Arhiva pentru categoria: Noutăți ale AȘM

12.08.2022 |
Vizualizări: 19
Astăzi, 12 august 2022, la 12.30 ora locală, a avut loc ultima fază de lansare a satelitului moldovenesc TUMnanoSAT, transportat anterior, la 15 iulie 2022, către Stația Spațială Internațională, în componența capsulei de lansare JSSOD a Agenției Aerospaţiale din Japonia (JAXA). Lansarea satelitului a fost transmisă live de către coordonatorii de la JAXA și retransmisă din Centrul Tekwill. La Tekwill au fost prezenți rectorul UTM Viorel Bostan, Excelența Sa Prim-ministra Republicii Moldova Natalia Gavrilița, Excelența Sa Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova Katayama Yoshihiro, Ministrul...
08.08.2022 |
Vizualizări: 136
Interviu în exclusivitate cu academicianul Răzvan Theodorescu Acad. Răzvan THEODORESCU: „Ca specialist, ca profesor, ca academician, cândva ca ministru și ca senator m-am străduit să arăt decidenților politici că patrimoniul artistic nu este numai o comoară culturală. El poate fi și un izvor de bogăție economică” Acad. Răzvan THEODORESCU: „Nu sunt reforme, sunt atentate la cercetarea științifică. Noi am experimentat acest lucru în 1975 și abia am reușit să reparăm daunele după 1990, readucând institutele la Academie” Se apropie încă un 31 august, iar aceasta înseamnă că se apropie încă o zi...
26.07.2022 |
Vizualizări: 144
Distinsă doamnă membru corespondent Svetlana Cojocaru, Cu prilejul aniversării onorabilei vârste de 70 de ani din ziua nașterii, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe Exacte și Inginerești a AȘM Vă adresează sincere felicitări, urări de bine și mari succese în dezvoltarea informaticii și promovarea științei în Republica Moldova. Stimată doamnă vicepreședinte al AȘM, Vă exprimăm înalte aprecieri pentru rezultatele excelente în dezvoltarea domeniului de cercetare, legat de gramatici formale şi limbaje, procesarea limbajului natural și algebra computaţională...
25.07.2022 |
Vizualizări: 96
Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei a recepționat zilele acestea o veste bună de la profesorul Rattan LAL din SUA: Secretariatul Academiei Europaea (The Academy of Europe, https://www.ae-info.org/ae) cu sediul la Londra, l-a informat pe distinsul om de știință, Laureat al Premiului Nobel pentru Pace și membru de onoare al AȘM, despre alegerea Domniei Sale în calitate de membru al prestigioasei instituții academice transnaționale. Amintim că până la acest moment țara noastră era reprezentată în Academia Europaea (AE) de academicianul Ion Tighineanu, președinte al AȘM, precum și de...
25.07.2022 |
Vizualizări: 521
În contextul situației alarmante în agricultură, cauzată de secetă, academicianul Teodor Furdui, ex-prim-vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei, la inițiativa doctorului habilitat Vasile Botnari, fost director al Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (IGFPP) a vizitat, la 21 iulie 2022, câmpurile cu culturi cerealiere, porumb și floarea soarelui, din localitatea Rădoaia, raionul Sângerei. Scopul vizitei a fost familiarizarea cu particularitățile de cultivare a culturilor cerealiere, porumb și floarea soarelui în condiții de secetă acută, care, într-o formă...
24.07.2022 |
Vizualizări: 415
Profesia de matematician poate fi sesizată ca o îndeletnicire care necesită cunoștințe, inteligență, perspicacitate, dar și cultură multilaterală. Această impresie mi s-a creat și întărit, cunoscând-o deja de trei decenii pe cea care astăzi este membrul corespondent Svetlana Cojocaru, matematiciană recunoscută în plan național și internațional pe segmentul ei de activitate – informatica. Calități similare posedă și alți colegi ai ei din cadrul Institutului de Matematică și Informatică (până în 2018 - al AȘM) cu o istorie de 58 de ani (1964-2022), care pe lângă interesul lor profesional vizând...
22.07.2022 |
Vizualizări: 275
Prof. Victor JUC: „Oamenii din domeniile cercetării și inovării au nevoie de certitudine și stabilitate. Paradigma fondată pe finanțare instituțională preponderentă, grupuri de nucleu de cercetători și comanda de stat trebuie implementată din 2024, în caz contrar, sistemul va dispărea gradual. Oamenii din cercetare au nevoie de stimulente pentru creștere în carieră” Temperaturi înalte în Republica Moldova, temperaturi la fel de înalte în cercetarea autohtonă. În timp ce canicula de afară ne bagă în umbră pentru a supraviețui, norii negri care s-au abătut asupra institutelor de cercetare au...
