Științe sociale, economice, umanistice și arte

Conducător dr.hab.  m.cor. Victor Moraru
Adjunct dr. Aurelian Dănilă
Secretar științific      dr. Natalia Procop
Telefon (373 22) 21 07 43
Fax (373 22) 21 07 43
E-mail [email protected]
Adresă

bir. 218,  MD 2001, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt 1

Membrii secției Științe sociale, economice, umanistice și arte


Действительные члены
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Члены-корреспонденты
1
2
3
4
5
6
7
8
Cercetători ştiinţifici
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

 

Organizațiile secției Științe sociale, economice, umanistice și arte


1   Academia de Studii Economice a Moldovei
2   Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
3   Institutul de Cercetări Juridice şi Politice
4   Institutul de Filologie Română "Bogdan Petriceicu Hașdeu"
5   Institutul de Istorie
6   Institutul Naţional de Cercetări Economice
Institutul Patrimoniului Cultural
8   Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
9   Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
10   Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
11   Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
12 Universitatea de Stat din Moldova
13 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
14 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
15 Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova