Academicianul Isaac Bersuker la 95 de ani: exemplu elocvent de consacrare și devotament cercetării științifice

12.02.2023
Vizitatori unici: 1033

La 10 februarie 2023, la Academia de Științe a Moldovei a avut loc seminarul științific “Spontaneous Symmetry Breaking and Jahn-Teller Effects” („Spargerea spontană a simetriei și efectele Jahn-Teller”), dedicat aniversării a 95-a din ziua nașterii academicianului Isaac Bersuker. Evenimentul organizat de Institutul de Chimie și Academia de Științe a Moldovei a fost moderat de academicianul Gheorghe Duca, șeful Centrului Chimie Fizică și Anorganică, academicianul Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei și dr. hab. Aculina Arîcu, director al Institutului de Chimie.

O galerie foto în debutul seminarului a pus în evidență mai multe momente din viața și activitatea științifică a academicianului Isaac Bersuker, inclusiv cu numeroase prezențe la conferințe științifice. În cuvântul de deschidere a seminarului, academicianul Gheorghe Duca a remarcat principala activitate științifică a academicianului Isaac Bersuker legată de studiul efectului Jahn-Teller, începând cu descoperirea științifică intitulată „Fenomenul de scindare-tunel a nivelelor energetice ale sistemelor poliatomice în stare de degenerare electronică”, înregistrată în anul 1976, cu prioritatea din anul 1960, conform căreia a fost descoperit un fenomen nou de scindare a nivelelor energetice ale sistemelor poliatomice în stare degenerată sau cvasi-degenerată, cauzată de tranzițiile tunel între configurațiile lor echivalente distorsionate, formate de interacțiunea electron-vibrațională. Realizând o analogie între aflarea academicianului Isaac Bersuker concomitent în mediul științific din Moldova și cel din Statele Unite, pe de o parte, și conceptul dualismului corpuscul-undă, conform căruia materia prezintă simultan proprietăți ondulatorii și corpusculare, pe de altă parte, acad. Gheorghe Duca a menționat că acad. Isaac Bersuker se află și în Austin și în Chișinău, ca și o undă, totodată, dumnealui este mereu cu noi.

Academicianul Ion Tighineanu a făcut de asemenea referire la prezența concomitentă a domnului Isaac Bersuker în două locuri în spațiu, explicând acest fenomen din punctul de vedere al fizicii cuantice, și anume a probabilității aflării unei particule într-un punct definit din spațiu, menționând că probabilitatea de a-l găsi pe domnul academician Bersuker în momentul actual este mai mare în Austin, Texas, dar dumnealui este mereu accesibil și este un exemplu de consacrare și devotament pentru toți cercetătorii. Realizările dumnealui sunt impresionante prin numeroase publicații științifice, inclusiv prin publicații recente în reviste internaționale de cel mai înalt prestigiu, un fenomen mai rar întâlnit la o vârstă onorabilă de 95 de ani. Președintele AȘM a adus mulțumiri Institutului de Chimie pentru inițiativa de a organiza acest seminar, accentuând că Prezidiul AȘM a decis să confere o distincție academicianului Isaac Bersuker cu ocazia aniversării. Deși anterior practic toate distincțiile AȘM au fost conferite domnului academician, iată că medalia „Nicolae Milescu Spătarul” face excepție. Președintele AȘM a subliniat că Nicolae Milescu Spătarul a fost o personalitate celebră, care a activat la hotarul dintre două secole, secolul XVII și secolul XVIII, la fel ca și academicianul Isaac Bersuker, care activează la granița dintre două secole și milenii. Nicolae Milescu Spătarul a fost literar, traducător, călător, geograf, diplomat etc., iar academicianul Isaac Bersuker reamintește această personalitate prin faptul că ne reprezintă în lume la granița dintre două secole și milenii, la fel cum a făcut-o Nicolae Milescu Spătarul. Pentru membrii Prezidiului AȘM este o onoare și o fericire de a-l felicita pe dl academician Isaac Bersuker cu prilejul împlinirii frumoasei vârste de 95 de ani și de a-i decerna distincția academică.

