Arhiva pentru cuvântul-cheie: aniversare

26.07.2022 |
Vizualizări: 144
Distinsă doamnă membru corespondent Svetlana Cojocaru, Cu prilejul aniversării onorabilei vârste de 70 de ani din ziua nașterii, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe Exacte și Inginerești a AȘM Vă adresează sincere felicitări, urări de bine și mari succese în dezvoltarea informaticii și promovarea științei în Republica Moldova. Stimată doamnă vicepreședinte al AȘM, Vă exprimăm înalte aprecieri pentru rezultatele excelente în dezvoltarea domeniului de cercetare, legat de gramatici formale şi limbaje, procesarea limbajului natural și algebra computaţională...
24.07.2022 |
Vizualizări: 415
Profesia de matematician poate fi sesizată ca o îndeletnicire care necesită cunoștințe, inteligență, perspicacitate, dar și cultură multilaterală. Această impresie mi s-a creat și întărit, cunoscând-o deja de trei decenii pe cea care astăzi este membrul corespondent Svetlana Cojocaru, matematiciană recunoscută în plan național și internațional pe segmentul ei de activitate – informatica. Calități similare posedă și alți colegi ai ei din cadrul Institutului de Matematică și Informatică (până în 2018 - al AȘM) cu o istorie de 58 de ani (1964-2022), care pe lângă interesul lor profesional vizând...
05.07.2022 |
Vizualizări: 52
Distinse domnule academician Gheorghe Șișcanu, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe ale Vieții a AȘM Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări de bine cu prilejul aniversării onorabilei vârste de 90 de ani din ziua nașterii. Stimate domnule academician, Vă exprimăm înalte aprecieri pentru efortul depus în susținerea și promovarea științei în Republica Moldova. De-a lungul întregii activități, V-ați consacrat unui domeniu important – fiziologia plantelor, cercetările fiind axate pe fotosinteza plantelor pomicole, ce au un impact semnificativ asupra...
19.06.2022 |
Vizualizări: 114
„Sănătatea este o comoară pe care puțini știu să o prețuiască, deși aproape toți se nasc cu ea” (Hipocrate) Stimați lucrători medicali și farmaciști, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, în numele comunității academice, vă adresează cele mai sincere felicitări şi urări de bine cu ocazia sărbătorii profesionale, dorindu-vă multă sănătate, noi realizări și împliniri pe plan personal și profesional. În semn de înaltă gratitudine pentru devotamentul profesiei, ardoarea și pasiunea în acordarea serviciilor medicale de calitate, vă urăm să vă însoțească mereu energia și vigoarea de lucru...
31.05.2022 |
Vizualizări: 321
Să ne amintim că cea de-a 76-a sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite din 2 decembrie 2021 a proclamat 2022 Anul Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă (IYBSSD – International Year of Basic Sciences for Sustainable Development), subliniind importanța lor pentru asigurarea progresului în medicină, industrie, agricultură, resurse de apă, energetică, mediu, tehnologie, cultură etc. Această inițiativa a proclamării Anului Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă aparține Uniunii Internaționale de Fizică Teoretică și Aplicată (IUPAP)...
05.03.2022 |
Vizualizări: 184
Academicianul Gheorghe Duca, ex-președinte al AȘM, a împlinit vârsta de 70 de ani. Cu acest prilej, Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică a Universității de Stat din Moldova și Institutul de Chimie au organizat o serie de manifestări științifice, dedicate academicianului în perioada 28 februarie-4 martie 2022. Astfel, ciclul de evenimente a demarat la Senatul USM, cu o ședință festivă, în cadrul căreia au fost lansate două volume dedicate aniversării a 70-a de la nașterea academicianului Gheorghe Duca - Monografia „Chimie ecologică: istorie și realizări” și „Academician Gheorghe Duca...
01.03.2022 |
Vizualizări: 138
Eugen DOGA: „Îmi place Lumea, îmi plac Oamenii ei, îmi place Viața, chiar așa cum este ea, anevoioasă și cu multe semne de întrebare. Îmi place starea de a fi mereu îndrăgostit de tot frumosul ce mă înconjoară și pe care-l caut” Mergând după Soare, Maestrul Eugen DOGA, cartea de vizită a țării și neamului nostru, și-a urmat viața în pași de lumină și astăzi, 1 Martie, celebrul artist deschide ușa celei de-a 85-a primăveri a vieții sale cu chipul luminos, în haina nobleței divine, intrând în elita virtuoșilor ca un dar providențial binecuvântat în dimensiunea unui patrimoniu spiritual al țării...
