Arhiva pentru cuvântul-cheie: aniversare

27.09.2022 |
Vizualizări: 416
International Conference on Basic Sciences for Sustainable Development and Peace devoted to the International Year of Basic Sciences for Sustainable Development (IYBSSD-2022; https://www.iybssd2022.org/en/home/) September 28th, 2022 Blue Hall, Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova The event will be live-streamed by the Institute of the Development of Informational Society: https://www.youtube.com/watch?v=JAagfz2tJi8 as well as by Privesc Eu: https://www.privesc.eu/Arhiva/100609/Conferinta-Internationala--Stiintele-Fundamentale-pentru-Dezvoltare-Durabila-si-Pace--...
14.09.2022 |
Vizualizări: 416
La 28 septembrie 2022, ora 10:00, în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldoveiva, va avea loc Conferința Internațională „Științele Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă și Pace”, dedicată Anului Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă (IYBSSD-2022; https://www.iybssd2022.org/en/home/) Evenimentul va fi diseminat live-stream de către Institutul de Dezvoltare al Societății Informaționale (IDSI): https://www.youtube.com/watch?v=JAagfz2tJi8 precum și de Privesc Eu https://www.privesc.eu/Arhiva/100609/Conferinta-Internationala--Stiintele-Fundamentale-pentru...
14.09.2022 |
Vizualizări: 135
Acum o lună, pe 17 august 2022, academicianul Boris Găină a marcat aniversarea a 75-a și a 50 de ani de activitate științifică în domeniul vitivinicol. Aflându-se la ora bilanțurilor, savantul vine în premieră cu o noutate de rezonanță: la 16 septembrie, începând cu ora 14.00, în Sala Azurie a AȘM, va avea loc lansarea a două volume: „Universalitatea Viței de vie”, editura „Lexon Prim”, ediția a doua completată și revizuită, și „Academician Boris Gaina. Biobibliografie”, editor Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”. Programul evenimentului Conform programului, vorbitorii se vor...
08.09.2022 |
Vizualizări: 46
O săptămână fierbinte cu desfășurarea unui șir de manifestări culturale și științifice de relevanță dedicate academicianului Mihai Cimpoi, critic și istoric literar, eminescolog, redactor literar și eseist, care la 3 septembrie 2022 a atins hotarul celor opt decenii de viață. Suita de activități și reuniuni la nivel național și internațional, în cadrul cărora a fost omagiat acad. Mihai Cimpoi, a finalizat cu o Conferință științifică intitulată „Mihai Cimpoi. Cercurile hermeneutice ale literaturii”. Evenimentul științific și-a ținut lucrările la 6 septembrie 2022, la Universitatea de Stat din...
05.09.2022 |
Vizualizări: 54
Marți, 6 septembrie 2022, ora 11:00, la Universitatea de Stat din Moldova, Sala Senatului, (str. Alexei Mateevici 60), Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Universității de Stat din Moldova în parteneriat cu Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu” organizează Conferința științifică Mihai Cimpoi. Cercurile hermeneutice ale literaturii”. Conferința va avea loc în format mixt: prezență fizică – Sala Senatului online – platforma Google Meet; link de conectare: https://meet.google.com/dbo-qztn-tzj PROGRAM Moderator Conf. univ., dr. hab. Nina CORCINSCHI, Director...
03.09.2022 |
Vizualizări: 72
Distinse domnule Academician Mihai Cimpoi, Cu prilejul aniversării onorabilei vârste de 80 de ani, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte Vă adresează sincere felicitări, urări de bine și de noi împliniri pe tărâmul dezvoltării științei, creației și culturii. Stimate domnule Academician, suntem fascinați de rezultatele excelente în domeniul căruia i-ați consacrat toată competența și forța creatoare. V-aţi câştigat un nume de rezonanţă în societatea contemporană, fiind unul din protagoniștii procesului de renovare a vieții...
02.09.2022 |
Vizualizări: 66
Limba română nu este deocamdată stăpână la ea acasă. Trebuie să ne unim eforturile, să coborâm în profunzimea ei, să-i cunoaştem esenţa şi să respectăm adevărul istoric. Opiniile aparţin cercetătorilor ştiinţifici, reuniţi la Academia de Stinţe a Moldovei, unde au avut loc tradiţionalele lecturi academice, consacrate Zilei Limbii Române, relatează Moldova 1. „Academia de Stiinte a Moldovei a apărat constant adevărul cu privire la limba noastră cea română şi astăzi împreună cu Academia Română marcăm această sărbătoare”, susţine Ion Tighineanu, preşedinte AŞM. „Au avut curajul într-o vreme când...
