Comisii de specialitate

În vederea promovării științei și a imaginii AȘM pe plan național și internațional, realizării obiectivelor ce țin de perfectarea Raportului anual asupra stării științei în Republica Moldova, precum și a mai multor atribuții statutare ale AȘM, Prezidiul AȘM,prin Hotărârea nr. 62 din 30 ianuarie 2023 și nr. 86 din 21 martie 2023, a format următoarele comisii academice de specializate cu experți naționali și din străinătate:

  1. Comisia „Schimbări climatice” (coordonator mem. cor. Elena Zubcov),
  2. Comisia „Agricultură” (coordonator mem. cor. Boris Boincean),
  3. Comisia „Securitate socioeconomică” (coordonatori acad. Grigore Belostecinic și mem. cor. Alexandru Stratan),
  4. Comisia „Istoria științei” (coordonator mem. cor. Demir Dragnev),
  5. Comisia „Patrimoniul cultural în context european” (coordonator mem. cor. Mariana Șlapac).

În cadrul acestor comisii academice de specialitate se organizează conferințe științifice, se țin prelegeri pe diferite subiecte importante, dezbateri publice etc.

 

Înregistrări online