Organizații din sfera cercetării-inovării

1   Academia de Studii Economice a Moldovei
2 Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
3 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
4   Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”
Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice ,,ACVAGENRESURS”
6   Grădina Botanica Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
7   IMSP Institutul de Cardiologie
8   IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
10  IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie „Diomid Gherman”
11  IMSP Institutul Mamei şi Copilului
12   IMSP Institutul Oncologic
13   IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
14   Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
15   Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie "Porumbeni"
16   Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
17   Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
18  Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp "Selecţia"
19   Institutul de Chimie
20   Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale
21   Institutul de Ecologie şi Geografie
22   Institutul de Energetică
23   Institutul de Filologie Română "Bogdan Petriceicu-Hașdeu" 
24   Institutul de Fizică Aplicată
25   Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
26   Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
27   Institutul de Geologie şi Seismologie
28   Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "Dumitru Ghiţu"
29   Institutul de Istorie
30   Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
31   Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
32   Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo”
33   Institutul de Tehnică Agricolă “Mecagro”
34   Institutul de Zoologie
35   Institutul Naţional de Cercetări Economice
36   Institutul Patrimoniului Cultural
37   Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
38   Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
   
40 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
41   Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
   
43   Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
44   Universitatea de Stat din Moldova 
45   
46   Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere"
47 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
48   Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
49   Universitatea Tehnică a Moldovei

Înregistrări online