01.03.2022 |
Vizualizări: 63
Distinse Domnule Academician Eugen DOGA, Împlinirea a 85 de ani de la naștere ne prilejuiește fericita ocazie de a Vă adresa cele mai sincere urări de bine, de sănătate, de noi succese în creația prețuită la nivel global, bucurii de la cei dragi și, nu în ultimul rând, de la întâlnirile cu spectatorii din lumea întreagă! Comunitatea științifică din Republica Moldova Vă apreciază înalt creațiile în diverse genuri și este mândră că Vă avem în rândurile noastre. Aceste lucrări servesc drept model pentru generațiile de azi și de mâine, Dvs. fiind pe bună dreptate un inspirat desăvârșit al muzelor...
01.03.2022 |
Vizualizări: 84
Distinse Domnule Academician Gheorghe DUCA, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe Exacte și Inginerești a AȘM Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări de bine cu prilejul aniversării a 70-a de la naștere. Ne exprimăm profunda gratitudine pentru devotamentul, dăruirea şi consecvenţa care au marcat calea Dvs. pe tărâmul cercetării și dezvoltării științei. Vă dorim multă sănătate şi bucurie, inspiraţie, putere de muncă şi noi realizări în cercetările din chimia ecologică – domeniu, în care ați creat o performantă și prolifică școală științifică. Erudiţia...
20.02.2022 |
Vizualizări: 51
În cadrul manifestării la Centrul Academic Internațional ,,Mihai Eminescu” a avut loc dezvelirea unui bust al celui omagiat (sculptor Petrică Buhnici), adus în dar, împreună cu câteva picturi de maestrul Paul Ciprian Fuego-Surugiu. A fost lansat volumul de poezii de dragoste al poetului pregătit de Lili Bobu și Fundația ,,Regal d’Art (Botoșani)” Duminica sărutului, și prefața de acad. Mihai Cimpoi. Cunoscutul cântăreț, a cărui colaborare cu poetul s-a concretizat în câteva șlagăre, a mai dăruit întregul complet de ediții bibliofile botoșănene Bibliotecii municipale ,,B.P.Hasdeu” (a fost...
18.02.2022 |
Vizualizări: 161
Distinse domnule Academician Valeriu RUDIC, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe ale Vieții a AȘM Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări de bine cu prilejul consemnării a 75 de ani de la naștere. Frumoasa aniversare pe care o marcați astăzi este un plăcut prilej de a Vă exprima întreaga recunoştinţă şi înalta preţuire pentru anii dedicaţi ştiinţei, devenind o somitate a lumii academice. Prestația științifică de-a lungul anilor, capacitățile deosebite manageriale și de cercetare, au condus la crearea unei dintre cele mai prolifice și de succes școli...
06.02.2022 |
Vizualizări: 232
Distinse domnule Academician Serafim Andrieș, Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membrii Secţiei Ştiinţe ale Vieţii a AŞM Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări de bine cu prilejul împlinirii onorabilei vârste de 80 ani. Vă adresăm înalta apreciere și recunoștință pentru contribuțiile valoroase în dezvoltarea cercetărilor în domeniul științei solului, precum și în activitatea Dvs. managerială. Dezvoltând cu succes bazele științifice privind sporirea fertilității efective a solurilor, optimizarea nutriției minerale a culturilor agricole, majorarea productivității...
19.01.2022 |
Vizualizări: 306
Ziua de 18 ianuarie, când acad. Bogdan Simionescu a susținut la Academia de Științe a Moldovei o lecție publică, „de învățătură”, cum avea să spună acad. Mihai Cimpoi, a continuat cu o manifestare, consacrată Zilei Naționale a Culturii. Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a adresat un mesaj de felicitare, în care a subliniat că manifestările consacrate Zilei Naționale a Culturii s-au aflat anul acesta sub semnul „unei reactualizări a apropierii dintre poezie și știință, pe care a demonstrat-o și marele poet Dante Alighieri, de la moartea căruia s-au împlinit anul trecut 700 de ani...
