La Mulți Ani, stimate domnule Academician Gheorghe Rusnac!

23.11.2022
Vizitatori unici: 1357


Distinse domnule academician Gheorghe Rusnac,

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte Vă adresează cele mai alese urări de bine și de sănătate cu prilejul aniversării onorabilei vârste de 80 de ani din ziua nașterii.

Vă exprimăm înalte aprecieri pentru efortul depus în susținerea și promovarea științelor politice pe plan național și internațional. De-a lungul vastei activități manageriale în cadrul Universității de Stat din Moldova, ați fondat  Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, denumită ulterior Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, prima Catedră de politologie în republică. Ați format o școală doctorală în domeniu, susținând numeroși discipoli care au devenit doctori şi doctori habilitaţi în ştiinţe politice. Competența profesională de care ați dat dovadă în cercetările Domniei voastre, contribuția semnificativă pe care o aduceți la dezvoltarea științei se bucură de înaltă apreciere în comunitatea științifică și în societate.

Cu prilejul frumoasei aniversări, Vă exprimăm sentimente de recunoștință și gratitudine pentru aportul considerabil la dezvoltarea cercetării științifice în țara noastră și Vă dorim sănătate, prosperitate, forță de muncă și perseverență pentru noi realizări, multe bucurii și împliniri alături de familie și prieteni.

La Mulți Ani, stimate Domnule Academician Gheorghe Rusnac!

 

Prezidiul AȘM,

Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online