la Palatul Parlamentului din București, România și-a desfășurat lucrările cea de-a XII-a reuniune a Comisiei interguvernamentale moldo-române de cooperare economică. Din partea Academiei de Științe a Moldovei, în componența nominală a delegației R. Moldova pentru participare la reuniune a fost inclus adjunctul conducătorului Secției științe exacte și inginerești a AȘM m. c. Veaceslav Ursachi. În cadrul reuniunii a fost semnat Protocolul Sesiunii a XII-a a Comisiei interguvernamentale de colaborare economică Republica Moldova - România. Co-președinți ai Comisiei...
11.04.2024 |
Vizualizări: 139
La 10 aprilie 2024, în incinta Academiei de Științe a Moldovei, a avut loc prelegerea publică cu genericul „Alianța Nord-Atlantică: 75 de ani de activitate” susținută de membrul corespondent Victor Juc, directorul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al USM. Moderatorul acestei întruniri m.c. Ion Hadârcă, vicepreședinte al AȘM, a subliniat importanța și semnificația acestui eveniment marcat pe întregul continent european. NATO, după cum se cunoaște, este o alianță politico-militară, creată prin Tratatul Atlanticului de Nord la 4 aprilie 1949, la Washington, de SUA...
04.04.2024 |
Vizualizări: 222
La 4 aprilie 2024 a avut loc ședința festivă a Academiei Române consacrată aniversării a 158-a de la înființarea instituției. A deschis ședința acad. Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, cu un cuvânt de omagiu, adresat fondatorilor Academiei, celor care au edificat-o, au dezvoltat-o de-a lungul anilor și au ocrotit-o, în pofida regimurilor politice, ca să ajungă ea astăzi să fie: „Simbol al spiritualității, forum al consacrării, spațiu al cercetării fundamentale.” Academia Română, instituție fondată la 1 aprilie 1866, a fost de la începuturile ei erudită, enciclopedică, națională...
02.04.2024 |
Vizualizări: 454
Marți, 2 aprilie 2024, în regim online, a avut loc ședința comună a Biroului Prezidiului Academiei Române și a Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei. Din partea Academiei Române la ședință au participat președintele acad. Ioan-Aurel POP, vicepreședintele acad. Marius ANDRUH, Preşedintele secţiei de științe chimice; vicepreședintele acad. Mircea DUMITRU, Preşedintele secţiei de filosofie, teologie, psihologie şi pedagogie; vicepreședintele acad. Dumitru T. MURARIU, Preşedintele Comisiei naţionale pentru cercetări antarctice şi medii extreme; vicepreședintele acad. Nicolae-Victor ZAMFIR și...
31.03.2024 |
Vizualizări: 198
Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Institutul Mamei și Copilului și Ministerul Sănătății au organizat, în perioada 29-30 martie 2024, în Sala Azurie a AȘM, Conferința științifico-practică cu participare internațională, având drept generic „Actualități în stomatologia pediatrică – stomatologia pediatrică ieri, astăzi, mâine”. Evenimentul a întrunit circa 170 de participanți din Republica Moldova, România, Ucraina, Turcia, Rusia, SUA, care s-a desfășurat în format mixt, cu prezență fizică și în format online, pe platforma ZOOM. La...
28.03.2024 |
Vizualizări: 211
La 27 martie 2024, la Academia de Științe a Moldovei, a fost consemnată Ziua Unirii Basarabiei cu România la 106 ani de la săvârșirea acestui semnificativ act istoric. Ca și în anul trecut, programul a prevăzut audierea unei prelegeri publice cu tematică istorică care să reflecte evenimentul respectiv. După cum a fost anunțat, raportorul de această dată a fost nominalizat academicianul Andrei Eșanu cu prelegerea publică „Treptele Unirii, de la Cantemir citire”. Moderatorul acestei întruniri din Sala Mică, m.c. Ion Hadârcă, vicepreședintele AȘM, a felicitat asistența cu prilejul remarcabilului...