03.12.2021 |
Vizualizări: 160
Academia de Științe a Moldovei își extinde aria de colaborări pe dimensiunea evenimentelor cultură. Astfel, la 2 decembrie 2021, forul științific suprem, în colaborare cu Direcția Cultură a Municipiului Chișinău a organizat Conferința științifică națională dedicată istoriei romanței. Evenimentul anticipează cea de-a XXV-a ediție a Festivalului concurs de interpretare a romanței „Crizantema de argint”, la care își vor da concursul compozitori și interpreți de diferită vârstă. Simpozionul s-a desfășurat deja în cunoscuta formulă, mixtă, în Sala Azurie a AȘM fiind prezenți reprezentanții...
24.11.2021 |
Vizualizări: 186
Aniversarea a 85-a de la nașterea marelui cineast și poet Emil Loteanu a constituit un bun prilej pentru evocarea personalității sale complexe. Simpozionul omagial cu genericul ,,Emil Loteanu: o nouă galaxie cinematografică”, la organizarea căruia a contribuit Institutul Patrimoniului Cultural, a beneficiat de participarea acad. Eugen Doga, scriitorului Vladimir Beșleagă, a actorului Victor Voinicescu-Soțki, oaspetelui din Federația Rusă Valerii Fomin, a cineastului din România Marcel Loteanu, fratele celui omagiat, a lui Virgil Mărgineanu, a lui Victor Ghilaș, Directorul Institutului...
11.11.2021 |
Vizualizări: 535
La Academia de Științe a Moldovei a avut loc Ședința solemnă a Adunării Generale a AŞM, consacrată Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare. La eveniment a participat cu prezență fizică conducerea AȘM, precum și unii membri ai Adunării Generale, acad. Mihai Cimpoi, Președinte al Comisiei de Etică, m.c. Constantin Gaindric, domnul dr. Eugeniu Rusu, Director general al AGEPI, m.c. Alexandru Stratan, Președintele Consiliului Directorilor de Institute. Festivitatea a fost onorată de prezența online a președintelui Comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport...
09.11.2021 |
Vizualizări: 501
Miercuri, 10 noiembrie 2021, Academia de Științe a Moldovei organizează Ședința solemnă a Adunării Generale a AŞM consacrată Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare. Agenda manifestării, ajunsă la cea de-a XI-a ediție, include deschiderea evenimentului, mesaje de salut și Gala de decernare a Premiilor Academiei de Științe a Moldovei pentru rezultate științifice valoroase obținute în domeniile științelor vieții, științelor exacte și inginerești, a Premiului „Valeriu Canțer” pentru tineri cercetători, precum și a Premiului pentru promovarea științei în mass-media. În cadrul...
11.10.2021 |
Vizualizări: 170
Directorul executiv al Teatrului Național Târgu Mureș, Attila Gáspárik: „Măcar o dată să avem și noi prilejul să vorbim în fața academicienilor despre fericirile noastre, bucuriile noastre și despre problemele noastre”. Teatru Național „Mihai Eminescu” (TNME) de la Chișinău, prima instituție teatrală de expresie română din Basarabia, aniversează anul acesta un centenar de la înființare. Cu prilejul aniversării Teatrului „Mihai Eminescu” cu statut de teatru național, au fost organizate mai multe evenimente, în suita acestora evidențiindu-se unul organizat în premieră, în parteneriat cu Academia...
06.10.2021 |
Vizualizări: 189
Conferința științifică internațională „TEATRUL NAȚIONAL LA 100 DE ANI” Academia de Științe a Moldovei Vineri, 8 octombrie, ora 11.00 Moderator – dr. hab., prof. Aurelian Dănilă Mesaje de salut Acad. Ion Tighineanu, Președinte al Academiei de Științe a Moldovei Sergiu Prodan, Ministru al culturii Republicii Moldova Acad. Mihai Cimpoi, Președinte de Onoare al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova Mircea Rusu, Director artistic al Teatrului Național „Mihai Eminescu” din București Irina Wolf, critic de teatru (Austria) Agnieszka Korytkowska, regizor de teatru (Polonia) Lucrările conferinței...
04.10.2021 |
Vizualizări: 151
Universitatea de Stat din Moldova, una din principalele instituții de învățământ superior din Republica Moldova, a marcat 75 de ani de la fondare. Cei 75 de ani de performanță academică La 1 octombrie, în care a fost sărbătoriți 75 de ani de performanță academică au fost sărbătoriți în cadrul unei ședințe solemne a Senatului USM, la care au participat Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, Ministrul Educației și Cercetării, Anatolie Topală, E.S. Daniel Ioniță, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Moldova, E.S. Bartlomiej Zdaniuk, Ambasadorul...