Științe ale vieții

Conducător acad. Eva Gudumac
Adjunct dr.hab. acad. Boris Gaina
Secretar științific      dr. Gabriela Romanciuc, dr. Leonid Chișlaru 
Telefon (373 22) 27 40 33  /  27 24 53  /  27 07 57  /  21 05 02
Fax (373 22) 27 07 57  /  23 28 74
E-mail [email protected]     [email protected]
Adresă

bir. 321, 330, 332, 334,  MD 2001, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt 1,

Membrii secției Științe ale Vieții


 

Organizațiile secției Stiințe ale vieții


1   Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
2   Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
4   Grădina Botanică Națională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
5   IMSP Institutul de Cardiologie
6   IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
7   IMSP Institutul de Medicină Urgentă
8   IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie
9   IMSP Institutul Mamei şi Copilului
10   IMSP Institutul Oncologic
11   IMSP Spitalul Clinic Republican
12   Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
13   Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie "Porumbeni"
14   Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
15   Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp "Selecţia"
16   Institutul de Ecologie şi Geografie
17   Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
18   Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
19   Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
20   Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo”
21   Institutul de Tehnică Agricolă “Mecagro”
22   Institutul de Zoologie
23   Universitatea Agrară de Stat din Moldova
24   Universitatea de Stat "Dimitrie Cantemir"
25   Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
26   Universitatea de Stat din Moldova 
27   Universitatea de Stat din Tiraspol

 

 

Înregistrări online