27.03.2024 |
Vizualizări: 727
17.02.1950 - 25.03.2024 Comunitatea academică este profund îndurerată de vestea trecerii la cele veșnice a academicianului Gheorghe Cimpoieș, ilustru om de știință, profesor universitar, doctor habilitat în științe agricole, membru al Secției Științe ale Vieții, fost rector al Universităţii Agrare de Stat din Moldova. S-a născut la 17 februarie 1950, în satul Meneailovca, regiunea Odessa. Marcat de condițiile vieții de la sat, a absolvit școala primară în satul natal, iar studiile medii – în s. Volontir, raionul Ștefan Vodă. Începe activitatea ştiinţifică la Catedra de pomicultură a...
21.03.2024 |
Vizualizări: 220
Academia noastră de Științe trece prin perioada evaluării rezultatelor științifice ale anului precedent. Audierile publice ale rapoartelor pe proiectele realizate, evaluările respective, transmise Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, s-au finalizat. Paralel, au apărut primele ecouri ce refelectă situația și reputația instituțiilor din domeniul cercetării și inovării la nivel internațional. L-am rugat pe președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, membru al Academiei Europene și al Consiliului Științific Internațional, să comenteze situația la zi. Cor. T.R.: Dle Ion Tighineanu, care...
21.03.2024 |
Vizualizări: 187
Institutul Patrimoniului Cultural în parteneriat cu Academia de Științe a Moldovei și Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința” au organizat la 19 martie 2024, în Sala Mică a AȘM, masa rotundă cu genericul „Actorul Mihai Volontir: Armonia contrariilor”, consacrată aniversării a 90-a de la nașterea actorului de teatru și film Mihai Volontir. Moderatori ai evenimentului au fost cercetătorii din domeniu, dr. hab. Ana-Maria Plămădeală și dr. Dumitru Olărescu de la Institutul Patrimoniului Cultural (IPC). Cuvânt de deschidere a mesei rotunde i-a fost oferit dr. Ion Ursu, directorul...
21.03.2024 |
Vizualizări: 203
Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei felicită cordial mem. cor. al AȘM Gheorghe Cojocaru cu prilejul alegerii Domniei sale în calitate de membru de onoare al Academiei Române, Secția de științe istorice şi arheologie. În sesiunea din 20 martie 2024 Adunarea Generală a Academiei Române a ales trei membri corespondenți și cinci membri de onoare, printre care și dl Gheorghe Cojocaru, care a fost apreciat pentru contribuții substanțiale în domeniul istoriei (https://acad.ro/institutia/comunicate/2024/11_alegeriAR20martie.html). Mem. cor. Gheorghe Cojocaru este doctor habilitat în istorie...
16.03.2024 |
Vizualizări: 47
По инициативе Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества 14 февраля 2024 г. в Стамбуле состоялась Первая встреча Президентов Академий наук государств-членов ЧЭС с участием ректоров ведущих турецких университетов, в котором приняли участие заместитель Председателя ПАЧЭС, Глава турецкой делегации в ПАЧЭС г-н Фатих Донмез, Генеральный секретарь ПАЧЭС г-н Асаф Гаджиев, Первый заместитель Генерального секретаря Постоянного международного секретариата ЧЭС г-жа Мерве Кавакчи, представители Академий наук Азербайджана, Болгарии, Грузии, Молдовы, Северной Македонии, Румынии...
16.03.2024 |
Vizualizări: 47
Upon the initiative of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation, on 14 February 2024, the First Meeting of the Presidents of the Academies of Sciences of the BSEC Member States with the participation of Rectors of leading Turkish universities, was held in Istanbul, and was attended by Mr. Fatih Dönmez, PABSEC Vice-President, Head of the PABSEC Turkish Delegation, Mr. Asaf Hajiyev, PABSEC Secretary General, Ms. Merve Kavakci, First Deputy Secretary General of the BSEC Permanent International Secretariat, the representatives of the Academies of Sciences of Azerbaijan...
