Arhiva pentru categoria: Date jubiliare

16.07.2023 |
Vizualizări: 275
Stimate Domnule academician Andrei EȘANU, Cu prilejul frumoasei vârste de 75 de ani, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM Vă adresează sincere felicitări, urări de bine și de noi împliniri pe făgașul dezvoltării domeniului științific căruia V-ați consacrat – istoria, magistra vitae! De-a lungul anilor, Dvs. ați fost și rămâneți fidel vocației cunoașterii istorice, aducând prețioase contribuții la dezvoltarea științei istorice românești, la relevarea învățămintelor istoriei – pentru binele întregii societăți! Sunteți...
23.11.2022 |
Vizualizări: 195
Distinse domnule academician Gheorghe Rusnac, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte Vă adresează cele mai alese urări de bine și de sănătate cu prilejul aniversării onorabilei vârste de 80 de ani din ziua nașterii. Vă exprimăm înalte aprecieri pentru efortul depus în susținerea și promovarea științelor politice pe plan național și internațional. De-a lungul vastei activități manageriale în cadrul Universității de Stat din Moldova, ați fondat Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, denumită ulterior Facultatea...
16.08.2022 |
Vizualizări: 305
Meditând asupra biografiei academicianului Boris Găină, m-am convins încă o dată că temelia cunoașterii, caracterul, curiozitatea, comunicarea cu oamenii și alte abilități se formează în copilărie, în sânul familiei, în școală, printre săteni. Protagonistul nostru s-a născut la 17 august 1947 în satul Chițcanii Vechi, județul Orhei, dintr-o familie de țărani viticultori. Își amintește mai târziu că a fost mereu de ajutor tatălui la toate muncile agricole de îngrijire a viței-de-vie, până la etapa finală – procesarea strugurilor recoltați în curtea casei. „Am tras la teasc, când a fost nevoie...
05.07.2022 |
Vizualizări: 314
Academicianul Gheorghe Șișcanu a împlinit astăzi, 5 iulie, venerabila vârstă de 90 de ani. Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor a convocat Ședința solemnă a Consiliului Științific, în cadrul căruia a fost omagiat cunoscutul savant, coleg și prieten, care și-a dedicat întreaga viață prosperării domeniului fiziologiei plantelor, iar prin cercetările de înalt nivel ştiinţific, a reușit să-și plaseze numele în galeria savanților de renume în domeniul fotosintezei plantelor pomicole. La omagierea nonagenarului a fost prezent președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu și...
27.06.2022 |
Vizualizări: 179
La 27 iunie academicianul Alexei Simașchevici împlinește 93 de ani – un bun prilej de a-i ura din tot sufletul la mulți ani, sănătate și putere. Totodată, avem o frumoasă ocazie de a face o retrospectivă a activității distinsului academician fizician. Alexei Simaşchevici s-a născut în orașul Chișinău, într-o familie înstărită de intelectuali. Bunicul și străbunicii lui de pe tată absolvenți ai Seminarului Teologic din Chișinău – aparțineau de tagma duhovnicească. Tatăl său, Vasile Simaşchevici, a absolvit Institutul de Finanțe din Kiev, specialitatea inginer economist. Vasile Simaşchevici a...
24.06.2022 |
Vizualizări: 89
Având în vedere aportul inventatorilor si rationalizatorilor la dezvoltarea economiei nationale, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova din 19 iunie 1995, în Republica Moldova a fost instituită Ziua Inventatorului şi a Raţionalizatorului celebrată anual în ultima sâmbătă a lunii iunie. Cu această ocazie, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei felicită cordial inventatorii și raționalizatorii din cadrul institutelor de cercetare, instituțiilor de învățământ superior și întreprinderilor din țara noastră, apreciind înalt eforturile și abnegația depuse pentru realizarea progreselor...
05.03.2022 |
Vizualizări: 239
Academicianul Gheorghe Duca, ex-președinte al AȘM, a împlinit vârsta de 70 de ani. Cu acest prilej, Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică a Universității de Stat din Moldova și Institutul de Chimie au organizat o serie de manifestări științifice, dedicate academicianului în perioada 28 februarie-4 martie 2022. Astfel, ciclul de evenimente a demarat la Senatul USM, cu o ședință festivă, în cadrul căreia au fost lansate două volume dedicate aniversării a 70-a de la nașterea academicianului Gheorghe Duca - Monografia „Chimie ecologică: istorie și realizări” și „Academician Gheorghe Duca...
