Arhiva pentru cuvântul-cheie: aniversare

21.05.2023 |
Vizualizări: 299
Comunitatea academică de la Chișinău trăiește clipe de revelație în cazul întâlnirilor interesante cu niște personalități marcante științifice și culturale, aflate în vizită la Chișinău în cadrul unor evenimente speciale. Este și cazul matematicianului-informatician, scriitor și animator cultural, cel mai citat informatician din România Gheorghe Păun, membru titular al Academiei Române, căruia la18 mai curent i-au fost înmânate însemnele de membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei. A deschis Adunarea Academiei de Științe acad. Ion Tighineanu, președintele AȘM, care, conform...
03.04.2023 |
Vizualizări: 162
Cu ocazia Zilei Academiei Române, marcată anual la 4 aprilie, Vă transmitem felicitările noastre cordiale, prin care ne exprimăm și sentimentul de bucurie pentru împlinirile strălucite atinse pe parcursul anilor. Evocăm cu puternică emoție începuturile aurorale ale fondării înaltului for academic, care reflecta unitatea spațiului cultural și științific românesc prin prezența ca membri fondatori a unor personalități din Basarabia și Nordul Bucovinei: Alexandru Hâjdeu, Constantin Stamati, Ioan Străjescu, pe parcurs adăugându-se Bogdan Petriceicu Hasdeu, Ștefan Ciobanu, Ion Inculeț, iar după 1990...
26.03.2023 |
Vizualizări: 1297
Stimate Domnule academician Ion GUCEAC, Cu prilejul frumoasei vârste de 60 de ani, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM Vă adresează sincere felicitări, urări de bine și de noi împliniri pe făgașul dezvoltării domeniului științific căruia V-ați consacrat – dreptul constituțional în Republica Moldova! Filele biografiei Dvs. atestă faptul că aparțineți generației oamenilor din sfera universitar-academică, a căror afirmare pe plan științific și civic s-a produs în mod sincronizat cu marile schimbări ce au avut loc în...
16.03.2023 |
Vizualizări: 140
Apreciem înalt contribuția academicianului Bogdan Simionescu adusă cercetărilor în domeniul chimiei macromoleculare. Sub conducerea dumnealui Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni“ din Iași a devenit una din cele mai avansate instituții de cercetare din România, fiind calificat drept institut de excelență, nu în ultimul rând și grație multiplelor colaborări fructuoase în cadrul proiectelor europene. Activitatea de cercetare și management al cercetării (inclusiv în postul de vicepreședinte al Academiei Române) rămâne inseparabilă de cea didactică, domnul academician implicându-se și...
13.02.2023 |
Vizualizări: 648
„La nivel național, cercetarea reprezintă un domeniu de interes și trebuie susținută din fondurile naționale și atrase cât mai multe investiții”. Dr. Iordanca-Rodica Iordanov „Acum circulă ideea, că dacă nu putem face aproape nimic cu exodul creierilor, asta înseamnă că trebuie să schimbăm, să înlocuim cu circulația creierilor. Dacă luăm acest concept ca bază, eu aș dori să spun sincere mulțumiri organizatorilor acestei conferințe, care a adunat nu numai oameni de știință din Moldova, dar și din Ucraina. Este un pas important pentru că demonstrează că revenim la normalitate. Cooperarea...
12.02.2023 |
Vizualizări: 227
La 10 februarie 2023, la Academia de Științe a Moldovei a avut loc seminarul științific “Spontaneous Symmetry Breaking and Jahn-Teller Effects” („Spargerea spontană a simetriei și efectele Jahn-Teller”), dedicat aniversării a 95-a din ziua nașterii academicianului Isaac Bersuker. Evenimentul organizat de Institutul de Chimie și Academia de Științe a Moldovei a fost moderat de academicianul Gheorghe Duca, șeful Centrului Chimie Fizică și Anorganică, academicianul Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei și dr. hab. Aculina Arîcu, director al Institutului de Chimie. O galerie...