18.07.2022 |
Vizualizări: 85
Aurelian SILVESTRU: „Nicolae Dabija n-a fost doar un poet, n-a fost doar un tribun, un mare prozator, un manager al celui mai mare ziar din spațiul românesc, „Literatura și Arta”, el a fost, în primul rând, un mare luptător” O manifestare culturală dedicată memoriei membrului corespondent Nicolae Dabija, membru de onoare al Academiei Române, poet, scriitor, traducător, politician, tribun și Om al Cetății a avut loc, la 17 iulie 2022, la Centrul Academic Internațional Eminescu. Ziua frumoasă de duminică a adunat în incinta edificiului sub genericul „Nicolae Dabija, poet al destinului românesc”...
13.07.2022 |
Vizualizări: 182
Institutul de Istorie, în colaborare cu Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”, a organizat, la 6 iulie 2022, lansarea volumului „Societatea medievală și modernă a românilor. În onoarea lui Demir Dragnev la 85 de ani”, coordonatori: dr.hab.Gheorghe Cojocaru, dr.hab. Igor Cereteu, apărută la Editura Academiei Române. Editura ISTROS a Muzeului Brăilei „Carol I”. București-Brăila, 2021. La eveniment a participat conducerea Academiei de Științe, colectivul Institutului de istorie, cercetători istorici, familia omagiatului. Pe post de moderatori s-au produs dr.hab., Nicolae Enciu...
13.07.2022 |
Vizualizări: 582
Dr. hab., conf. Valeriu CAPCELEA: „Timpul în care trăim ne obligă să revenim la fundamentele create de înaintașii noștri timp de milenii, pierdute în această criză profundă pe care o traversează societatea pentru a rezolva cele mai stringente probleme: atât războaiele, problemele energetice, alimentarea, ocrotirea mediului înconjurător, cât și cele vizând conduita față de semeni” Astăzi, ne-am propus să ieșim din butoiul vestitului filosof grec Diogene, dacă tot intenționăm să discutăm cu un filosof, doar că al zilelor noastre, și să-l invităm la un dialog pe doctorul habilitat în filosofie...
12.07.2022 |
Vizualizări: 170
Îmi amintesc acum de cunoscuta frază din „Hamlet” a lui Shakespeare: „To be or not to be”. Este fraza care definește exact situația în care s-a pomenit astăzi Academia de Științe și sistemul de cercetare din Republica Moldova: „A fi sau a nu fi”. Am avut pe parcursul ultimilor ani, din 2018 încoace, o mulțime de adunări, ședințe, aici, în Academie, la Guvern sau Parlament, discuții despre faptul cum trebuie reformată AȘM și sistemul de cercetare, la general, din Republica Moldova. Provocările au venit atât din afara, cât și din interiorul AȘM. Au fost expuse o mulțime de păreri, uneori...
12.07.2022 |
Vizualizări: 215
Președintele Academiei de Științe critică reforma învățământului superior anunțată recent de Ministerul Educației și Cercetării. Ion Tighineanu spune că Institutele de Cercetare au aflat din presă despre intenția guvernării de a comasa domeniul cercetării cu cel universitar. Președintele AȘM califică reforma drept nedemocratică și lipsită de transparență. De cealaltă parte, ministrul educației spune că optimizarea universităților și comasarea lor cu Institutele de Cercetare este una necesară în condițiile situației demografice precare în care se află Republica Moldova, notează IPN. Ministrul...
11.07.2022 |
Vizualizări: 433
Raţionamentele reformării sistemului universitar şi de cercetare, procesul de implementare a iniţiativei, experienţa României şi strategia Uniunii Europene în domeniul învățământului universitar și cercetării au fost dezbătute luni, 11 iulie 2022, la emisiunea „Obiectiv comun” de la TVR Moldova. Perspectivele și barierele reformei, riscurile și avantajele, argumentate de autorități și mediul academic cu referire la reforma sistemului de învățământ și de cercetare au fost discutate de acad. Ion TIGHINEANU, Președinte al Academiei de Științe a Moldovei, și dr. Anatolie TOPALĂ, Ministru al...