03.03.2022 |
Vizualizări: 177
Cu un mesaj de pace prin muzică și-a sărbătorit compozitorul academician Eugen Doga cea de-a 85 primăvară. Într-un concert omagial, dedicat îndrăgitului artist, la 1 Martie, de fapt, s-a scris istorie. E primăvară în calendar și ne-am obișnuit deja că primăvara începe cu maestrul Doga, este ziua în care marele compozitor este sărbătorit de toată țara. Un concert de zile mari, am spune, judecând după unicitatea compozitorului universal, dar și prezența în scena a Orchestrei Naționale Simfonice a Companiei Teleradio Moldova, condusă de acad. Gheorghe Mustea, Orchestrei Naționale de Muzică...
18.02.2022 |
Vizualizări: 153
În acest sfârșit de săptămână, într-un 18 Făurar, îi spunem La Mulți Ani unei personalități marcante a științei naționale și internaționale, unei somități de mare prestigiu a Academiei de Științe a Moldovei, un reper al comunității științifice și o mândrie pentru țară. Este academician, se numește Valeriu RUDIC și este inventatorul BioR-ului. Este autor a unui număr impresionant, de peste 1200 de lucrări ştiinţifice, inclusiv monografii, manuale, produse înregistrate și fabricate. Deține circa 300 brevete de invenţie, înregistrate în Republica Moldova, Federația Rusă, România. Așadar, Omul...
18.02.2022 |
Vizualizări: 210
Distinse domnule Academician Valeriu RUDIC, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe ale Vieții a AȘM Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări de bine cu prilejul consemnării a 75 de ani de la naștere. Frumoasa aniversare pe care o marcați astăzi este un plăcut prilej de a Vă exprima întreaga recunoştinţă şi înalta preţuire pentru anii dedicaţi ştiinţei, devenind o somitate a lumii academice. Prestația științifică de-a lungul anilor, capacitățile deosebite manageriale și de cercetare, au condus la crearea unei dintre cele mai prolifice și de succes școli...
06.02.2022 |
Vizualizări: 547
Distinse domnule Academician Serafim Andrieș, Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membrii Secţiei Ştiinţe ale Vieţii a AŞM Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări de bine cu prilejul împlinirii onorabilei vârste de 80 ani. Vă adresăm înalta apreciere și recunoștință pentru contribuțiile valoroase în dezvoltarea cercetărilor în domeniul științei solului, precum și în activitatea Dvs. managerială. Dezvoltând cu succes bazele științifice privind sporirea fertilității efective a solurilor, optimizarea nutriției minerale a culturilor agricole, majorarea productivității...
11.09.2021 |
Vizualizări: 268
Onorate domnule membru corespondent Constantin Gaindric, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, membrii Secției Științe Exacte și Inginerești Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări de bine cu prilejul celei de-a 80-a aniversări din ziua nașterii. Talentul Dumneavoastră de matematician și informatician s-a materializat în rezultate științifice înalt apreciate la nivel național și internațional, iar grație calităților manageriale, de care ați dat dovadă pe parcursul anilor, avem astăzi un Institut de Matematică și Informatică performant, un sistem național de atestare reorganizat...
28.07.2021 |
Vizualizări: 629
Conf. univ, dr.hab. Maria ȘLEAHTIȚCHI: „Eugeniu Coșeriu este una dintre puținele personalități de talie universală pe care le-a dat pământul Basarabiei. Cred că nici nu suntem în stare să înțelegem care este adevărata dimensiune al acestui titan al gândirii lingvistice și filosofiei limbajului. Trebuie să spunem că nici astăzi opera lui nu este tradusă toată în limba română și asta vorbește despre felul nostru de a ne prețui valorile. Dacă am fi fost capabili să înțelegem și să ne prețuim valorile cu adevărat, 2021 trebuia să se numească (și) „Anul Eugeniu Coșeriu”. Dacă... Se vede că așa și...