În luarea sa de cuvânt, directorul Institutului de Chimie, dr. habilitat Aculina Arîcu a adus felicitări academicianul Isaac Bersuker în numele Institutului de Chimie, menționând aportul la dezvoltarea institutului, deschiderea unei noi direcții de cercetare și fondarea unei școli științifice în domeniul chimiei cuantice și, în special, contribuția la dezvoltarea teoriei generale a efectului Jahn-Teller și teoriei vibronice a feroelectricității, metodei de calcul cuantum-relativistă semi-empirică a sistemelor moleculare și studiul efectelor vibronice în reactivitatea chimică și spectroscopie. În total, academicianul Isaac Bersuker este autor a peste 600 de lucrări științifice, iar ideile științifice sunt continuate de numeroși discipoli, inclusiv 50 de doctori în științe și 10 doctori habilitați, care activează în numeroase universități și instituții de cercetare din Franța, Belgia, Spania, Israel, Statele Unite, Turcia și alte țări. Pentru activitatea prodigioasă, contribuțiile remarcabile în domeniul științelor chimice, i-a fost decernată Diploma de Onoare a Societății de Chimie din Republica Moldova.

În această atmosferă festivă, acad. Isaac Bersuker a susținut prelegerea publică „Spargerea spontană a simetriei – o lege a naturii”. Au fost trecute în revistă principale etape ale itinerarului acad. Isaac Bersuker spre știință, începând cu școala primară, școala de meserii, Universitatea din Chișinău, Universitatea din Leningrad (astăzi Sankt-Peteresburg), unde a obținut titlul de doctor în științe, și lunga activitate la Institutul de Chimie și la Universitatea Texas din Austin, SUA. Ulterior au fost discutate diferite aspecte ale simetriei, ca unul dintre principalii factori și instrumente în știință, menționând că mecanica cuantică modernă este de neconceput fără considerarea simetriei și teoriei grupurilor bazată pe simetrie. Ținând cont de importanța simetriei, a fost abordată chestiunea cu referire la importanța spargerii spontane a simetriei în materia atomică și rolul excepțional al degenerării, adică atunci când două sau mai multe stări electronice au aceeași energie. Deși majoritatea fenomenelor de spargere a simetriei nu sunt spontane, ele fiind induse de factorii externi, este posibilă și spargerea spontană a simetriei, ea fiind inerentă materiei atomice în anumite condiții, ceea ce constituie baza efectului Jahn-Teller.

Academicianul Isaac Bersuker a demonstrat că, în toate cazurile de spargere spontană a simetriei, instabilitatea și distorsiunea au loc din cauza degenerării sau pseudo-degenerării în cazul pseudo-efectului Jahn-Teller. De asemenea, au fost discutate legile generale ale instabilității și spargerii spontane a simetriei în sistemele poliatomice. Acad. Bersuker a adus și un exemplu de analogie a „degenerării” în viața socială, atunci când două persoane au absolut aceleași funcții de administrare sau politice. În așa caz este inevitabilă „spargerea spontană a simetriei”, în rezultatul căreia una dintre persoane decade din funcții. Raportorul a adus numeroase exemple de aplicații practice a spargerii spontane a simetriei, printre care feroelectricitatea, multiferoicitatea, permitivitatea, flexoelectricitatea și formarea nanoregiunilor polare. Au fost prezentate și copertele a 12 cărți publicare de către academicianul Isaac Bersuker între anii 1962 și 2010, dedicate efectelor Jahn-Teller și structurii electronice a compușilor coordinativi. 

Multiple aplicații ale efectelor Jahn-Teller și spargerii spontane a simetriei în diverse domenii de cercetare au fot elucidate și în luările de cuvânt ale participanților la seminar. Profesorul Victor Polinger în prezentarea „70 de ani de căutare a adevărului științific”, despre activitatea de cercetare a academicianului Isaac Bersuker, a pus în evidență etapele principale din cariera științifică, inclusiv crearea Laboratorului de chimie cuantică la Institutul de Chimie și activitatea la Universitatea Texas din Austin. S-a menționat interacțiunea cu vestiții savanți: academicianul Yu. E. Perlin la Universitatea de Stat din Chișinău, academicianul Solomon Pekar la Kiev, academicianul Vladimir Fock și profesorul Mikhail Veselov la Universitatea din Leningrad, care i-a permis susținerea tezei de doctor în științe după doar un an de cercetări științifice, după care a urmat activitatea la nou creatul Institut de Chimie al Academiei de Științe din Moldova împreună cu academicianul Anton Ablov, publicând și prima monografie științifică „Legătura chimică în compușii coordinativi”. În acea perioadă, grație recunoașterii internaționale a lucrărilor efectuate în Institutul de Chimie, Chișinăul devenea capitala mondială a efectului Jahn-Teller, iar în anul 1989 la Chișinău a avut loc cea de a X-a ediție a Simpozionului Internațional a efectului Jahn-Teller, Isaac Bersuker fiind președintele Comitetului Internațional. Ulterior, academicianul Isaac Bersuker este președintele permanent al acestui Comitet.

