Mesaj de felicitare pentru Academia Română

03.04.2023
Vizitatori unici: 1077

Cu ocazia Zilei Academiei Române, marcată anual la 4 aprilie, Vă transmitem felicitările noastre cordiale, prin care ne exprimăm și sentimentul de bucurie pentru împlinirile strălucite atinse pe parcursul anilor.

Evocăm cu puternică emoție începuturile aurorale ale fondării înaltului for academic, care reflecta unitatea spațiului cultural și științific românesc prin prezența ca membri fondatori a unor personalități din Basarabia și Nordul Bucovinei: Alexandru Hâjdeu, Constantin Stamati, Ioan Străjescu, pe parcurs adăugându-se Bogdan Petriceicu Hasdeu, Ștefan Ciobanu, Ion Inculeț, iar după 1990 - Grigore Vieru, Sergiu Rădăuțanu, Petru Soltan, Nicolae Dabija ș.a.

Ultimii ani au înregistrat o colaborare fructuoasă între Academia Română și Academia de Științe a Moldovei, concretizată în proiecte comune, conferințe, simpozioane, congrese, consacrate unor personalități notorii de pe ambele maluri ale Prutului, lansări de cărți și albume, vernisaje de expoziții, dezbateri pe diferite teme. Un răsunet deosebit au avut evenimentele organizate cu ocazia unor aniversări ale lui Mihai Eminescu, Nicolae Paulescu, George Emil Palade, Constantin Stere, precum și cu prilejul Centenarului Marii Uniri, împlinirii a 60 de ani de la înființarea AȘM ș.a.

Cele două Academii-surori s-au angajat prin diferite acțiuni în procesele de integrare europeană, de promovare a spiritului de solidaritate între oamenii de știință și cultură și de susținere a păcii și stabilității în lume.

Actualmente se pregătește un plan de activități întru apropierea celor două maluri ale Prutului și creării unui spațiu cultural și științific comun.

Așa să ne ajute Dumnezeu!

 

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei

Consiliul Consultativ al Academicienilor

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online