15.03.2024 |
Vizualizări: 200
Joi, 14 martie, Academia de Științe a Moldovei a fost vizitată de doamna Ioana DIACONESCU, o poetă marcantă născută la București, traducătoare, publicistă, jurnalistă media, un cunoscut cercetător al istoriei recente, membru al Uniunii Scriitorilor din România. La întrevedere au participat acad. Ion TIGHINEANU, Președintele Academiei de Științe a Moldovei; m. c. Ion HADÂRCĂ, vicepreședinte al AȘM, conducător al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte; dr. hab. Liliana CONDRATICOVA, secretar științific general al AȘM. Acad. Ion Tighineanu a făcut o lapidară prezentare a Academiei...
14.03.2024 |
Vizualizări: 515
În ziua de 12 martie 2024, în cadrul Sesiunii a XIV-a a Adunării Generale a Academiei de Științe a Moldovei, au fost audiate și aprobate rapoartele privind activitatea Secțiilor de Științe ale AŞM în anul 2023. Materialele respective ilustrate cu slide-uri, fotografii, grafice și tabele au fost prezentate de la tribună de acad. Eva Gudumac, vicepreședinte al AŞM, conducător al Secției Științe ale Vieții, pe profilul științe agricole – acad. Boris Găină, adjunct al conducătorului acestei Secții; m.c. Svetlana Cojocaru, vicepreședinte al AŞM, conducător al Secției Științe Exacte și Inginerești...
13.03.2024 |
Vizualizări: 337
La sesiunea a VI-a a Adunării generale a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei din 12 martie 2024 a fost discutată chestiunea ce ține de alegerea noilor membri de onoare ai AȘM. Acad. Ion Tighineanu, președintele AȘM, a menționat la deschiderea ședinței că membrii de onoare sunt aleși de Adunarea generală a membrilor titulari şi membrilor corespondenți, la propunerea Secțiilor de Științe ale AȘM. Astfel, Secția Științe Exacte și Inginerești a înaintat candidatura dr. inginer, prof. univ., acad. Ioan Dumitrache la titlul de membru de onoare al AȘM...
08.03.2024 |
Vizualizări: 479
Ziua Internațională a Femeii, denumită generic și Ziua Femeii consemnată anual la 8 martie, a fost o zi de sărbătoare prin muncă, ca de obicei, pentru doamna academician Eva Gudumac, vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei, conducător al Secției Științe ale Vieții a AȘM. În cadrul emisiunii „TELEMATINAL” de la TVR Moldova din 8 martie, doamna academician Eva Gudumac a discutat despre locul și rolul femeilor în societate (https://tvrmoldova.md/article/339ddd7011336983/eva-gudumac-o-viata-dedicata-medicinei.html). Felicitând femeile cu această frumoasă zi și aducând un omagiu...
07.03.2024 |
Vizualizări: 187
O nouă prelegere publică din seria „Oameni celebri la tribuna AȘM” a avut loc la 5 martie 2024, la Academia de Științe a Moldovei. Am evidențiat acest generic, dat fiind că a fost acumulată o anumită experiență în acest sens. În ultimii ani, reputați savanți, la scară internațională, au prezentat prelegeri publice, în format online și fizic, la tribuna Academiei de Științe a Moldovei. Tema prelegerii este „Agricultura, securitatea alimentară, sănătatea solului și încălzirea globală” și a fost prezentată de prof. Rattan Lal de la Centrul pentru Managementul și Sechestrarea Carbonului...
04.03.2024 |
Vizualizări: 289
1 martie – prima zi de primăvară, începutul lunii Mărțișorului, dar și ziua de naștere a eminentului nostru compozitor academician Eugen Doga – era normal ca triplul eveniment cultural de la Academia de Științe a Moldovei să înceapă cu un colaj din fermecătoarea muzică a autorului, interpretată de vocile cristaline ale corului de fete de la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Chișinău, dirijor Mădălina Ganea. Mulți dintre cei prezenți în sală și-au amintit de filmul copilăriei sau tinereții lor „Maria Mirabela”, în care a răsunat cântecul, devenit celebru cu vremea, compus de Eugen Doga pe...

Înregistrări online