27.07.2021 |
Vizualizări: 238
Distinse domnule profesor, membru corespondent Demir DRAGNEV Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, membrii Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM aduc sincere felicitări și urări de bine membrului corespondent Demir Dragnev cu prilejul celei de-a 85-a aniversări din ziua nașterii! Stimate Domnule profesor, Vă exprimăm înalta recunoștință pentru efortul depus în susținerea și promovarea domeniului cercetărilor istorice. Dumneavoastră ați fost și rămâneți în continuare pentru întreaga comunitate științifică modelul verticalității savantului, exemplu elocvent de înalt...
25.06.2021 |
Vizualizări: 128
Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, conducerea Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală și a Uniunii Inventatorilor și Raționalizatorilor felicită cordial inventatorii și raționalizatorii din cadrul institutelor de cercetare, universităților și întreprinderilor din Republica Moldova cu ocazia Zilei Inventatorului și Raționalizatorului, care se sărbătorește anual în ultima sâmbătă a lunii iunie, în conformitate cu Decretul Președintelui Republicii Moldova. Stimați inventatori și raționalizatori, cu ocazia acestei sărbători Vă dorim multă sănătate, ingeniozitate, noi invenții și...
25.06.2021 |
Vizualizări: 204
Mult stimate domnule membru corespondent al AŞM Mihail VRONSCHIH Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membrii Secţiei Ştiinţe ale Vieţii a AŞM Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări de bine cu prilejul împlinirii onorabilei vârste de 80 ani de la naştere și 50 ani de activitate prodigioasă în cercetare. Comunitatea ştiinţifică agrobiologică din Republica Moldova şi colegii de peste hotarele ţării Vă apreciază înalt ca un savant notoriu în domeniul protecţiei plantelor, care a adus un aport considerabil la elaborarea sistemelor eficace de prognozare a evoluţiei fitosanitare şi...
19.06.2021 |
Vizualizări: 538
Stimate domnule membru corespondent Alexandru STRATAN, Cu prilejul celei de-a 45 aniversări, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte Vă exprimă înalta recunoștință pentru efortul depus în susținerea și promovarea științei, în activitatea de cercetare și cea managerială, aducând contribuții importante la dezvoltarea științelor economice, a managementului în agricultură, precum și la formarea și susținerea tinerei generații de cercetători din domeniu. Rezultatele cercetărilor Dvs. și a echipei pe care o conduceți sunt importante...
19.06.2021 |
Vizualizări: 400
Distinsă doamnă academician Maria DUCA, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, membrii Secției Științe ale Vieții a AȘM Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări de bine cu prilejul celei de-a 65-a aniversări din ziua nașterii. Comunitatea științifică Vă apreciază ca un specialist notoriu în domeniul biologiei moleculare și un profesionist cu renume mondial, care îmbină armonios şi eficient activitatea de cercetare cu cea instructiv-didactică. Rezultatele remarcabile obținute în activitatea științificăși în calitate de manager al științei, pedagog consacrat cu un aport considerabil...
28.05.2021 |
Vizualizări: 145
Distinse domnule academician Aurelian GULEA, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe Exacte și Ingineresti Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări de bine cu prilejul aniversării a 75-a de la naștere. Comunitatea științifică Vă apreciază ca un talentat specialist în domeniul chimiei anorganice și un profesionist cu renume mondial. Prin realizarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicative, ați adus un aport inestimabil la elaborarea produselor inovative cu performanțe remarcabile în biofarmaceutică, manifestându-vă din plin și în calitate de...
15.05.2021 |
Vizualizări: 257
Distinse domnule academician Stanislav GROPPA, savant cu renume, manager al cercetării științifice la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Cu prilejul aniversării a 65-a de la naștere,Vă adresăm cele mai sincere felicitări și urări de bine, exprimându-Vă sentimente de recunoștință și prețuire pentru eforturile depuse în domeniul neurologiei, organizarea științei și pregătirea cadrelor medicale de înaltă calificare. Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe ale Vieții Vă apreciază ca un profesionist cu renume mondial și fondator al...

Înregistrări online