09.02.2023 |
Vizualizări: 127
Această palmă de pământ, cu numele Basarabia, actualmente Republica Moldova, a dat multe personalități notorii, care au făcut descoperiri științifice în diverse domenii de cercetare: fizică, biologie, chimie, medicină etc. Unul dintre ei este protagonistul nostru. Isaac Bersuker s-a născut la 12 februarie 1928, la Chişinău, într-o familie de meseriaşi cu patru copii, tatăl fiind lemnar, iar mama casnică. În perioada celui de-al Doilea Război Mondial familia Bersuker s-a aflat în evacuare. În anul 1945, ea a revenit în orașul natal. Viitorul academician a învățat la școala serală, apoi – la...
25.01.2023 |
Vizualizări: 169
Ziua Unirii Principatelor Române – Moldova și Muntenia – într-o nouă entitate statală în 1859, precursoarea României moderne de zi, a fost marcată la 24 ianuarie curent, în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei. În ajunul acestei sărbătorii, pe 23 ianuarie, acad. Ion Tighineanu, președintele AȘM, a participat la o conferință științifică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, având drept subiect „Unirea principatelor și dinamica unității naționale”. În cuvântul său de salut la evenimentul de la Academie, președintele AȘM s-a referit și la alte manifestări științifice și...
24.01.2023 |
Vizualizări: 221
Acad. Ion TIGHINEANU: „Astăzi noi construim unitatea noastră în idei și sentimente, apropiem malurile Prutului prin crearea unui spațiu comun cultural și științific”. Ziua Unirii Principatelor Române a fost marcată la Iași, în „orașul celor trei uniri”. La 23 ianuarie 2023, Fundația Colegiului Național de Apărare, sucursala Iași, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, au organizat o conferință științifică pe tema „Unirea principatelor și dinamica unității naționale”, care s-a desfășurat în Aula Magna „Mihai Eminescu” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Agenda manifestării a...
16.01.2023 |
Vizualizări: 318
La 19 ianuarie curent, cu începere de la ora 11.00, în Sala Mică a Academiei de Științe a Moldovei (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1), se va întruni o masă rotundă, consacrată dr. hab. prof. univ. Aurelian Dănilă, membru al Academiei Europene de Științe și Arte, diplomat, cu prilejul aniversării a 75-a de la naștere. În cadrul evenimentului va avea loc prezentarea volumului „Scrieri răzlețe” (2023), proaspăt ieșit de sub tipar, la patru luni de la lansarea altei cărți cu un răsunet în societate „Retrospectivă diplomatică”. La eveniment vor participa acad. Ion TIGHINEANU, președintele AȘM...
20.12.2022 |
Vizualizări: 830
Acad. Mihai CIMPOI: „La Iași e întotdeauna soare” Sala Palatului Braunstein din Iași a găzduit, la 17 decembrie 2022, manifestarea „Unire prin literatură”, ediția a V-a – In Honorem Academician Mihai Cimpoi, care a avut ca generic Simpozionul aniversar „Mihai Cimpoi, critic și istoric literar, filosof al culturii”. Evenimentul a fost organizat de Asociația Culturală ,,Feed Back”, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, Muzeul Municipal ,,Regina Maria”, Uniunea Scriitorilor din România – filiala Iași, Asociația ,,Dreptul Basarabiei”. La ediția curentă a manifestării au participat oameni...
09.12.2022 |
Vizualizări: 208
Membrul corespondent Ion Geru, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar a marcat, la 8 decembrie, aniversarea a 85-a din ziua nașterii, dar și 65 de ani de activitate ştiinţifică, ştiinţifico-organizatorică şi didactică. Cu acest prilej, la Institutul de Chimie al USM, a fost organizată Şedinţa Seminarului științific cu genericul: „Repere pe axa timpului”, ediție omagială. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului din Programul de Stat (2020-2023) întitulat: „RedoxPro”. La evenimentul omagial a participat conducerea Academiei de Științe a Moldovei, conducerea...
01.12.2022 |
Vizualizări: 309
1 DECEMBRIE – ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Astăzi este 1 decembrie – Ziua Naţională a României, adoptată în anul 1990 – dată ce marchează Unirea Transilvaniei cu România. De Ziua Naţională a României, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, în numele comunității științifice din Republica Moldova, adresează cele mai alese urări de bine și prosperitate Academiei Române și comunității științifice cu prilejul acestei frumoase sărbători care reprezintă una dintre cele mai remarcabile pagini ale istoriei şi unităţii naţionale româneşti. Este și o ocazie excepțională de a exprima întreaga gratitudine...