09.07.2022 |
Vizualizări: 514
Acad. Bogdan Simionescu, membru de onoare al AȘM: „Vă doresc să scăpați de acest proiect de lege, care va distruge cercetarea în Republica Moldova.” În contextul reformei inițiate de MEC cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituții din domeniile educației, cercetării și inovării (proiectul Hotărârii de Guvern nr. înregistrare la Cancelaria de Stat: 462/MEC/2022), mai mulți membri ai AȘM, directori și reprezentanți ai institutelor de cercetare și-au expus opinia, solicitând autorităților să anuleze procesul de absorbție a celor 17 instituții de cercetare în cadrul a...
07.07.2022 |
Vizualizări: 31
După cum s-a menționat deja, la inițiativa mai multor uniuni științifice internaționale, sub egida UNESCO și în colaborare cu Programul Internațional pentru Științe Fundamentale, în noiembrie 2019, în cadrul Sesiunii a 40-a, Conferința Generală a UNESCO a adoptat rezoluția, prin care se recomanda ca anul 2022 să fie proclamat de către Asambleea Generală a Națiunilor Unite ca An Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltarea Durabilă (IYBSSD – International Year of Basic Sciences for Sustainable Development). Anul Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltarea Durabilă...
07.07.2022 |
Vizualizări: 439
Academia Română a luat act cu îngrijorare de iniţiativa din 27 iunie 2022 a Ministerului Educaţiei şi Cercetării din Republica Moldova, privind o aşa numită reformă a domeniului învăţământului superior şi al cercetării, prin care s-ar asimila și comasa institutele foste ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei cu institutele din universităţi. În acest sens, suntem deplin de acord cu protestul Academiei de Ştiinţe a Moldovei îndreptat împotriva acestui act şi confirmăm ideea că „deciziile eventuale de fuzionare, transferare, absorbţie trebuie să se bazeze pe o evaluare obiectivă şi transparentă (cu...
05.07.2022 |
Vizualizări: 425
Acad. Mihai CIMPOI: „O republică ce se vrea europeană, care deja are această promisiune, nu poate intra în Europa fără un sistem național de cercetare, fără Academie, fără personalități, fără școli științifice, fiindcă acest proiect de reforma va distruge și școlile pe care le avem”. Acad. Leonid CULIUC: „În mod evident, toată inițiativa aceasta e distructivă. Ea trebuie oprită și dacă ea nu va fi oprită, înseamnă că cineva pur și simplu lucrează contra societății Republicii Moldova”. Acad. Bogdan SIMIONESCU: „Această propunere de reformă care a apărut la dumneavoastră conduce la regres… Dacă...
05.07.2022 |
Vizualizări: 52
Distinse domnule academician Gheorghe Șișcanu, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe ale Vieții a AȘM Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări de bine cu prilejul aniversării onorabilei vârste de 90 de ani din ziua nașterii. Stimate domnule academician, Vă exprimăm înalte aprecieri pentru efortul depus în susținerea și promovarea științei în Republica Moldova. De-a lungul întregii activități, V-ați consacrat unui domeniu important – fiziologia plantelor, cercetările fiind axate pe fotosinteza plantelor pomicole, ce au un impact semnificativ asupra...
04.07.2022 |
Vizualizări: 1192
Hotărârea AG a membrilor titulari și membrilor corespondeți ai AȘM din 1 iulie 2022: Adunarea Generală a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei, la care au fost invitați membrii de onoare ai AȘM și Consiliul Directorilor Institutelor de Cercetare, în Sesiunea a III-a din 1 iulie 2022, a abordat inițiativa Ministerului Educației și Cercetării cu privire la reforma domeniului învățământului superior și al cercetării (https://mec.gov.md/ro/content/universitati-moderne-pentru-o-dezvoltare-sustenabila) din 27 iunie 2022 și a luat cunoștință de proiectul...
04.07.2022 |
Vizualizări: 75
În perioada 3-6 iulie 2022, este organizată Școala de vară cu genericul „Inovații în nanomedicină”, eveniment ce are loc în cadrul Proiectului NanoMed Twin. Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc la 4 iulie 2022, la Academia de Științe a Moldovei, organizată în format mixt, la care au fost prezenți elevi, studenți și tineri cercetători din Republica Moldova. În cadrul Școlii de vară elevii, studenții și tinerii cercetători din Republica Moldova vor avea posibilitatea să învețe din experiența mai multor profesori din Germania, Marea Britanie, Suedia, Italia, Japonia și Republica...