Conducerea AȘM a participat la manifestările prilejuite de împlinirea a 40 de ani de la fondarea Institutului Mamei și Copilului

07.11.2022
Vizitatori unici: 952

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu și acad. Eva Gudumac, adjunct al conducătorului Secției științe ale vieții (subsecția Științe medicale) a AȘM au participat la 3 noiembrie 2022 la deschiderea Conferinței științifice jubiliare cu participare internațională, dedicată împlinirii a 40 de ani de la fondarea Institutului Mamei și Copilului, care s-a desfășurat în perioada 3-5 noiembrie 2022.

Evenimentul a avut loc sub egida Societății de Pediatrie din Republica Moldova, Asociației de Medicină Perinatală din Republica Moldova și Societății Naționale de Chirurgie Pediatrică din Republica Moldova, și în colaborare cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

Manifestarea a demarat cu evenimentul de transmitere a unui lot de echipament performant în domeniul obstetricii și ginecologiei către Secția de Obstetrică nr. 1 din cadrul Centrului Perinatal al Institutului Mamei și Copilului. La ceremonie au  participat prim-ministru Natalia Gavrilița, Ministrul Sănătății, Dna Ala Nemerenco, vicepreședintele Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie, dr.hab. Adrian Belîi, deputați, diplomați și parteneri externi în persoana Excelenței Sale, Kent D. Logsdon - Ambasadorul SUA la Chișinău, și Nigina Abaszada - reprezentanta rezidentă a UNFPA Moldova, precum și conducerea și colectivul instituției medicale.

În luarea sa de cuvânt, prim-ministrul a menționat că evenimentul respectiv reprezintă un pas important spre îndeplinirea priorităților Guvernului în domeniul sănătății – dotarea instituțiilor medicale din întreaga țară cu echipamente moderne. „Vom depune eforturi pentru ca fiecare persoană din țara noastră, matur sau copil, să aibă acces la servicii medicale de calitate, la medicamente de bază și vaccinuri sigure și eficiente. Ne dorim ca toți copiii să se nască sănătoși, în condiții de siguranță, iar femeile însărcinate să aibă parte de cea mai bună asistență atât pe parcursul sarcinii, cât și în timpul nașterii”, a spus șeful Executivului.

Alocuțiuni cu prilejul aniversar au ținut și ministrul Sănătății, Dna Ala Nemerenco,  dr.hab. Adrian Belîi, vicepreședintele Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie. Oficialii au conferit Diplome de onoare ale instituțiilor pe care le reprezintă celor mai merituoși colaboratori ai Institutului Mamei și Copilului.

În mesajul său de felicitare, președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, a remarcat câteva aspecte prioritare care ar scoate în evidență Institutul Mamei și Copilului ca o instituție elitară cu un colectiv de profesioniști și entuziaști, promotori ai tehnologiilor moderne și pregătirii cadrelor de înaltă calificare. Președintele AȘM a exprimat mândria și bucuria că în acest colectiv de profesioniști au activat reprezentanți de marcă ai AȘM, cum a fost m.c. Eugen Gladun, dar și cei care activează până în prezent - acad. Eva Gudumac, care coordonează activitatea Secției științe medicale a AȘM, precum și membri ai secției respective. Cu titlu special, președintele Tighineanu a menționat colaborările internaționale ale Institutul Mamei și Copilului, accentuând în mod special colaborarea fructuoasă de mai mulți ani cu Institutul de Chimie Macromoleculară  „Petru Poni” din Iași”.

Pentru realizări remarcabile științifico-practice și manageriale, contribuții semnificative la dezvoltarea învățământului superior medical și pregătirea cadrelor de înaltă calificare, promovarea științei și practicii medicale pe plan național și internațional, precum și cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la fondarea Institutului Mamei și Copilului, instituției i-a fost conferită Diploma „Meritul Academic”, iar directorului IMC, a fost distins cu Medalia „Dimitri Cantemir”, cea mai înaltă distincție a AȘM. Mai multor angajați ai instituției medicale le-a fot conferită Medalia „Nicolae Milescu-Spătarul”, Diploma de Onoare, Diploma de Recunoștință pentru contribuții deosebite. Distincțiile au fost înmânate de acad. Eva Gudumac, adjunct al conducătorului Secției științe ale vieții (subsecția Științe medicale) a AȘM.

Mesaje de felicitare au adresat și rectorul USMF „Nicolae Testemițanu”, prof. dr. Emil Ceban, Ministrul-consilier Ambasada Japoniei în RM, Dl Yoshihiro Katayama, Abasadelor ș.a.

Evenimentul a continuat cu prezentarea raportului general de activitate „40 ani a IMSP IMC”, raportor dr.hab. Sergiu Gladun director.

IMSP IMC este o instituție de nivel III, cu profil științifico-curativ. Misiunea instituției este de a contribui la ameliorarea și menținerea sănătății mamei și copilului din întreaga RM, oferind servicii medicale de calitate într-un mediu plăcut și sigur, cei mai buni profesioniști în domeniu, aplicare de practici internaționale și tehnologii moderne, încrederea pacientului reprezentînd un indicator al calității serviciului medical.

Eugenia Tofan,

AȘM

 

Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online