23.11.2022 |
Vizualizări: 205
Distinse domnule academician Gheorghe Rusnac, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte Vă adresează cele mai alese urări de bine și de sănătate cu prilejul aniversării onorabilei vârste de 80 de ani din ziua nașterii. Vă exprimăm înalte aprecieri pentru efortul depus în susținerea și promovarea științelor politice pe plan național și internațional. De-a lungul vastei activități manageriale în cadrul Universității de Stat din Moldova, ați fondat Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, denumită ulterior Facultatea...
22.11.2022 |
Vizualizări: 321
Acad. Ioan-Aurel POP, președintele Academiei Române: „George Emil Palade reprezintă o efigie pentru români, nu numai pentru că în 1974 a luat Premiul Nobel pentru Medicină, ceea ce reprezenta o premieră mondială pentru poporul român, dar și pentru activitatea lui cu totul deosebită în domeniul cercetării și pentru faptul că a instruit în SUA, în laboratoarele și amfiteatrele aflate sub oblăduirea sa tineri cercetători români…” Acad. Ion TIGHINEANU, președintele Academiei de Științe a Moldovei: „Cinstirea memoriei înaintașilor noștri are o însemnătate inestimabilă pentru educarea tuturor...
16.11.2022 |
Vizualizări: 161
După cum se știe, la 10 noiembrie curent, a fost marcată în lume și în țara noastră Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare. Evenimentul a fost sărbătorit în cadrul ședinței solemne a Adunării Generale a AȘM și a adunării festive convocată de Ministerul Educației, anticipate de organizarea Concursului cu privire la Premiile Academiei de Științe a Moldovei pentru rezultate științifice de valoare, obținute în diverse domenii, a Premiului „Valeriu Canțer” pentru tineri cercetători, precum și a Premiului pentru promovarea științei în mass-media. Cu titlul de noutate a constituit...
14.11.2022 |
Vizualizări: 411
Adunarea Generală a Academiei de Științe a Moldovei s-a întrunit, la 10 noiembrie 2022, la Ședința solemnă pentru a marca Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare. La festivitate au participat membrii AȘM; E.S. dl Uldis Mikuts, Ambasadorul Letoniei în Republica Moldova; E.S. dl Andrian Roșa, Ambasadorul Republicii Moldova în Letonia (online); președintele Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare dr. Andrei Chiciuc; președintele Consiliului directorilor de institute dr. hab., profesor Victor Juc; directorul general interimar al ANCD dl. Vadim...
14.11.2022 |
Vizualizări: 722
De Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare, 10 noiembrie 2022, Academia de Științe a Moldovei s-a transformat într-un autentic centru expozițional, în care au domnit în deplinătatea lor performanța, inovarea, creativitatea și originalitatea. Cercetătorii, călăuziți de mesajul acestui eveniment remarcabil, și-au etalat cu brio rezultatele pe domeniile lor de competență obținute în anii 2020–2022, în cadrul mai multor proiecte de cercetare. Lansată de Academia de Științe încă la finele lui septembrie, Expoziția națională „Știința pentru pace și dezvoltare: creativitate...
07.11.2022 |
Vizualizări: 242
Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu și acad. Eva Gudumac, adjunct al conducătorului Secției științe ale vieții (subsecția Științe medicale) a AȘM au participat la 3 noiembrie 2022 la deschiderea Conferinței științifice jubiliare cu participare internațională, dedicată împlinirii a 40 de ani de la fondarea Institutului Mamei și Copilului, care s-a desfășurat în perioada 3-5 noiembrie 2022. Evenimentul a avut loc sub egida Societății de Pediatrie din Republica Moldova, Asociației de Medicină Perinatală din Republica Moldova și Societății Naționale de Chirurgie Pediatrică din Republica Moldova...
03.11.2022 |
Vizualizări: 121
Conducerea Academiei de Științe a participat la festivitatea de omagiere a dlui Leonid Voloșciuc, profesorul cercetător, doctor habilitat în științe biologice, șef de Laborator fitopatologie și biotehnologie în cadrul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al USM, care, la 2 noiembrie 2022, a marcat șapte decenii de viață. La evenimentul aniversar, găzduit de Biblioteca Științifică (Institut) „A. Lupan”, au fost prezenți directori ai institutelor de cercetare din cadrul Secției de științe ale vieții, colectivul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a...

Înregistrări online