1 DECEMBRIE – ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

01.12.2022
Vizitatori unici: 952

1 DECEMBRIE – ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

 

Astăzi este 1 decembrie – Ziua Naţională a României, adoptată în anul 1990 – dată ce marchează Unirea Transilvaniei cu România. De Ziua Naţională a României, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, în numele comunității științifice din Republica Moldova, adresează cele mai alese urări de bine și prosperitate Academiei Române și comunității științifice cu prilejul acestei frumoase sărbători care reprezintă una dintre cele mai remarcabile pagini ale istoriei şi unităţii naţionale româneşti.

Este și o ocazie excepțională de a exprima întreaga gratitudine a Academiei de Științe a Moldovei față de Academia Română și comunitatea științifică din România pentru susținerea necondiționată a oamenilor de știință din Republica Moldova, promovarea și deschiderea unor noi orizonturi și perspective de cercetare prin crearea unui spațiu comun de cercetare, scriind și gândind românește. Subscriem, în această ordine de idei, afirmației acad. Ioan-Aurel Pop, Președinte al Academiei Române, că „Academia trebuie să continue să rămână cea mai înaltă instituție de consacrare a valorilor intelectuale și de cercetare științifică”, lucru valabil întru totul și pentru Academia de Științe a Moldovei.

Ziua Naţională a României ne oferă, totodată, și un bun prilej de a face o lapidară retrospectivă a celor mai apreciabile manifestări realizate în comun de cercetătorii din spațiul românesc sub egida și cu sprijinul celor două academii-surori.

Cea mai recentă Conferință științifică internațională, organizată de Academia de Științe a Moldovei și Academia Română, a avut loc la 22 noiembrie 2022, fiind dedicată celebrului savant George Emil Palade, considerat Părinte al biologiei celulare moderne. Conferința de o anvergură specială a fost desfășurată concomitent în Aula Academiei Române și Sala Azurie a AȘM.

Sub egida a două Academii – Academia Română și Academia de Științe a Moldovei – în perioada 10-12 noiembrie 2022, la Chișinău, pentru prima oară, a avut loc Conferința „ConsILR – Resurse și instrumente lingvistice pentru procesarea limbajului natural”, cea de-a 17-a ediție, organizată de Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici” și Universitatea Tehnică a Moldovei, în colaborare cu Facultatea de Informatică a Universității „A.I. Cuza” din Iași, Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială „Mihai Drăgănescu” al Academiei Române, Institutul de Informatică Teoretică și Institutul de Filologie Română „A. Philippide” (Filiala Iași a Academiei Române), Asociația Română de Lingvistică Computațională.

Conferința internațională „Științele Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă și Pace”, dedicată Anului Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă (declarat la 2 decembrie 2021 în cadrul Sesiunii a 76-a a Adunării Generale a Națiunilor Unite) a avut loc la Academia de Științe a Moldovei în data de 28 septembrie curent. În mesajul de salut, acad. Ioan-Aurel Pop, Președinte al Academiei Române, a subliniat că Academia Română „ca întotdeauna, este alături de Academia de Științe a Moldovei în organizarea unor evenimente extrem de importante. Suntem impresionați că la realizarea acestui program participă personalități marcante ale științei mondiale, Laureați ai Premiului Nobel, specialiști în diferite domenii care știu că datoria omului de știință nu este numai cercetarea, dar și menținerea unei atmosfere de pace și dezvoltare în societate”.

La 24 mai 2022 Academia de Științe a Moldovei, cu implicarea unor savanți notorii din diferite părți ale lumii, a organizat Conferința științifică internațională „Platforma europeană pentru pace”, susținând pe această cale Apelul Academiei Române către academiile europene, din 2 martie 2022, de a crea o platformă continentală de comunicare științifică, având ca scop identificarea valorilor, principiilor și aspirațiilor comune tuturor popoarelor, în vederea restabilirii și menținerii păcii, astfel știința solidarizându-se cu Rațiunea, Dezvoltarea, Dreptatea și Pacea. Conferința științifică internațională ,,Platforma europeană pentru pace”, prin discursul său democratic, a devenit punct de plecare al procesului durabil pentru o mai largă implicare a oamenilor de știință în restabilirea și menținerea Păcii în lume.

Un loc aparte revine organizării, la Academia de Științe, a tradiționalelor lecturi academice, dedicate Sărbătorii Naționale Limba Noastră cea Română”, și a Congresului Mondial al Eminescologilor, ajuns în 2022 la cea de-a XI-a ediție. În cadrul ședinței festive a Adunării Generale, Președintele AȘM acad. Ion Tighineanu a lansat inițiativa de a celebra anual Limba română în data de 31 august, în ședința comună a celor două academii – Academia de Științe a Moldovei și Academia Română. În context, acad. Ion Tighineanu a subliniat faptul că „Academia de Științe a Moldovei a apărat constant adevărul cu privire la limba noastră cea română şi astăzi, împreună cu Academia Română, marcăm această sărbătoare”, fiind susținut de acad. Răzvan Teodorescu, vicepreşedinte al Academiei Române: „Au avut curajul într-o vreme când la Bucureşti era tăcere deplină – în ‘89 intelectualii de aici au ieşit în fruntea poporului şi au dobândit această recunoaştere a unei limbi latine”.

De altfel, prelegerile publice, susținute cu ocazia sărbătorii naționale Limba Noastră cea Română” și conferirii însemnelor de membru de onoare al AȘM, au fost publicate în paginile revistei „AKADEMOS”, fondate și editate de AȘM, cercetătorii din România fiind autori fideli ai acestei publicații științifice de prestigiu.