01.09.2022 |
Vizualizări: 207
Acad. Ion TIGHINEANU. „Pășind cu capul sus în grupul octogenarilor, distinsul eminescolog, celebru critic de literatură, un filosof și lucrător asiduu pe câmpurile literaturii și culturii române, academicianul Mihai Cimpoi se poate învrednici de cel mai înalt titlu, pe lângă multiplele distincții de stat și academice, de titlul de Ambasador al culturii și simbol al rezistenței prin cultură”. Sărbătoarea Națională „Limba Noastră cea Română”, a fost marcată anul acesta la Academia de Științe a Moldovei, deși tradițional, diferită prin agenda consistentă. Personalități de mare clasă de pe ambele...
29.08.2022 |
Vizualizări: 246
La 31 august 2022, începând cu ora 10:00, la Academia de Științe a Moldovei va avea loc Ședința festivă dedicată Zilei Naționale „Limba noastră cea Română”. AGENDA Ora 10:00 Cuvânt de deschidere: acad. Ion TIGHINEANU, președintele Academiei de Științe a Moldovei Mesaje de salut PRELEGERE PUBLICĂ „Două specificități istorice românești: latinitatea și statalitatea”, susținută de acad. Răzvan THEODORESCU, vicepreședinte al Academiei Române Partea a II-a Ceremonia de conferire a titlului de Membru de Onoare al AȘM acad. Răzvan THEODORESCU, vicepreședinte al Academiei Române Laudatio - m. c. Victor...
27.08.2022 |
Vizualizări: 140
Distinse domnule membru corespondent Alexandr Dicusar, Cu prilejul aniversării onorabilei vârste de 80 de ani, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe Exacte și Inginerești a AȘM Vă adresează sincere felicitări, urări de bine și succese în dezvoltarea domeniului științific legat de electrofizică și electrochimie în Republica Moldova. Stimate domnule membru corespondent, suntem fascinați de rezultatele excelente în domeniul chimiei electroanalitice, transferului de masă în sisteme electrochimice, foto- și nanoelectrochimiei, prelucrării electrochimice și...
26.08.2022 |
Vizualizări: 295
O veste bună ne va deschide dimineața zilei de 3 septembrie, ziua în care ne vom continua ideile bune cu o invitație de a savura ceva spiritual și înălțător sau, cel puțin, așa ne-am dori să citim în cronicile cunoașterii despre un Om, o Personalitate care trăiește și respiră cu istoria și cultura locului. Academicianul Mihai Cimpoi, membru de onoare al Academiei Române, membru titular al Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte, timp de două decenii preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova, preşedinte fondator al Centrului Academic Internaţional „Mihai Eminescu” din Chişinău, iniţiator al...
17.08.2022 |
Vizualizări: 57
Onorate domnule academician Boris GAINA, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, membrii Secției Științe ale Vieții a AȘM Vă adresează sincere felicitări și urări de bine cu prilejul celei de-a 75-a aniversări din ziua nașterii. Personalitate marcantă a comunității științifice din Republica Moldova, apreciată înalt atât în țară, cât și peste hotarele ei, prin realizările științifice relevante ați adus un aport incontestabil la dezvoltarea domeniilor uvologiei, oenologiei și biotehnologiei alimentare. De-a lungul activității de peste cinci decenii în sfera științei și inovării, ați...
16.08.2022 |
Vizualizări: 219
Meditând asupra biografiei academicianului Boris Găină, m-am convins încă o dată că temelia cunoașterii, caracterul, curiozitatea, comunicarea cu oamenii și alte abilități se formează în copilărie, în sânul familiei, în școală, printre săteni. Protagonistul nostru s-a născut la 17 august 1947 în satul Chițcanii Vechi, județul Orhei, dintr-o familie de țărani viticultori. Își amintește mai târziu că a fost mereu de ajutor tatălui la toate muncile agricole de îngrijire a viței-de-vie, până la etapa finală – procesarea strugurilor recoltați în curtea casei. „Am tras la teasc, când a fost nevoie...
