Organizații din sfera cercetării-inovării

1   Academia de Studii Economice a Moldovei
2 Academia de Administrare Publică
3 Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
4   Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”
Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice ,,ACVAGENRESURS”
6   Grădina Botanica Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
7   IMSP Institutul de Cardiologie
8   IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
10  IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie
11  IMSP Institutul Mamei şi Copilului
12   IMSP Institutul Oncologic
13   IMSP Spitalul Clinic Republican
14   Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
15   Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie "Porumbeni"
16   Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
17   Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
18   Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
19   Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp "Selecţia"
20   Institutul de Chimie
21   Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale
22   Institutul de Ecologie şi Geografie
23   Institutul de Energetică
24   Institutul de Filologie Română "Bogdan Petriceicu-Hașdeu" 
25   Institutul de Fizică Aplicată
26   Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
27   Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
28   Institutul de Geologie şi Seismologie
29   Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "Dumitru Ghiţu"
30   Institutul de Istorie
31   Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
32   Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
33   Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo”
34   Institutul de Tehnică Agricolă “Mecagro”
35   Institutul de Zoologie
36   Institutul Naţional de Cercetări Economice
37   Institutul Patrimoniului Cultural
38   Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
39   Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
40   Universitatea Agrară de Stat din Moldova
41 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
42   Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
43   Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
44   Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
45   Universitatea de Stat din Moldova 
46  Universitatea de Stat din Tiraspol 
47   Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere"
48 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
49   Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
50   Universitatea Tehnică a Moldovei