Organizații din sfera cercetării-inovării

1   Academia de Studii Economice a Moldovei
2 Academia de Administrare Publică
3 Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
4 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
5   Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”
Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice ,,ACVAGENRESURS”
7   Grădina Botanica Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
8   IMSP Institutul de Cardiologie
9   IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
10  IMSP Institutul de Medicină Urgentă
11  IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie
12  IMSP Institutul Mamei şi Copilului
13   IMSP Institutul Oncologic
14   IMSP Spitalul Clinic Republican
15   Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
16   Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie "Porumbeni"
17   Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
18   Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
19   Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
20  Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp "Selecţia"
21   Institutul de Chimie
22   Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale
23   Institutul de Ecologie şi Geografie
24   Institutul de Energetică
25   Institutul de Filologie Română "Bogdan Petriceicu-Hașdeu" 
26   Institutul de Fizică Aplicată
27   Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
28   Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
29   Institutul de Geologie şi Seismologie
30   Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "Dumitru Ghiţu"
31   Institutul de Istorie
32   Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
33   Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
34   Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo”
35   Institutul de Tehnică Agricolă “Mecagro”
36   Institutul de Zoologie
37   Institutul Naţional de Cercetări Economice
38   Institutul Patrimoniului Cultural
39   Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
40   Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
41   Universitatea Agrară de Stat din Moldova
42 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
43   Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
44   Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
45   Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
46   Universitatea de Stat din Moldova 
47  Universitatea de Stat din Tiraspol 
48   Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere"
49 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
50   Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
51   Universitatea Tehnică a Moldovei

Înregistrări online