Este valoroasă colaborarea între cele două academii și centrele știiifice din ambele țări în domeniul culturii și artei. Lansat în cadrul „Săptămânii Științei”, celebrate de Academia de Științe a Moldovei între 7 și 12 iunie 2021 cu prilejul celei de-a 60-a aniversări de la fondarea AȘM și împlinirii a 75 de ani de la formarea primelor institute de cercetare de tip academic, Simpozionul științific internațional „Studiul artelor în context european” a fost organizat la 20 octombrie 2022 de către Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a Academiei de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Cercetări Filologice „E. Coșeriu”, în parteneriat cu Academia Europeană de Știinţe și Arte, Salzburg, Austria, Institutul de Istoria Artei „George Oprescu” al Academiei Române, Institutul Studiul Artelor, Folclor şi Etnologie „M. Rylski”, Kiev, Ucraina.

La fel, cele șase ediții ale Conferinței științifice internaționale „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine” („Cultural heritage of yesterday – contribution to the development of a sustainable society of tomorrow”) sunt organizate în anii 2019–2022, în contextul Zilelor europene ale patrimoniului cultural, precum și cu prilejul Zilei Internaționale a Fetelor și Femeilor cu Activități în domeniul Științei, de către Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova, având ca parteneri instituții de cercetare din România, Ucraina, Germania (Centrul Mitropolitan de Cercetări Științifice T.A.B.O.R. (Iași, România), Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare (Buzău, România), Universitatea Liberă din Berlin, Germania, Institutul de Etnologie (or. Lvov) al Academiei Naționale de Științe din Ucraina ș.a.).

Este bine de luat aminte că Academia de Științe a Moldovei, în perioada 2019–2022, a conferit titlul de membru de onoare mai multor oameni de știință și cultură din România: acad. Emil Burzo, Președinte al Filialei Cluj a Academiei Române (2019), dr. Dumitru Dorin Prunariu, primul cosmonaut din România (2021) etc. În anul 2022 de acest titlu onorific s-a învrednicit acad. Răzvan Theodorescu, vicepreședinte al Academiei Române, acad. Valeriu Tabără, Președinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” din România; profesorul Sebastian Ionescu,  Universitatea de Medicină „Carol Davila”, București, criticul literar Theodor Codreanu, prof. univ., dr. ing. Aurel Câmpeanu. Ne mândrim cu faptul că mai mulți membri ai AȘM, oameni de știință și cultură din Republica Moldova au fost aleși în calitate de membri de onoare ai Academiei Române.

O serie de prelegeri publice și lecturi academice au fost susținute de membrii Academiei Române și membrii de onoare ai AȘM (acad. Bogdan C. Simionescu, acad. Maya Simionescu, acad. Răzvan Theodorescu, acad. Valeriu Tabără, prof. Sebastian Ionescu, dr., inginer Dumitru Dorin Prunariu ș.a.), de cercetători științifici care au venit cu schimb de opinii și experiență, inclusiv în perioada de grele încercări generate de pandemia COVID-19, platformele de comunicare oferindu-ne oportunitatea, în format online sau hibrid, de a ne continua cercetările și colaborările de durată.

Este bine cunoscut schimbul de publicații științifice și de popularizare a științei, contribuția cercetătorilor români la creșterea fondului de carte al Sălii de lectură a AȘM, inaugurate de acad. Ion Tighineanu, Președinte al AȘM, și acad. Emil Burzo, Președinte al Filialei Cluj a Academiei Române, apropo, la 31 august 2019, de Ziua Limbii Române.

În același timp, sunt organizate în comun lansări și prezentări de carte, producerea de filme documentare și științifice, editarea revistelor științifice etc.

Deschiderea Academiei Române și a editurilor românești pentru publicarea lucrărilor noastre științifice este substanțială, la fel ca recunoașterea realizărilor cercetătorilor moldoveni în cadrul conferințelor, expozițiilor și concursurilor, precum Gala elitelor medicale, EUROINVENT, INVENTICA ș.a. Practic, nu există o ediție a Premiilor Academiei Române, la care să nu fie menționate lucrările științifice de valoare, prezentate de colegii noștri. De asemenea, oamenii de știință și cultură din Republica Moldova sunt înalt apreciați în România prin conferirea titlurilor de Cetățean de Onoare al Orașului sau Ambasador Cultural (acad. Eugen Doga, acad. Mihai Cimpoi), Doctor Honoris Causa al unor instituții de învățământ superior, membri ai Academiei Oamenilor de Știință din România, nominalizarea în „Top 100 Români de Pretutindeni” etc.

Este notorie contribuția cercetătorilor din România la formarea cadrelor în Republica Moldova atât prin prelegeri publice și cursuri ținute în fața studenților, precum și, mai ales prin participarea la susținerile tezelor de doctor/doctor habilitat în calitate de experți, membri ai Consiliului științific de susținere a tezelor, elaborarea tezelor în cotutelă, rolul membrilor celor două academii fiind inestimabil.

De-a lungul anilor, Academia de Științe a Moldovei a realizat numeroase evenimente în parteneriat cu Academia Română, institute academice, universități, muzee, asociații și centre de cercetare din România, stabilind colaborări eficiente, practic în toate domeniile științei și culturii.

Agenda celor două academii, precum și a comunităților științifice, în perspectivă pentru anul care vine – 2023, este una complexă, multilaterală și deschisă pentru a pune rezultatele cercetărilor științifice în beneficiul țărilor, pentru restabilirea și reconstruirea păcii, pentru a contribui împreună la dezvoltarea durabilă a României și a Republicii Moldova care a obținut statutul de țară-candidat la aderarea la Uniunea Europeană. Suntem ferm convinși că locul Republicii Moldova și, implicit, al oamenilor de știință și cultură este în familia europeană.

 

LA MULȚI ANI DE ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI!

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online