La mulți ani, stimate domnule membru corespondent Valeriu Matei!

31.03.2024
Vizitatori unici: 1025

Stimate Domnule membru corespondent Valeriu Matei!

Cu prilejul frumoasei vârste de 65 de ani, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM Vă adresează felicitări, urări de bine și sănătate!

Opera Dvs. literară și științifică cuprinsă în 18 volume și antologii de poezie și peste 30 de antologii, o amplă nuvelă istorică, două piese de teatru, volume de critică literară și de istorie, peste 250 de studii și comunicări despre critică și istorie literară, etnologie și istorie a apărut la edituri și în publicații periodice din Republica Moldova, România, Franța, Germania, Lituania, SUA, Rusia, Macedonia, Suedia, Turcia, Letonia, Armenia, Grecia ș.a. Multiple cercetări sunt axate pe valorificarea operei marilor personalități din spațiul românesc: Dimitrie Cantemir, Veniamin Costache, Anton Pan, Mihail Kogălniceanu, Mihai Eminescu, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Nicolae Iorga, Constantin Stere, Nichita Stănescu, Eugen Simion, Mihai Cimpoi ș.a.

Activitatea Dvs. a fost înalt apreciată și recunoscută prin conferirea distincțiilor importante: Premiul „Mihai Eminescu” al Academiei Române (1996), Marele Premiu „Nichita Stănescu” pentru „Opera Omnia” (2002), Premiul diasporei românești din Germania (2002), Membru de Onoare al Academiei Române (2011), Premiul Național pentru Poezie „George Bacovia” (2015), Marele premiu al Festivalului Internațional de Poezie „Grigore Vieru” (2020), Ordinul Național „Steaua României” în grad de comandor (2004), „Ordinul Republicii” (2010), Medalia „Nicolae Milescu Spătarul” (2021) ș.a.

Aniversarea pe care o marcați astăzi este un prilej oportun de a Vă transmite urări de bine și sănătate, noi succese pe tărâmul cercetării și creației!

La Mulți Ani!

Categorie:

Înregistrări online