Secții de științe

În corespundere cu domeniile știinţifice, Academia de Ştiinţe întrunește următoarele secții de științe:

Secțiile de științe reunesc membri titulari, membri corespondenți și câte 15 cercetători din domeniile corespunzătoare ale secțiilor de științe, aleși prin concurs, pentru o perioadă de 4 ani, dar nu mai mult de două termene consecutive, pe baza unui regulament aprobat de Guvern. Una și aceeași persoană poate fi membru doar al unei secții de științe.

Conducerea secției de științe este asigurată de conducătorul şi adjunctul conducătorului secției de științe.

Organul reprezentativ suprem al secției de științe este Adunarea generală a secției de științe, formată din membri titulari, membri corespondenți şi 15 cercetători din domeniile corespunzătoare ale secției.

În scopul organizării operative a activității sale, secția de științe constituie un birou care include din oficiu conducerea secției şi secretarul științific al secției.

Adunarea generală a secției de științe asigură realizarea atribuțiilor Academiei de Ştiinţe specificate în pct. 7 din Statutul AȘM.

Atribuțiile secțiilor de științe:

  • propun prioritățile cercetării și inovării conform domeniului de competență;
  • promovează dezvoltarea științei la nivel național în domeniul de competență;
  • organizează, la solicitarea organelor centrale de specialitate ale statului, cu participarea părților interesate, audierea publică a rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare în domeniul de competență, inclusiv cele finanțate din bugetul de stat;
  • contribuie la elaborarea raportului asupra stării științei, cu reflectarea politicilor elaborate și modulului de implementare a acestora la nivel național;
  • promovează știința şi cultura, valorile şi principiile deontologice ale cercetării și inovării;
  • ș.a.

Înregistrări online