Dr. habilitat Natalia Gorincioi, care a activat împreună cu academicianul Isaac Bersuker în decurs de câteva decenii, a relatat despre pseudo-efectul Jahn-Teller în stările de tranziție ale proceselor redox, iar profesorul Liviu Cibotaru de la Universitatea din Leuven, Belgia, fost doctorand al academicianului Isaac Bersuker, a prezentat „Ordinea vibronică dinamică în cristale Jahn-Teller”, ilustrată în baza exemplelor de supra-schimb spin-vibronic și reducerii vibronice a interacțiunii de schimb în efectele de ordine vibronice cuadrupolare în fuleride cubice A3C60, precum și a ordinii vibronice dinamice în perovskite. A fost prezentată și cartea autorilor Isaac Bersuker și Liviu Cibotaru „Interacțiunile vibronice în molecule și cristale”, care este monografia de referință pentru teoreticienii care lucrează în domeniul efectului Jahn-Teller.

Doamna profesor Yang Liu de la Institutul de Tehnologii din Harbin, China, care a început colaborarea cu domnul Isaac Bersuker la Universitatea din Austin în anul 2008, a pus în evidență utilizarea pseudo-efectului Jahn-Teller în fotochimie și procesele de cataliză, menționând că acest efect este un instrument puternic pentru înțelegerea originii structurii moleculare, prezicerea noilor fenomene și o arie largă de aplicații în fizică, chimie, energetică, știința materialelor etc. Profesorul Solomon Stavrov de la Institutul de Medicină Moleculară, Universitatea din Tel Aviv, Israel, care și-a început activitatea de cercetare în laboratorul condus de academicianul Isaac Bersuker la Institutul de Chimie din Chișinău, a elucidat utilizarea efectului Jahn-Teller în domeniul bio-medicinii.

Legătura dintre efectul și pseudo-efectul Jahn-Teller în stare excitată și spin-crossoverul vibronic a fost analizată în prezentarea profesorului Pablo Garcia-Fernandez de la Universitatea din Cantabria, ca rezultat al investigațiilor efectuate între anii 2005 și 2007 în grupul condus de academicianul Isaac Bersuker și profesorul James Boggs la Universitatea Texas din Austin, în cadrul proiectului de postdoctorat.

Un alt exemplu de aplicare a efectului Jahn-Teller în domeniul semiconductorilor cu centre adânci, în care centrul defectului cu nivel energetic adânc și patru atomi intrinseci ai semiconductorului formează o moleculă, în care are loc spargerea spontană a simetriei, a fost demonstrată de profesorul N. S. Averkiev de la Institutul Fizico-Tehnic din Sankt Petersburg, Rusia. În ultima comunicare la seminar prezentată de profesorul Hiroyasi Koizumi de la Universitatea din Tsukuba, Japonia, a fost demonstrată aplicarea efectului Jahn-Teller în domeniul supraconductibilității. S-a arătat că supraconductibilitatea cupratelor este explicată mai elegant și mai precis în baza fazelor Berry și efectului Jahn-Teller decât în teoria standard BCS.

La finalul seminarului, academicianul Isaac Bersuker a adus mulțumiri organizatorilor și prezentatorilor pentru contribuții și felicitări și i-a îndemnat să pregătească rezultatele demonstrate pentru publicare în revista Chemical Journal of Moldova.

La lucrările seminarului au participat în regim on-line cca 50 de cercetători.

Seminarul științific “Spontaneous Symmetry Breaking and Jahn-Teller Effects” („Spargerea spontană a simetriei și efectele Jahn-Teller”), dedicat aniversării a 95-a din ziua nașterii academicianului Isaac Bersuker, a fost transmis de către IDSI și este disponibil la link-ul https://www.youtube.com/watch?v=CmKYpJ0rBpE&ab_channel=IDSITV.

                                                                                 

                                                                                      Dr. hab. Veaceslav URSACHI

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online