Științe sociale, economice, umanistice și arte

Conducător m.cor. Ion Hadârcă 
Adjunct dr. Aurelian Dănilă
Secretar științific      dr. Natalia Procop
Telefon (373 22) 21 07 43
Fax (373 22) 21 07 43
E-mail [email protected]
Adresă

bir. 218,  MD 2001, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt 1

Membrii secției Științe sociale, economice, umanistice și arte


 

Organizațiile secției Științe sociale, economice, umanistice și arte


1   Academia de Studii Economice a Moldovei
2   Academia de Administrare Publică
3   Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
4   Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
5   Institutul de Cercetări Juridice şi Politice
6   Institutul de Filologie Română "Bogdan Petriceicu Hașdeu"
7   Institutul de Istorie
8   Institutul Naţional de Cercetări Economice
Institutul Patrimoniului Cultural
10   Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
11   Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
12   Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
13   Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
14 Universitatea de Stat din Moldova
15 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
16 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
17 Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova

Înregistrări online