Arhiva pentru categoria: Date jubiliare

05.03.2022 |
Vizualizări: 169
Academicianul Gheorghe Duca, ex-președinte al AȘM, a împlinit vârsta de 70 de ani. Cu acest prilej, Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică a Universității de Stat din Moldova și Institutul de Chimie au organizat o serie de manifestări științifice, dedicate academicianului în perioada 28 februarie-4 martie 2022. Astfel, ciclul de evenimente a demarat la Senatul USM, cu o ședință festivă, în cadrul căreia au fost lansate două volume dedicate aniversării a 70-a de la nașterea academicianului Gheorghe Duca - Monografia „Chimie ecologică: istorie și realizări” și „Academician Gheorghe Duca...
03.03.2022 |
Vizualizări: 111
Cu un mesaj de pace prin muzică și-a sărbătorit compozitorul academician Eugen Doga cea de-a 85 primăvară. Într-un concert omagial, dedicat îndrăgitului artist, la 1 Martie, de fapt, s-a scris istorie. E primăvară în calendar și ne-am obișnuit deja că primăvara începe cu maestrul Doga, este ziua în care marele compozitor este sărbătorit de toată țara. Un concert de zile mari, am spune, judecând după unicitatea compozitorului universal, dar și prezența în scena a Orchestrei Naționale Simfonice a Companiei Teleradio Moldova, condusă de acad. Gheorghe Mustea, Orchestrei Naționale de Muzică...
18.02.2022 |
Vizualizări: 121
În acest sfârșit de săptămână, într-un 18 Făurar, îi spunem La Mulți Ani unei personalități marcante a științei naționale și internaționale, unei somități de mare prestigiu a Academiei de Științe a Moldovei, un reper al comunității științifice și o mândrie pentru țară. Este academician, se numește Valeriu RUDIC și este inventatorul BioR-ului. Este autor a unui număr impresionant, de peste 1200 de lucrări ştiinţifice, inclusiv monografii, manuale, produse înregistrate și fabricate. Deține circa 300 brevete de invenţie, înregistrate în Republica Moldova, Federația Rusă, România. Așadar, Omul...
18.02.2022 |
Vizualizări: 142
Distinse domnule Academician Valeriu RUDIC, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe ale Vieții a AȘM Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări de bine cu prilejul consemnării a 75 de ani de la naștere. Frumoasa aniversare pe care o marcați astăzi este un plăcut prilej de a Vă exprima întreaga recunoştinţă şi înalta preţuire pentru anii dedicaţi ştiinţei, devenind o somitate a lumii academice. Prestația științifică de-a lungul anilor, capacitățile deosebite manageriale și de cercetare, au condus la crearea unei dintre cele mai prolifice și de succes școli...
06.02.2022 |
Vizualizări: 175
Distinse domnule Academician Serafim Andrieș, Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membrii Secţiei Ştiinţe ale Vieţii a AŞM Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări de bine cu prilejul împlinirii onorabilei vârste de 80 ani. Vă adresăm înalta apreciere și recunoștință pentru contribuțiile valoroase în dezvoltarea cercetărilor în domeniul științei solului, precum și în activitatea Dvs. managerială. Dezvoltând cu succes bazele științifice privind sporirea fertilității efective a solurilor, optimizarea nutriției minerale a culturilor agricole, majorarea productivității...
11.09.2021 |
Vizualizări: 236
Onorate domnule membru corespondent Constantin Gaindric, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, membrii Secției Științe Exacte și Inginerești Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări de bine cu prilejul celei de-a 80-a aniversări din ziua nașterii. Talentul Dumneavoastră de matematician și informatician s-a materializat în rezultate științifice înalt apreciate la nivel național și internațional, iar grație calităților manageriale, de care ați dat dovadă pe parcursul anilor, avem astăzi un Institut de Matematică și Informatică performant, un sistem național de atestare reorganizat...
28.07.2021 |
Vizualizări: 399
Conf. univ, dr.hab. Maria ȘLEAHTIȚCHI: „Eugeniu Coșeriu este una dintre puținele personalități de talie universală pe care le-a dat pământul Basarabiei. Cred că nici nu suntem în stare să înțelegem care este adevărata dimensiune al acestui titan al gândirii lingvistice și filosofiei limbajului. Trebuie să spunem că nici astăzi opera lui nu este tradusă toată în limba română și asta vorbește despre felul nostru de a ne prețui valorile. Dacă am fi fost capabili să înțelegem și să ne prețuim valorile cu adevărat, 2021 trebuia să se numească (și) „Anul Eugeniu Coșeriu”. Dacă... Se vede că așa și...
27.07.2021 |
Vizualizări: 197
Distinse domnule profesor, membru corespondent Demir DRAGNEV Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, membrii Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM aduc sincere felicitări și urări de bine membrului corespondent Demir Dragnev cu prilejul celei de-a 85-a aniversări din ziua nașterii! Stimate Domnule profesor, Vă exprimăm înalta recunoștință pentru efortul depus în susținerea și promovarea domeniului cercetărilor istorice. Dumneavoastră ați fost și rămâneți în continuare pentru întreaga comunitate științifică modelul verticalității savantului, exemplu elocvent de înalt...
25.06.2021 |
Vizualizări: 96
Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, conducerea Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală și a Uniunii Inventatorilor și Raționalizatorilor felicită cordial inventatorii și raționalizatorii din cadrul institutelor de cercetare, universităților și întreprinderilor din Republica Moldova cu ocazia Zilei Inventatorului și Raționalizatorului, care se sărbătorește anual în ultima sâmbătă a lunii iunie, în conformitate cu Decretul Președintelui Republicii Moldova. Stimați inventatori și raționalizatori, cu ocazia acestei sărbători Vă dorim multă sănătate, ingeniozitate, noi invenții și...
25.06.2021 |
Vizualizări: 144
Mult stimate domnule membru corespondent al AŞM Mihail VRONSCHIH Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membrii Secţiei Ştiinţe ale Vieţii a AŞM Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări de bine cu prilejul împlinirii onorabilei vârste de 80 ani de la naştere și 50 ani de activitate prodigioasă în cercetare. Comunitatea ştiinţifică agrobiologică din Republica Moldova şi colegii de peste hotarele ţării Vă apreciază înalt ca un savant notoriu în domeniul protecţiei plantelor, care a adus un aport considerabil la elaborarea sistemelor eficace de prognozare a evoluţiei fitosanitare şi...
19.06.2021 |
Vizualizări: 448
Stimate domnule membru corespondent Alexandru STRATAN, Cu prilejul celei de-a 45 aniversări, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte Vă exprimă înalta recunoștință pentru efortul depus în susținerea și promovarea științei, în activitatea de cercetare și cea managerială, aducând contribuții importante la dezvoltarea științelor economice, a managementului în agricultură, precum și la formarea și susținerea tinerei generații de cercetători din domeniu. Rezultatele cercetărilor Dvs. și a echipei pe care o conduceți sunt importante...
19.06.2021 |
Vizualizări: 302
Distinsă doamnă academician Maria DUCA, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, membrii Secției Științe ale Vieții a AȘM Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări de bine cu prilejul celei de-a 65-a aniversări din ziua nașterii. Comunitatea științifică Vă apreciază ca un specialist notoriu în domeniul biologiei moleculare și un profesionist cu renume mondial, care îmbină armonios şi eficient activitatea de cercetare cu cea instructiv-didactică. Rezultatele remarcabile obținute în activitatea științificăși în calitate de manager al științei, pedagog consacrat cu un aport considerabil...
28.05.2021 |
Vizualizări: 112
Distinse domnule academician Aurelian GULEA, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe Exacte și Ingineresti Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări de bine cu prilejul aniversării a 75-a de la naștere. Comunitatea științifică Vă apreciază ca un talentat specialist în domeniul chimiei anorganice și un profesionist cu renume mondial. Prin realizarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicative, ați adus un aport inestimabil la elaborarea produselor inovative cu performanțe remarcabile în biofarmaceutică, manifestându-vă din plin și în calitate de...