15.08.2022 |
Vizualizări: 219
La 31 august 2022, începând cu ora 10:00, la Academia de Științe a Moldovei va avea loc Ședința festivă dedicată Zilei Naționale „Limba noastră cea Română”. AGENDA Ora 10:00 Cuvânt de deschidere: acad. Ion TIGHINEANU, președintele Academiei de Științe a Moldovei Mesaje de salut PRELEGERE PUBLICĂ „Două specificități istorice românești: latinitatea și statalitatea”, susținută de acad. Răzvan THEODORESCU, vicepreședinte al Academiei Române Partea a II-a Ceremonia de conferire a titlului de Membru de Onoare al AȘM acad. Răzvan THEODORESCU, vicepreședinte al Academiei Române Laudatio - m. c. Victor...
26.07.2022 |
Vizualizări: 165
Distinsă doamnă membru corespondent Svetlana Cojocaru, Cu prilejul aniversării onorabilei vârste de 70 de ani din ziua nașterii, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe Exacte și Inginerești a AȘM Vă adresează sincere felicitări, urări de bine și mari succese în dezvoltarea informaticii și promovarea științei în Republica Moldova. Stimată doamnă vicepreședinte al AȘM, Vă exprimăm înalte aprecieri pentru rezultatele excelente în dezvoltarea domeniului de cercetare, legat de gramatici formale şi limbaje, procesarea limbajului natural și algebra computaţională...
24.07.2022 |
Vizualizări: 439
Profesia de matematician poate fi sesizată ca o îndeletnicire care necesită cunoștințe, inteligență, perspicacitate, dar și cultură multilaterală. Această impresie mi s-a creat și întărit, cunoscând-o deja de trei decenii pe cea care astăzi este membrul corespondent Svetlana Cojocaru, matematiciană recunoscută în plan național și internațional pe segmentul ei de activitate – informatica. Calități similare posedă și alți colegi ai ei din cadrul Institutului de Matematică și Informatică (până în 2018 - al AȘM) cu o istorie de 58 de ani (1964-2022), care pe lângă interesul lor profesional vizând...
05.07.2022 |
Vizualizări: 55
Distinse domnule academician Gheorghe Șișcanu, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe ale Vieții a AȘM Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări de bine cu prilejul aniversării onorabilei vârste de 90 de ani din ziua nașterii. Stimate domnule academician, Vă exprimăm înalte aprecieri pentru efortul depus în susținerea și promovarea științei în Republica Moldova. De-a lungul întregii activități, V-ați consacrat unui domeniu important – fiziologia plantelor, cercetările fiind axate pe fotosinteza plantelor pomicole, ce au un impact semnificativ asupra...
19.06.2022 |
Vizualizări: 117
„Sănătatea este o comoară pe care puțini știu să o prețuiască, deși aproape toți se nasc cu ea” (Hipocrate) Stimați lucrători medicali și farmaciști, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, în numele comunității academice, vă adresează cele mai sincere felicitări şi urări de bine cu ocazia sărbătorii profesionale, dorindu-vă multă sănătate, noi realizări și împliniri pe plan personal și profesional. În semn de înaltă gratitudine pentru devotamentul profesiei, ardoarea și pasiunea în acordarea serviciilor medicale de calitate, vă urăm să vă însoțească mereu energia și vigoarea de lucru...
31.05.2022 |
Vizualizări: 326
Să ne amintim că cea de-a 76-a sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite din 2 decembrie 2021 a proclamat 2022 Anul Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă (IYBSSD – International Year of Basic Sciences for Sustainable Development), subliniind importanța lor pentru asigurarea progresului în medicină, industrie, agricultură, resurse de apă, energetică, mediu, tehnologie, cultură etc. Această inițiativa a proclamării Anului Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă aparține Uniunii Internaționale de Fizică Teoretică și Aplicată (IUPAP)...
05.03.2022 |
Vizualizări: 198
Academicianul Gheorghe Duca, ex-președinte al AȘM, a împlinit vârsta de 70 de ani. Cu acest prilej, Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică a Universității de Stat din Moldova și Institutul de Chimie au organizat o serie de manifestări științifice, dedicate academicianului în perioada 28 februarie-4 martie 2022. Astfel, ciclul de evenimente a demarat la Senatul USM, cu o ședință festivă, în cadrul căreia au fost lansate două volume dedicate aniversării a 70-a de la nașterea academicianului Gheorghe Duca - Monografia „Chimie ecologică: istorie și realizări” și „Academician Gheorghe Duca...