15.05.2021 |
Vizualizări: 200
Distinse domnule academician Stanislav GROPPA, savant cu renume, manager al cercetării științifice la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Cu prilejul aniversării a 65-a de la naștere,Vă adresăm cele mai sincere felicitări și urări de bine, exprimându-Vă sentimente de recunoștință și prețuire pentru eforturile depuse în domeniul neurologiei, organizarea științei și pregătirea cadrelor medicale de înaltă calificare. Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe ale Vieții Vă apreciază ca un profesionist cu renume mondial și fondator al...
06.05.2021 |
Vizualizări: 121
Compozitorul Gheorghe Mustea: „Noi nu lucrăm pentru noi, noi lucrăm pentru societate, pentru popor și de aceea trebuie să știm să ne ajutăm unii pe alții și să lucrăm în așa fel, încât la orice vârstă să venim cu ceva cu care să ne putem mândri nu doar noi, dar și cei pentru care creăm” În incinta Academiei de Științe, mediul științific și cultural din Republica Moldova l-a celebrat, la 6 mai 2021, pe academicianul, compozitorul, dirijorul, pedagogul, instrumentistul Gheorghe Mustea, care, pe 1 mai a atins hotarul celor șapte decenii de viață. Evenimentul omagial a fost organizat de Ministerul...
26.03.2021 |
Vizualizări: 149
Distinse domnule membru corespondent Viorel PRISACARI, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Cu prilejul celei de-a 75-a aniversări din ziua nașterii, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe ale Vieții Vă exprimă cele mai sincere urări de bine și de sănătate, profunde sentimente de recunoștință și prețuire pentru eforturile depuse în activitatea de cercetare și managementul științei, contribuțiile valoroase la dezvoltarea învățământului superior medical și farmaceutic și aportul substanțial în procesul de pregătire profesională a medicilor și...
04.02.2021 |
Vizualizări: 131
În data de 4 februarie este ziua de naștere a academicianului Ernest Arușanov, doctor habilitat, profesor universitar, personalitate științifică marcantă în domeniul fizicii semiconductorilor. Stimate domnule academician, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, membrii Secției Științe Exacte și Inginerești a AȘM, Vă aduc sincere felicitări și urări de bine cu prilejul celei de-a 80-a aniversări din ziua nașterii. Ați pășit pe făgașul cercetărilor științifice la vârsta tinereții, absolvind doctorantura la 26 de ani. După susținerea cu succes a tezei de doctor în științe fizico-matematice, a...
07.11.2020 |
Vizualizări: 134
Stimate Domnule Academician Nicolae ANDRONATI! Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, membrii Secției Științe Exacte și Inginerești a AȘM Vă aduc sincere felicitări și urări de bine cu prilejul celei de-a 85-a aniversări din ziua nașterii. Personalitate științifică marcantă și Om de Stat, ați contribuit substanțial la dezvoltarea domeniului informaticii și ciberneticii, industriei electronice și tehnicii de calcul din țara noastră, prosperarea Academiei de Științe a Moldovei și constituirea statului Republica Moldova. Ați fost deputat în Primul Parlament al Republicii Moldova, care a...
01.10.2020 |
Vizualizări: 314
De aproape un secol Universitatea de Stat din Tiraspol (UST) reprezintă un simbol emblematic al istoriei pedagogiei și cercetării, fiind prima instituție din învățământul superior din spațiul actual al Republicii Moldova. Acum 90 de ani, la 13 august 1930, a fost înființat Institutul Moldovenesc de Educație Publică (Молдавский институт народного образования), care și-a început activitatea la 1 octombrie 1930, în orașul Tiraspol, pe atunci capitala Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești în componența Ucrainei. Succesor pe drept al acestui Institut este Universitatea de Stat din...
11.08.2020 |
Vizualizări: 310
Stimate Domnule Academician Leonid CULIUC! Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, membrii Secției Științe Exacte și Inginerești, colectivul Institutului de Fizică Aplicată al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Vă transmit sincere felicitări cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 70 de ani de la naștere și 45 de ani de activitate în cadrul IFA. Întreaga Dvs. carieră profesionistă este indispensabil legată de Institutul de Fizică Aplicată și de Academia de Științe a Moldovei. Absolvent al Școlii medii nr. 1 din Chișinău (după 1991 – Liceul Teoretic român-francez „Gheorghe...